Adani Green Energy: Snowcap Advisors nostaa punaisen lipun käyttökatteesta, projektien tuotoista, rahoituksesta; Lue lisää viidestä keskeisestä huolenaiheesta – Markkinauutiset

Adani Green Energy

Aktivistisijoitusyhtiö Snowcap Advisors analysoi Adani Green Energyn ja otti esille viisi keskeistä huolenaihetta. Snowcap hahmotteli esityksessään viisi keskeistä havaintoa: paisunut käyttökate, laskeva projektituotto, 50 GW:n rahoitusongelmat, sekalainen toimintakyky ja lähipiirin sähkönmyynti.

Paisutettu run-rate EBITDA

Tutkimusyhtiö sanoi tätä kohtaa analysoidessaan, että yritys ohjaa sijoittajia kohti ”itseraportoitua” juoksuprosenttia käyttökate. Ongelma näyttää olevan se, että Adani Green lisää ”muita tuloja” takaisin juoksevaan käyttökatteeseensa, joka sisältää lainoista ansaitun koron, kertaluonteisen myöhästymislisän ja ei-käteisen kirjanpidon voitot. ”Uskomme, että on hölynpölyä sisällyttää kertaluonteiset erät ja muut kuin käteisvaraiset kirjanpitovoitot ”ajokorko” -mittariin”, sanoi Snowcap Advisors. Aggressiiviset käyttökerroinarviot ja korkeat lyhyen aikavälin sähköhinnat näyttävät myös nostaneen yrityksen käyttökateprosenttia. Yksittäisten projektien julkistettujen projektitariffien perusteella Snowcap Advisors arvioi yhtiön juoksevan käyttökatteen maaliskuussa 2024 peräti 14-19 % raportoitua alhaisemmaksi.

Projektien palautusten lasku

Yritys väittää pystyvänsä ansaitsemaan houkuttelevia tuottoja projekteistaan ​​kilpailijoidensa yläpuolella ja jopa 17 prosenttia. Laskentatemppuja huomioiden Snowcap arvioi, että AGEL on saavuttanut keskimäärin 11–12 %:n pääoman tuottoprosentin (RoC) viimeisten 3 vuoden aikana valmistuneista projekteista. Asiayhteydessä Adani Greenin velkakustannukset ovat 9,5 %. Yhtiön heikko pääoma on suurelta osin hämärtynyt sen nopean kasvun, aggressiivisen juoksevan EBITDA-ennusteen ja heikkojen tulojen laskennan vuoksi, mikä on imarreltu investointien määrään.

50 GW:n rahoitusongelma

Adani Group -yhtiö väitti kasvattavansa kapasiteettiaan lähes viisinkertaiseksi 50 GW:iin vuoteen 2030 mennessä ja että tämä kasvu on ”täysin rahoitettu”. Adani Green on kuitenkin tuottanut rajallista vapaata kassavirtaa viime aikoina korkean velanhoitotaakan ja laskevien projektituottojen vuoksi. ”Omalla mallinnollamme arvioimme, että Adani Green pystyy täyttämään vain 50 % 50 GW:n tavoiterahoitustarpeestaan ​​vuoteen 2030 mennessä – jopa promoottorien ilmoittamalla pääomasijoituksella”, Snowcap sanoi. Adani Green on aiemmin väittänyt, että sen putkisto on täysin rahoitettu, mutta vain saadakseen lisää pääomaa. Tähän mennessä yhtiö on rakentanut alle 50 % vuoden 2025 kapasiteettitavoitteestaan.

Monipuolinen toiminnallinen suorituskyky

Adani Green väitti, että sen operatiiviset projektit ovat ”jatkuvasti menestyneet paremmin”. Alaviitteet kuitenkin paljastavat, että Adani Greenin tärkeimmistä RG1-omaisuuksista jäi huomaamatta jopa konservatiivisimmat sukupolviennusteet, minkä vuoksi AGEL korjasi niitä alaspäin. Keskeisten joukkovelkakirjayhtiöiden oletettu käyttökate parempaan kehitykseen on johtunut lähinnä lähipiirikorkotuottojen kasvusta. Intian hallituksen viralliset sähköntuotantotiedot näyttävät osoittavan, että yhtiön lippulaivahybridiportfolio ei ole saavuttanut vähimmäistavoitetta, joka on 50 %.

Lähipiirin sähkönmyynti

Snowcap Advisors uskoo, että Adani Green on vähemmän ennakkoluuloinen riippuvuudestaan ​​Adaniin liittyvistä yksiköistä näissä myynneissä. Vuonna 23 Adani Greenin vuosiraportin ilmoitukset paljastivat, että 81 % yrityksen huonokuntoisista tuloista (valtaosa sen vuoden kauppasähkön myynnistä) tuli Adani Enterprisesille ja Adani Energy Solutionsille. Adani Green on myynyt kasvavan osan voimastaan ​​avoimilla markkinoilla ja kertoo sijoittajille, että se odottaa tämän olevan mielekäs osa sen strategiaa tulevina vuosina. Intialaiset uusiutuvien energialähteiden kehittäjät ovat historiallisesti välttäneet kauppiaiden altistumista alhaisten kauppamäärien ja sähkön hinnan epävarmuuden vuoksi. Korkeiden lyhytaikaisten sähköhintojen keskellä Adani Green on kyennyt saavuttamaan yli kaksinkertaiset PPA-hinnat näissä sähkönmyyntihinnoissa. Tämän seurauksena ne ovat antaneet ylisuuren panoksen yhtiön käyttökatteeseen ja kassavirtaan.

Tutkimusyhtiö sanoi kuitenkin, ettei sillä ole minkäänlaista asemaa Adani Greenin arvopapereissa, niihin liittyvissä johdannaisissa tai muissa Adani-konsernin yhtiöissä, joiden toimintakapasiteetti on 10,9 GW. Adani Green on Intian suurin uusiutuvan energian omistaja. Adani Green uskoo voivansa saavuttaa uusiutuvan energian projekteistaan ​​poikkeuksellisen 17 %:n tuottoa ja kasvattaa kapasiteettiaan lähes viisinkertaiseksi vuoteen 2023 mennessä ilman oman pääoman hankintaa.

Samankaltaiset artikkelit