Viime hetken verosäästövaihtoehtoja verosäästöjen maksimoimiseksi

Last minute tax saving investment options to maximize your tax savings

Tilivuodelle 2023-24 verosäästösijoitusten tekemisen takaraja 31. maaliskuuta kolkuttaa ovellemme, ja jos et ole vielä käyttänyt 80C luvun vähennysrajaa, niin kannattaa kiirehtiä. Sillä tämä on viimeinen aika maksimoida verosäästösi – jos näin ei tehdä, et voi vähentää verotettavaa tuloasi ainakaan kuluvan tilikauden osalta.

Jos vielä etsit sopivia veroa säästäviä sijoitusvälineitä, jotka voivat myös antaa hyvän tuoton, tässä on joitain vaihtoehtoja:

Julkinen Provident Fund (PPF) on veroton sijoituskanava, joka on avoin kaikille maassa asuville yksityishenkilöille. PPF-tilit voidaan avata missä tahansa kansallisessa pankissa, valtuutetussa pankissa tai postitoimistossa. PPF-talletukset kuuluvat EEE-veroluokkaan (Exempt, Exempt, Exempt), mikä tarkoittaa, että sijoittaja ei ole velvollinen maksamaan veroa kaikilla kolmella tasolla – sijoitus-, ansainta- ja kotiutustasolla. PPF-järjestelmään tehdyt sijoitukset ovat tuloverolain 80C §:n mukaisia ​​vähennyskelpoisia.

ELSS on eräänlainen sijoitusrahasto, joka sijoittaa ensisijaisesti osakemarkkinoille. Yksityishenkilön ELSS:ään sijoittama summa voidaan vähentää 80C pykälän mukaisesti. Tällaisten osuuksien myyntivoitot ovat kuitenkin pitkäaikaisen myyntivoittoveron alaisia, jos tuotot ylittävät 100 000 ₹ tilikauden aikana.

Kansallinen eläkejärjestelmä (NPS) on vapaaehtoinen eläkesäästöjärjestelmä. NPS:ssä on kahden tyyppisiä tilejä käytettävissä sijoitettaviksi: Tier-I- ja Tier-II-tilit. Kaikki tason I NPS-tilille suoritetut maksut ovat oikeutettuja vähennyksiin luvun 80CCD mukaisesti. Tier II -tilin maksut ovat kuitenkin oikeutettuja vähennyskelpoisiin pykälän 80C mukaisesti. Vähennys maksuista NPS:ään (Tier-II-tili) on vain valtionhallinnon työntekijän käytettävissä.

”Säännön 80C, 80 CCC:n ja 80CCD:n(1) pykälän mukainen kokonaisvähennys on rajoitettu 1 50 000 rupiaan. Kuitenkin 50 000 Rs:n lisävähennys sallitaan yksityishenkilön NPS-tililleen tekemästä maksusta 80CCD(1B) pykälän mukaisesti. Yksityishenkilölle myönnettävä kokonaisvähennys NPS:n maksuosuudesta voi nousta 2 00 000 rupiaan”, kertoo CA Naveen Wadhwa, Taxmannin varatoimitusjohtaja.

NSC:hen tehdyt sijoitukset ovat 80C pykälän mukaisia ​​vähennyskelpoisia. NSC:n toimikauden aikana talletuksista ansaitut korot katsotaan sijoitetuiksi uudelleen NSC:hen. Tällaiset korkotulot verotetaan muista lähteistä saatuna tulona. Tällaiset uudelleensijoitetut korot ovat myös 80C pykälän mukaisia ​​vähennyskelpoisia.

Sukanya Samriddhi Account Scheme on säästöohjelma tyttölapselle. Tällä hetkellä 8,2 prosentin tuottoa antavan järjestelmän tarkoituksena on rahoittaa tyttölapsen korkeakouluopetusta ja hääkuluja. Sukanya Samriddhi Scheme kuuluu EEE-veroluokkaan (Exempt, Exempt, Exempt), mikä tarkoittaa, että sijoittaja ei ole velvollinen maksamaan veroa kaikilla kolmella tasolla – sijoitus-, ansainta- ja kotiutustasolla. Sukanya Samriddhi -ohjelmaan tehdyt sijoitukset ovat oikeutettuja vähentämään tuloverolain pykälän 80C mukaisesti. Tililtä nostettu summa on vapautettu verosta pykälän 10 (11A) mukaisesti.

Kaikki määräaikaistalletuksiin, joiden maturiteetti on vähintään 5 vuotta, on oikeutettu vähennyksiin 80C jakson mukaisesti. ”Yksityishenkilö voi aloittaa määräaikaistalletuksen vähintään 100 ruplaa ja enintään 150 000 rupiaa järjestelmään. Järjestelmään tehdyistä talletuksista kertyneet korot verotetaan muista lähteistä saatuina tuloina. Eläkeläinen voi vaatia enintään 50 000 rupiaa vähennystä 80TTB:n pykälän mukaisesti sellaisista koroista, Wadhwa sanoo.

Sijoitussidonnaiset vakuutussuunnitelmat (ULIP) ovat sijoitusvaihtoehtoja, jotka koostuvat yhdistelmästä vakuutuksia ja sijoituksia. Vähennys on sallittu 80C pykälän mukaan ULIP:sta maksetusta vakuutusmaksusta, jos vuoden aikana maksettu vakuutusmaksu ei ylitä 10 % todellisesta vakuutuspääomasta. Lisäksi kaikki tällaisista ULIP:ista saadut summat vapautetaan pykälän 10(10D) mukaisesti, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Senior Citizen Savings Scheme on valtion tukema eläkeläisille ja eläkeläisille suunnattu ohjelma. Järjestelmässä talletettu summa – joka antaa tällä hetkellä 8,2 prosentin tuoton – katsotaan tuloverolain 80C §:n mukaiseksi verovähennykseksi.

Lisäksi SCSS:stä saatavat korkotulot verotetaan nimellä ”Tuot muista lähteistä”. Eläkeläinen voi kuitenkin vaatia enintään 50 000 rupiaa vähennystä 80TTB:n pykälän mukaisesti järjestelmän perusteella tehdystä talletuksesta ansaitun koron osalta.

”Muista, että pykälän 80C, 80 CCC:n ja 80CCD:n pykälän (1) mukainen kokonaisvähennys on rajoitettu 1 50 000 rupiaan. On siis välttämätöntä ottaa huomioon tilivuonna jo tehtyjen vähennysten kokonaismäärä ennen lisäinvestointien tekemistä”, Wadhwa neuvoo.

Samankaltaiset artikkelit