Verotus ja kiinteistöt: Älykkäät veronsäästöstrategiat sijoittajille ja kehittäjille

Taxation and Real Estate: Smart tax-saving strategies for investors and developers

Intian kiinteistömarkkinat kukoistavat, ja tulevina vuosina on lukuisia kasvunäkymiä. Kuluvana vuonna markkinat ovat huimat 265,18 miljardia dollaria, ja niiden odotetaan saavuttavan 828,75 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä, kasvaen 25,6 prosentin CAGR:llä Mordor Intelligencen tutkimuksen mukaan. Huolimatta nykyisestä pandemian jälkeisestä kasvusta, kiinteistöt ovat aina olleet sijoittajille turvasatama ansaita pitkän aikavälin voittoa. Samoin kehittäjille se on tuottoisa tapa, koska se tarjoaa useita mahdollisuuksia paitsi esitellä modernia arkkitehtuuria, myös ansaita mojovan ROI:n (sijoitetun pääoman tuotto).

Kuitenkin ansaittuihin voittoihin liittyy myös asiaankuuluvat kiinteistöverot, jotka yksityishenkilön tai osakeyhtiön on maksettava valtiolle. Tämän maksun välttämisestä seuraa sakko ja joissakin tapauksissa tiukat oikeustoimet. Kaikista näistä olosuhteista huolimatta voi aina säästää veroja, jos heillä on käytettävissään oikeat strategiat. Tässä artikkelissa käsitellään joitain älykkäitä verostrategioita, jotka voivat auttaa sijoittajia ja kehittäjiä säästämään veroissa.

Jos olet kiinteistösijoittaja tai rakennuttaja, saatat joutua maksamaan useita veroja, mukaan lukien kunnallinen yhtiövero, tavara- ja palveluvero (GST), leimavero, rekisteröintimaksut ja paljon muuta. Lukemattomien verojen vuoksi yksilön on pelottavaa suunnitella täydellinen strategia mille tahansa tietylle verolle. Erilaisten älykkäiden strategioiden yhdistämisellä voidaan kuitenkin saavuttaa yhteinen positiivinen tulos.

Vaikka kiinteistö voi tarjota hämmästyttäviä arvonnousuja, se on silti alttiina poistoihin. Siksi sijoittajat ja kehittäjät käyttävät tätä strategiaa säästääkseen veroja kiinteistöistään. Poistoilla voidaan osoittaa kiinteistön arvonmenetys, joka voi merkittävästi vähentää verotettavaa tuloa niin sijoittajille kuin rakentajille. Poistovähennysten todellinen hyödyntäminen auttaa yksityishenkilöitä paitsi säästämään veroja myös säilyttämään suuren osan tuloistaan. Tuloverolain mukaan asuinkiinteistöjen vuotuinen poistoprosentti on 5 % ja toimitilakohteista 10 %.

Toinen strategia, joka voi olla tuottoisaa sekä sijoittajille että kiinteistökehittäjille, on kiinteistön yhteinen omistaminen. Kun kiinteistö on yhteisomistajien yhteisomistuksessa ja on asuntolainassa, tuloverolain 80C pykälä tarjoaa helpotusta Rs. 1,5 lakh. Lisäksi, jos osaomistajat ansaitsevat vuokraa kyseisestä kiinteistöstä, he voivat jakaa vuokran tai ansaitun myyntivoiton siten, että se pienentäisi heidän kokonaisverovelvollisuuttaan. Tämä strategia voi olla hyödyllisempi, jos toinen omistaja joutuu alhaisen veroluokan alle.

Maatalousmaa Intiassa ei ole vain tuottoisa investointiväline, vaan se voi myös olla hyvä ostostrategia verojen alentamiseen sijoittajille. Tämä johtuu siitä, että tällaisen omaisuuden myynnistä ei kanneta luovutusvoittoveroa, koska maatalousmaa ei ole tuloverolain 54 §:n mukaan luokiteltu käyttöomaisuuteen. Tästä syystä tämäntyyppinen maa on tuottoisaa sekä tulojen että verosäästöjen kannalta. Näiden etujen lisäksi omistajat voivat edelleen hyödyntää maata lisäetuihin joko luomuviljelyn tai murtotilojen kautta, mikä voi olla passiivinen tulonlähde.

Sekä sijoittajille että kehittäjille on tärkeää ajoittaa sijoituksensa ylimääräisten verojen välttämiseksi. Niille, jotka ovat lyhytaikaisia ​​ostajia ja myyjiä, verotusmääräajan huomioiminen on ratkaisevan tärkeää myöhästymisrangaistusten välttämiseksi. Lisäksi rakennusmateriaalin hankinnan ajoitus tai mahdollisten korjausten tekeminen alkuvuodesta on myös rakennuttajan kannalta oleellista, sillä nämä tehtävät saavat välittömiä verovähennyksiä. Yksi hyvä strategia on sijoittaa 54EC:n joukkovelkakirjoihin, mikä voi auttaa sijoittajia saamaan jopa 50 000 rupiaa vähennyksiä asuntojen myyntivoitoista. Etujen hyödyntämiseksi on kuitenkin ostettava vain Rural Electrification Corporationin (REC) ja Intian kansallisen moottoritieviranomaisen (NHAI) liikkeeseen laskemat 54EC-obligaatiot.

Kiinteistöt ovat tarjonneet vakautta sijoittajilleen jo pitkään, ja niiden arvo on noussut nopeasti, vuokranäkymät ja pitkän aikavälin luotettavuus ovat nousseet nopeasti. Suuriin pääomatuloihin liittyy kuitenkin useita veroja, jotka voivat olla pelottavia kiinteistöjen myyjille. Näitä veroja alentaakseen merkittävästi voidaan noudattaa erilaisia ​​strategioita, mukaan lukien poistojen vähentäminen, maatalousmaahan sijoittaminen, kiinteistön yhteisomistus ja investointien strateginen ajoittaminen.

Kiinteistöalan maisema on kasvussa lähitulevaisuudessa. Niiden, jotka ovat valmiita investoimaan kiinteistöihin, tulee tietää paitsi veronsa myös nämä strategiat tulojen maksimoimiseksi. Verosuunnitteluun liittyvissä ongelmissa kannattaa aina ottaa yhteyttä asiantuntijaan tai käyttää automaattista veroratkaisua veronmaksuprosessin yksinkertaistamiseksi.

Samankaltaiset artikkelit