Union Bank of India MD: tavoitteena on saada takaisin 9 000 miljoonaa rupiaa toisella vuosineljänneksellä: Banking & Finance News

union bank, union bank of india, banking, banking and finance, finance, union bank of india, union bank md

Julkisen sektorin lainanantaja Union Bank of India pyrkii perimään takaisin 9 000 miljoonaa rupiaa huonoista lainoista seuraavan kahden neljänneksen aikana ja parantamaan omaisuuden laatua edelleen vuoden aikana, A Manimekhalai, MD & toimitusjohtaja, kertoo Sachin Kumarille. Hän jakaa pankin strategian luoton kasvun vauhdittamiseksi, pääomanhankintasuunnitelmien ja nettokorkomarginaalien suojaamisen. Otteita:

Mitkä ovat suunnitelmasi toipuaksesi huonoista lainoista seuraavien kahden vuosineljänneksen aikana?

Tavoitteemme elpyä seuraavien kahden vuosineljänneksen aikana on 9 000 miljoonaa ruplaa. Koko tilikaudelle olimme antaneet ohjeistuksen 16 000 miljoonaa rupiaa. Olemme jo tehneet lähes 7 000 miljoonaa rupiaa, ja loput tehdään kahden seuraavan vuosineljänneksen aikana. Emme näe haastetta tämän tavoitteen saavuttamisessa. Viime vuonna olimme asettaneet tavoitteeksi 16 000 miljoonaa rupiaa, mutta saimme takaisin 20 000 miljoonaa rupiaa.

Pankin omaisuuserien laatu on parantunut vuosineljänneksen aikana, mutta GNPA:t (Gross Non-Performing Assets) ovat edelleen korkeita. Miten aiot vähentää sitä?

Olimme antaneet ohjeistuksen saada BKT:n taso alle 6 prosenttiin ja olemme 6,38 prosentissa. Bruttokansantuotteemme laski 207 peruspisteellä vuodentakaisesta 6,38 prosenttiin ja netto-NPA pieneni 134 peruspisteellä vuodentakaisesta 1,30 prosenttiin tämän vuoden syyskuun 30. päivänä.

Olemme tuoneet esille erilaisia ​​suunnitelmia ja pystymme toteuttamaan niiden puitteissa huomattavan määrän. Myös maataloussegmentin tilien uudelleenjärjestelyä suunnitellaan. Olemme ottaneet käyttöön strategioita, ja kuluvalla vuosineljänneksellä odotamme BKT:n huomattavaa vähenemistä. Myös lipsumamme ovat vähentyneet rajusti kauden aikana. Tällä hetkellä meillä on lähes 2 800 000 000 rupiaa neljännesvuosittain. Tämän elpymisasteen ja lipsumien vähenemisen ansiosta voimme parantaa BKT:n tasoa.

Pankin luotonannon kasvu jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotettua hitaammaksi. Mitä suunnitelmia sinulla on luottojen kasvulle toisella vuosipuoliskolla?

Ennakkokasvussa oli vajetta ensimmäisellä puoliskolla, mutta toinen puolisko on yleensä lainakysynnän kannalta parempi. Olimme vuoden alussa antaneet ohjeistuksen kuluvan vuoden 10-12 %:n ennakkokasvuksi ja olemme kasvaneet tähän mennessä 9,5 %. Meillä on vielä kaksi neljännestä jäljellä, ja olen varma, että pystymme saavuttamaan koko vuoden ohjeistuksen. Juhlakausi on alkanut, mikä lisää myös luottojen kysyntää.

Pankki on pystynyt parantamaan nettokorkomarginaaliaan (NIM). Voimmeko nähdä lisää parannuksia jatkossa?

Meidän pitäisi pystyä suojaamaan NIM:ämme 3 prosentilla seuraavien kahden vuosineljänneksen aikana. NIM:stä olimme aiemmin sanoneet, että sen pitäisi olla 2–3 % alueella, mutta olemme laajentaneet sitä huomattavasti. Pankin korkokate nousi toisella vuosineljänneksellä 3,18 prosenttiin, kun se edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä oli 3,15 % ja kuluvan tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 3,13 %. Olemme varmoja, että pystymme suojaamaan NIM:ämme 3 %:lla kuluvana vuonna.

Mitkä ovat pääomanhankintasuunnitelmasi tuleville vuosineljänneksille?

Olemme keränneet kuluvalla tilikaudella jo 5 000 miljoonaa ruplaa. Aiomme kerätä noin 2 000 miljoonaa rupiaa pätevän laitossijoituksen (QIP) kautta tämän kalenterivuoden loppuun mennessä. QIP:n jälkeen valtion omistusosuus pankista laskee 75 prosenttiin 76,98 prosentista.

CASA-suhteesi on pienentynyt marginaalisesti vuositasolla kuluvalla vuosineljänneksellä. Oletko huolissasi tästä laskusta?

Meidän tapauksessamme emme ole havainneet yksilöiden CASA:n laskua, ja vain institutionaalinen CASA on laskenut. Emme siis ole siitä huolissamme. Mitä meidän pitäisi olla huolissaan, kasvavatko absoluuttiset luvut vai eivät. Meidän tapauksessamme absoluuttiset luvut kasvavat. Toiseen vuosineljännekseen verrattuna CASA-suhteemme nousi ensimmäisen neljänneksen 34,60 prosentista 34,66 prosenttiin toisella neljänneksellä.

Samankaltaiset artikkelit