Tulos tukee edelleen markkinoiden optimismia – Market News

EBIDTA, market news, Nifty, Nifty-50 companies, Nifty-50 companies news, stock market news

Tämän tuloskauden alussa meillä oli kolme teemaa – kokonaistulot ovat vahvat ja mahdollisesti yllättävät; Intian ansiot olisivat vastakohta kehittyneiden maiden heikoille tuloille; ja kolmanneksi, tulosodotukset jatkuvat parannuksilla.

Todelliset tulokset ovat täyttäneet odotuksemme. Nifty-tulot kasvoivat 28 %, mikä on 7 % enemmän kuin konsensusarvioissa. Tämä johtui EBIDTA:n 21 %:n kasvusta katteiden noustessa. Myynnin kasvu oli heikkoa, 5 %. Tämä vastasi odotuksiamme siitä, että marginaalit elpyisivät, kun Ukrainan sodan jälkeisten raaka-aineiden korkeiden hintojen aiheuttama vastus kääntyy. Laajemman universumin tulot olivat parempia, kun yli 70 % peittouniversumistamme joko täytti tai ylitti tuotto-odotukset. Sitä vastoin Yhdysvalloissa ainakin tulos on hidastunut merkittävästi. Yhdysvaltain tuloskasvu syyskuun neljänneksellä oli alhainen yksinumeroinen.

Mitä tulee tulosyllätyksiin, lähes 42 % Nifty-50-yrityksistä jatkoi voittoaan. Matala perusvaikutus johti tulokseen isoon nousuun vuositasolla, kun taas lyöntiä jatkaneiden yritysten lukumäärällä mitattuna se oli samanlainen kuin QoQ. Konsensus odottaa nyt tuloksen kasvavan lähes 25 % 24:llä tilikaudella ennen varovaisempia odotuksiamme 22 %:n kasvusta.

Mikä sitten johti tuloskasvuun? Jälleen kerran sitä vauhdittivat kotimaiset syklit, kuten BFSI, auto ja sementti. BFSI:n kasvu oli 33 % vuotta aiemmasta, kun taas autosektorin kasvu oli huomattavaa 112 % vuotta aiemmasta. OMC:n kannattavuus nousi 26 600 miljardiin 24:n vuosineljänneksen aikana verrattuna vuoden takaiseen 2 700 miljoonaan rupian tappioon vahvojen markkinointimarginaalien vuoksi. Ex-OMC:n Niftyn tulos kasvoi 22 % vuotta aiemmasta (vrt. arviolta +15 %).

Tulos Intiassa jatkuu vahvana, ja odotamme tuloskasvun olevan lähes 22 % 24:lle tilikaudelle. Näemme edelleen tulosparannuksia ja 1,5 %:n tulosnousu 24. tilikaudella. Tuloskausi on jälleen oikeuttanut kantamme ”osta paikallista, vältä globaalia”. Valvoisimme parannuksia globaalisti suuntautuneilla sektoreilla, joilla odotamme kipua seuraavien kahden vuosineljänneksen aikana.

Kaiken kaikkiaan tuloskausi on antanut meille luottamusta siihen, että talous on vahva ja olemme vahvan tulossyklin alussa. Viimeisten kahden vuoden aikana olemme nähneet entistä enemmän investointivetoisten yritysten tuottavan tulosta, ja kulutussektorit Intiassa sekä globaalit sektorit, kuten ohjelmistot, ovat vetäneet yleistä kasvua. Näemme jatkuvan paineen näihin yrityksiin seuraavien kahden vuosineljänneksen aikana, kun keskimääräinen monsuuni saattaa hidastaa maaseudulle suuntautuneita kuluttajia. Mutta yleinen vahva tuloskasvu tulee olemaan osakemarkkinoiden keskeinen tekijä, ja arvostukset näyttävät hieman kalliilta. Vaikka uskommekin markkinoiden konsolidoituvan lähitulevaisuudessa, tuloksen kaksinkertaistuminen seuraavan viiden vuoden aikana johtaa vahvaan tuottoon keskipitkällä aikavälillä.

Samankaltaiset artikkelit