Teknologiayritykset ehdottavat avoimen lähdekoodin tekoälysääntöjen yksinkertaistamista

GitHub, Hugging Face and Creative Commons are tech firms

GitHubin avoimen kirjeen mukaan Hugging Face, Creative Commons ja muut teknologiayritykset pyytävät Euroopan unionia yksinkertaistamaan tulevia avoimen lähdekoodin tekoälyn (AI) malleja koskevia sääntöjä, Cointelegraph totesi.

Lähteet paljastivat, että kirje pyytää päättäjiä tarkistamaan joitakin EU:n tekoälylain säännöksiä. Uskotaan myös, että kirjeessä pyydetään myös säätelemään alkupään avoimen lähdekoodin hankkeita ikään kuin ne olisivat kaupallisia tuotteita tai käyttöön otettuja tekoälyjärjestelmiä. Oletettavasti ne voisivat haitata avoimen lähdekoodin tekoälyn kehitystä, Cointelegraph lisäsi.

”Tämä olisi ristiriidassa avoimen lähdekoodin kehityskäytäntöjen kanssa ja yksittäisten kehittäjien ja voittoa tavoittelemattomien tutkimusorganisaatioiden tarpeiden vastainen”, GitHub mainitsi blogikirjoituksessaan.

Avoimen kirjeen mukaan ”Asetuksella on tärkeä mahdollisuus edistää tätä tavoitetta lisäämällä läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä eri sidosryhmien kesken. Tekoäly vaatii sääntelyä, joka voi pienentää riskejä tarjoamalla riittävät standardit ja valvontaa, (…) ja luomalla selkeän vastuun ja vahingonkorvauksen”, Cointelegraph totesi.

Samankaltaiset artikkelit