EU vahvistaa tiukkoja rajoituksia blokin ulkopuolisille kryptoyrityksille – Digital Transformation News

A non-EU firm could not rely on the exemption to subsequently offer further services

EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet kryptoyritykset voivat palvella suoraan asiakkaita blokissa vain hyvin rajoitetuin ehdoin välttääkseen epäreilun kilpailun, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ehdotti maanantaina. EU hyväksyi viime vuonna maailman ensimmäiset kattavat kryptomarkkinoita koskevat säännöt, jotka tunnetaan nimellä MiCA, mikä on uraauurtava toimenpide verkkosektorilla, jossa kansallisia rajoja on ollut vaikea valvoa.

Viimeisimmät EU:n ehdotukset siitä, kuinka kryptoyritysten ja sääntelyviranomaisten tulisi soveltaa lakia käytännössä, kattavat EU:n ulkopuoliset kryptovarallisuusyritykset, jotka haluavat tarjota palveluja EU-asiakkaille suoraan, eivätkä fyysiseltä pohjalta blokin sisällä. ”Ehdotettu ohje vahvistaa ESMA:n aiemman viestin, jonka mukaan kolmannen maan yrityksen kryptoomaisuuspalvelujen tarjoaminen on MiCA:n mukaan rajoitettu tapauksiin, joissa asiakas on yksinomainen palvelun aloittelija”, ESMA sanoi lausunnossaan.

Asiakkaan tekemä aloite tunnetaan ”käänteisenä tarjouksena” ja käsite, joka nähdään muissa EU:n rahoituslaeissa, joita blokin päättäjät ovat tiukentaneet ja painostaneet ulkomaisia ​​yrityksiä avaamaan sivuliikkeen tai tytäryhtiön EU:hun. ”Tämä poikkeus on ymmärrettävä hyvin suppeasti muotoiltuna ja sitä on pidettävä poikkeuksena.” Ehdotus on julkisessa kuulemisessa huhtikuun loppuun asti, ja lopullinen teksti on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

ESMA sanoi, että se ja EU:n kansalliset sääntelyviranomaiset ryhtyvät ”kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin suojellakseen aktiivisesti EU:ssa toimivia sijoittajia ja MiCA-yhteensopivia kryptoomaisuuden palveluntarjoajia EU:n ulkopuolisten ja MiCA-yhteensopimattomien tahojen tarpeettomilta tunkeutumisilta”. ESMA:n mukaan on kiellettyä varsinainen kaupankäynti EU:ssa kolmannen maan yritykseltä, mikä sisältäisi markkinointikampanjan toteuttamisen 27 maan blokissa.

Se lisäsi, että EU:n ulkopuolinen yritys ei voinut luottaa vapautukseen tarjotakseen myöhemmin lisäpalveluita, ellei se ole samassa yhteydessä kuin alkuperäinen liiketoimi. Toisessa ehdotetuissa ohjeissa esitetään olosuhteet, joissa kryptoomaisuutta voidaan pitää ”rahoitusvälineenä”, kuten osakkeen tai joukkovelkakirjalainan, ja siksi niihin sovelletaan myös ryhmän erillisiä MiFID-sääntöjä.

Samankaltaiset artikkelit