Tarkistettu ITR-ilmoitus: Mikä on alkuperäisen tuloveroilmoituksen tarkistamisen aikajana? Onko rangaistus?

revised itr filing rules

Vuoden 1961 tuloverolain (jäljempänä ’IT-laki’) 139 §:n 5 momentin mukaan verovelvolliset voivat tehdä tarkistetun tuloilmoituksen. Verovelvollinen voi tehdä tällaisen ilmoituksen seuraavissa olosuhteissa:

  • Veronmaksaja havaitsee alkuperäistä veroilmoitusta tehdessään tekemänsä virheen tai puutteen, kuten virheellisten tulojen, vähennysten, pankkitietojen, henkilötietojen tai muiden tietojen ilmoittamisen.
  • Veronmaksaja tajuaa, että hän on vahingossa jättänyt tietyt tulolähteet pois tai jättänyt huomioimatta tiettyjä vähennyksiä tai vapautuksia tai jättänyt ilmoittamatta ja siirtämättä tappioita alkuperäisessä ilmoituksessaan, mikäli samaa olisi voitu vaatia alkuperäisen ilmoituksen toimittamisen yhteydessä.
  • Veronmaksaja huomaa, että alkuperäisen tuloilmoituksen ja lomakkeen 26AS/AIS välillä on tuloerä.

Verovelvollinen voi tarkistaa ilmoitustaan ​​kyseisen verotusvuoden 31. joulukuuta tai sitä ennen eli viimeistään 9 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Näin ollen verovelvolliset voivat tehdä tilikauden 2022-23 osalta tarkistetun ilmoituksen 31.12.2023 tai sitä ennen eli viimeistään 9 kuukauden kuluttua tilikauden 2022-23 päättymisestä.

Tarkistetun ilmoituksen jättämiselle ei myöskään ole erillisiä rangaistussäännöksiä. Tulojen tarkistuksesta riippuen voi kuitenkin olla korkovaikutuksia.

Verovelvollinen voi myös toimittaa päivitetyn tuloilmoituksen tietotekniikkalain u/s 139(8A) 24 kuukauden kuluessa verotusvuoden päättymisestä (eli 36 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) tietyin täsmennetyin edellytyksin. ehdot. Veronmaksaja ei olisi oikeutettu tekemään päivitettyä ilmoitusta etsinnässä, kyselyssä, takavarikossa jne., eikä tällainen ilmoitus voi olla tappioilmoitus.

Päivitetyn ilmoituksen tapauksessa veronmaksaja olisi kuitenkin velvollinen maksamaan tuloverolain u/s 140B lisäveroa, joka olisi 25 % maksettavan veron ja koron yhteismäärästä, jos tällainen ilmoitus toimitetaan ennen tilikauden päättymistä. 12 kuukautta kyseisen arviointivuoden päättymisestä.

Jos tällainen päivitetty ilmoitus toimitetaan 12 kuukauden kuluttua kyseisen verotusvuoden päättymisestä, mutta ennen kuin 24 kuukauden ajanjakso on kulunut umpeen asianomaisen tarkastusvuoden päättymisestä, maksettava lisävero on 50 % kokonaisverosta. maksettavista veroista ja koroista.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit