Suurin osa InvIT-, REIT-tuloista menee tielle 25. tilikaudella – Market News

InvIT, REIT, reit news, invit news, nhai, highways, reit invest on highways, market, market news

Infrastruktuuri-investointirahastojen (InvIT) ja kiinteistösijoitusrahastojen (REIT) hallinnoitavien varojen (AUM:t) odotetaan kasvavan 15-20 % edellisvuodesta seuraavan tilikauden aikana Rs:iin. Raportin mukaan 7,5–8 biljoonaa, ja tiesektorin odotetaan kaatavan 75 prosenttia näiden välineiden tuoreista tuloista.

”Tiesektori hallitsee edelleen, ja sen osuus on lähes kolme neljäsosaa 1-1,5 biljoonasta ylimääräisestä AUM:sta 25:llä tilikaudella. Tämä johtuu tieomaisuuden vahvasta saatavuudesta, mikä johtuu infrastruktuurin rakentamisen terveestä tahdista ja monista omaisuuseristä, jotka ovat kypsiä kaupallistamaan”, sanoi Crisil Ratingsin vanhempi johtaja Manish Gupta.

Vauhti on jatkanut tätä verotusta Rs. 1,3 biljoonaa lisätty AUM:iin ja puolet siitä on mennyt tiesektorille. Koko 24 tilikauden tuloista 55 % tuli kuudesta uudesta säätiöstä ja loput olemassa olevien omaisuuserien hankinnoista. Vuoden aikana lanseerattiin myös ensimmäinen InvIT – Bharat Highways InvIT. InvIT:n listautumisanti ylimerkittiin 8 kertaa.

InvIT on myös noussut tärkeäksi työkaluksi moottoriteiden rahallistamisessa. Intian kansallinen moottoritieviranomainen (NHAI) keräsi yhdellä yrityksellä Rs. 15 700 miljardia siirtämällä 10 osaa National Highways Infra Trustille. Tämä on suotuisa verrattuna siihen, että NHAI nostaa 15 968 miljardia kahdella kaupallistamiskierroksella tietullisiirrolla (TOT).

Tämän verotuksen myötä myös uudet sektorit, kuten kauppakeskukset, varastot ja uusiutuvat energialähteet, liittyivät InvIT- ​​ja REIT-ketjuun. Ensimmäinen REIT/InvIT listattiin vuonna 2018. Tilikauden 21 ja 23 välillä AUM on kasvanut 18 % CAGR:llä.

Tällä hetkellä 50 % rahastojen osakkeista on ulkomaisten sijoittajien hallussa, mutta kotimaisten yhtiöiden osuus on kasvussa. Näiden sijoitusvälineiden suosiota ovat tukeneet ennakoivat sääntelymuutokset, kuten vakuutus- ja eläkerahastojen sijoitusten salliminen sekä eräkoon pienentäminen vähittäiskaupan osallistumisen lisäämiseksi. Yksityissijoittajien omistusosuus julkisesti noteeratuista rahastoista nousi 18 prosenttiin tämän verotuksen ensimmäisellä puoliskolla 12 prosentista vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Crisilin mukaan muut perusominaisuudet, kuten vipuvaikutuskatto, pakollinen 90 prosentin kassavirran jakaminen ja keskeneräisten omaisuuserien osuuden raja, hyödyttävät sekä sijoittajia että lainanantajia.

Sääntelyn vipuvaikutuksella – velan suhde AUM:iin nousi 49 prosentista 70 prosenttiin – AUM:n kasvua on seurannut vaatimaton vipuvaikutuksen kasvu, koska olemassa olevat säätiöt ovat rahoittaneet uusia yritysostoja suurelta osin velkojen kautta.

”InvIT- ​​ja REIT-yhtiöiden konsolidoitu vipuvaikutus on noussut 21. tilikauden 40 prosentista nykyiseen 46 prosenttiin, ja sen odotetaan olevan 47-48 prosenttia 25:een mennessä. Luottoprofiilit ovat kuitenkin todennäköisesti vahvoja, ja niitä tukevat vakaat ja ennustettavat kassavirrat, pitkä käyttöikä ja monipuolinen omaisuusvalikoima sekä kohtalainen tai pieni vastapuoliriski”, Crisil Ratingsin apulaisjohtaja Nitin Bansal sanoi.

InVIT:ien määrä on noussut 21:een tilikaudella 24 neljästä InvIT:stä vuosina 2018-19. Nyt neljä REIT:tä on toiminnassa yhdestä vuosina 2018-19. Raportin mukaan velkamarkkinoiden syvyyden lisääminen sekä sijoittajien ja osuudenomistajien toiminta- ja luottoriskien syvemmä ymmärtäminen auttavat nopeuttamaan InvIT- ​​ja REIT-osuuksien kasvua.

Samankaltaiset artikkelit