Share Market Budget 2024 -odotukset suorana: Suosituimmat osakkeet katsottavaksi – Markkinauutiset

Stock Market Budget 2024 Expectations Live

”Intian sähköisen kaupankäynnin markkinoiden kukoistaessa vankka viimeisen kilometrin infrastruktuuri on ensiarvoisen tärkeää saumattomien ja tehokkaiden toimitusten kannalta. Investoinnit parannettuihin tieverkkoihin, strategisesti sijaitseviin jakelukeskuksiin ja kehittyneisiin teknologiaratkaisuihin optimaalista reittisuunnittelua varten ovat välttämättömiä. Erityisen tärkeää markkinoilla, joilla on huomattava määrä postiennakolla (COD) -tilauksia, viimeisen mailin ominaisuuksien parantaminen ei hyödytä vain verkkokaupan myyjiä, vaan tarjoaa myös logistiikkayrityksille kustannustehokkaan ratkaisun, jolla vältytään kalliilta lentotoimituksilta. Lisäksi varsinkin polttoaineen ja toiminnan verorasituksen alenemisen ennakointi tukisi entisestään kuriiriyritysten taloudellista kestävyyttä ja edistäisi kustannustehokkaalle toiminnalle suotuisaa ympäristöä. Samanaikaisesti sähköistä kaupankäyntiä suosivien politiikkojen puolustaminen voi edistää alan kasvua, mikä hyödyttää välillisesti kuriiriyrityksiä. Lisenssimenettelyjen virtaviivaistaminen, sääntelyesteiden minimoiminen ja sähköisen kaupankäynnin sujuvaa toimintaa edistävien toimenpiteiden toteuttaminen edistävät kukoistavaa logistiikan ekosysteemiä. Lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) keskeisen roolin tunnustaminen logistiikka-alalla, niiden kasvun kannustaminen taloudellisen tuen, yksinkertaistettujen säännösten ja paremman luoton saannin avulla voi merkittävästi parantaa sähköisen kaupankäynnin logistiikan yleistä tehokkuutta Intiassa. . Lopuksi, verotuspolitiikan muutokset, erityisesti tulleihin ja tariffeihin liittyvät, voivat vaikuttaa merkittävästi tuontikustannuksiin, mikä tarjoaa verkkokaupan myyjille mahdollisuuden minimoida kokonaiskulut ja laajentaa liiketoimintaansa nopeasti”, sanoi Raju Sinha, Fship Logisticsin liiketoimintajohtaja. .

Samankaltaiset artikkelit