Sebi määrää Rs 6 kr sakon entisille DHFL-promoottoreille

sebi

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on määrännyt DHFL:n (Dewan Housing Finance) entisille promoottorille 6 miljoonan rupiaa sakkoja tiedonantonormien rikkomisesta.
Pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen nimesi keskiviikkona antamassaan määräyksessä DHFL:n entiset promoottorit – muun muassa Kapil Wadhawanin, Dheeraj Wadhawanin, Rakesh Wadhawanin ja Sarang Wadhawanin – tietojen paljastamiseen liittyvien normien rikkomisesta.

Sebi on myöntänyt irtisanomisille 45 päivää sakon maksamiseen.

Muita rangaistuja ovat Aruna Wadhawan, Malti Wadhawan, Anu Wadhawan ja Pooja Wadhawan.

Tammikuussa 2019 saadun valituksen perusteella sääntelijä tutki väitteitä, joiden mukaan Wadhawanit olivat johtaneet osakkeenomistajia väittämällä, että promoottorin omistusosuus DHFL:stä oli 39,23 prosenttia.

Lisäksi väitettiin, että promoottorit olivat tukahduttaneet kolmen yrityksen nimet – Hemisphere Infrastructure, Galaxy Infraprojects and Developers ja Silicon First Realtors – jotka omistivat noin 10 prosenttia DHFL:stä, vaikka todellisuudessa ne olivat suoraan/epäsuorasti DHFL:n promoottorien omistuksessa. Nämä yhteisöt luokiteltiin ”julkisiksi osakkeenomistajiksi” ”promoottorin ja promoottoriryhmän” sijaan.

Näiden välttämättömien tietojen ilmoittamatta jättäminen tarkoittaa, että ne rikkoivat ”Osakkeiden merkittävää hankintaa ja haltuunottoa” tai SAST-sääntöjä, määrättiin.

Sääntelyviranomaisen mukaan nämä yhteisöt, jotka ovat promoottori tai promoottoriryhmä ja yhtiössä määräysvaltaa käyttäneet ”yhteistyössä toimivat henkilöt”, velvoitettiin säännösten mukaan antamaan vaadittavat tiedot omistusosuuksien määrästä ja äänioikeuksista. 31. maaliskuuta 2008–2011.

Sääntelyviranomainen totesi myös, että promoottoriryhmä ja yhdessä toimivat tahot eivät useaan otteeseen ilmoittaneet avoimesta tarjouksesta, kun velvoite laukesi.

Wadhawanien lisäksi rangaistus on määrätty Wadhawan Holdingille, Wadhawan Consolidated Holdingille, Wadhawan Retail Venturelle, Wadhawan Global Capitalille, Hemisphere Infrastructure Indialle, Galaxy Infraprojects and Developersille ja Silicon First Realtorsille.

Samankaltaiset artikkelit