Sebi lyhentää Internet-pohjaisen kaupankäynnin hyväksymisaikaa – Market News

sebi

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on nopeuttanut pörssien hyväksynnän saamista pörssien Internet-pohjaiseen kaupankäyntiin 7 päivään nykyisestä 30 päivästä.

Muutoksella pyritään parantamaan osakemarkkinoiden kaupankäynnin helppoutta ja ”poistamaan markkinainfrastruktuurilaitosten toimintaan liittyvät vanhentuneet vaatimustenmukaisuusvaatimukset”, Sebi sanoi torstaina kiertokirjeessään.

Säännön mukaan välittäjän on haettava toimivaltaiselta pörssiltä muodollinen lupa Internet-pohjaisen kaupankäyntipalvelun tarjoamiseen. Tämän jälkeen asianomaisen pörssin on ilmoitettava päätöksestään jäsenelle, nyt 7 kalenteripäivän kuluessa, kun se oli 30 päivää aikaisemmin.

Internet-pohjainen kaupankäynti (IBT) tarkoittaa, että kaupankäyntiä voidaan suorittaa toimeksiantojen reititysjärjestelmien kautta, jotka reitittävät asiakkaiden toimeksiannot pörssin kaupankäyntijärjestelmiin suoritettavaksi. Näin ollen missä tahansa maassa asuva asiakas voi käydä kauppaa käyttämällä Internetiä välineenä välittäjien Internet-kaupankäyntijärjestelmien kautta. Lisäksi Sebi on poistanut olemassa olevan vaatimuksen, jonka mukaan pörssinvälittäjät vahvistavat Internet-pohjaiset kaupankäyntitilastot säännöllisesti ennen kuin ne julkaistaan ​​pörssissä.

”On päätetty luopua olemassa olevasta vaatimuksesta, jonka mukaan pörssinvälittäjät vahvistavat IBT-tilastot säännöllisesti ennen kuin ne julkaistaan ​​pörssissä”, Sebi sanoi.

Sen sijaan pörssit julkaisevat IBT-tilastoja pörssivälittäjien toimittamien IBT-päätteiden tietojen perusteella. Lisäksi pörssit voivat tältä osin saada tietoja tai ilmoituksia IBT-terminaaleista pörssinvälittäjiltä niiden katsomallaan tavalla.

Samankaltaiset artikkelit