Sebi laskee liikkeelle menettelyn kansalaisjärjestöjen ”nollakuponki nollaperiaatteen” -instrumentin julkiseksi liikkeelle laskemiseksi – Market News

SEBI, Social Stock Exchange, NPOs, SSE, latest news, top news, business news,

Pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen Sebi esitteli torstaina menettelyn voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ”nollakuponki nollaperiaatteen” -instrumenttien julkisesta liikkeeseenlaskusta ja tällaisten instrumenttien listaamisesta Social Stock Exchangeen (SSE).

Tämän mukaisesti SSE:n on määriteltävä varainkeruuasiakirjaan sisällytettävät tiedot. Vuonna 2022 hallitus julisti ”nollakuponkittomat pääinstrumentit” arvopapereiksi.

Sebi sanoi kiertokirjeessä, että voittoa tavoittelemattoman järjestön on pääjohtajan kautta jätettävä varainkeruuasiakirjaluonnos SSE:lle ja hakemus, jossa haetaan periaatteellista hyväksyntää instrumentin listaamiseksi SSE:ssä.

SSE toimittaa huomautuksensa varainhankintaasiakirjaluonnoksesta NPO:lle 30 päivän kuluessa asiakirjojen jättämisestä tai vaihdon NPO:lta mahdollisesti pyytämän selvityksen vastaanottamisesta sen mukaan, kumpi on myöhempi.

NPO sisällyttää SSE:n huomautukset asiakirjaluonnokseen ja toimittaa lopulliset asiakirjat SSE:lle ennen liikkeeseenlaskun avaamista. Luonnoksen ja lopullisen varainhankintaasiakirjan tulee sisältää kaikki olennaiset tiedot, ”jotka ovat totta ja riittävät, jotta hakijat voivat tehdä tietoisen päätöksen”.

Listallessaan muita nollakupongin nollaperiaatteen instrumentteja koskevia ehtoja Sebi sanoi, että tällaiset instrumentit lasketaan liikkeeseen vain dematerialisoidussa muodossa, eivätkä ne ole siirrettävissä. Liikkeeseenlaskun vähimmäiskoko on 50 000 rupiaa, hakemuksen vähimmäiskoko 10 000 ruplaa ja vaadittava vähimmäismerkintä on 75 prosenttia varoista, joita ehdotetaan kerättäväksi tällaisten instrumenttien liikkeeseenlaskulla.

Mahdollisen alimerkinnän tapauksessa NPO:n tulee ilmoittaa varainhankintaasiakirjassa tasepääoman keruutavasta alimerkinnän tapauksessa ja mahdollisesta vaikutuksesta yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttamiseen, jos alimerkintää ei järjestetä.

Sebi sanoi, että varat palautetaan, jos merkintä on alle 75 prosenttia emissiokoosta. SSE:n on säilytettävä jakoa koskevat tiedot sen jälkeen, kun voittoa tavoittelematon organisaatio on laskenut liikkeeseen nollakuponki- ja nollapääomainstrumentteja. Lisäksi SSE:n on täsmennettävä liikkeeseenlaskumenettelyyn liittyvät lisänormit, kuten sopimukset säilytysyhteisöjen, pankkien kanssa, ASBA:han liittyvät asiat, julkisen liikkeeseenlaskun kesto, allokointimenetelmä ja muut liikkeeseenlaskumenettelyyn liittyvät seikat.

Mitä tulee sosiaalisiin vaikutuksiin, Sebi sanoi, että yksityiskohtia aiemmista sosiaalisista vaikutuksista kansalaisjärjestöjen nykyisen käytännön mukaisesti on julkistettava. Aiempien sosiaalisten vaikutusten pitäisi korostaa suuntauksia keskeisissä mittareissa, jotka liittyvät voittoa tavoittelemattomaan organisaatioon, jota varten se pyrkii keräämään varoja SSE:stä, edunsaajien lukumäärästä, edunsaajakohtaisista kustannuksista ja hallinnollisista yleiskustannuksista.

Samankaltaiset artikkelit