Sebi ehdottaa hallintoelintä, tutkimusanalyytikkojen valvontaa

Sebi, FPIs,

Pääomamarkkinoiden sääntelyviranomainen Sebi ehdotti tiistaina, että tunnustetaan tutkimusanalyytikkohallinnon ja -valvontaelimeksi (RAASB) nimetty yhteisö, joka vastaa tutkimusanalyytikkojen hallinnosta ja valvonnasta. Sebi sanoi kuulemisasiakirjassaan, että ehdotetun elimen ei pitäisi olla asettaa ylimääräistä taloudellista taakkaa tutkimusanalyytikoille.

Lisäksi voimassa olevien RA-asetusten mukaista hakemusmaksua ja rekisteröintimaksua on ehdotettu järkeistettäväksi. Lisäksi on ehdotettu sääntöjen muuttamista siten, että RAASB:n jäsenyys tulee olla yksi kelpoisuuskriteereistä rekisteröintitodistuksen myöntämiselle RA:na.

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on pyytänyt yleisöltä kommentteja ehdotuksiin syyskuun 12. päivään asti.” Ottaen huomioon RA:n liiketoiminnan kehittyvän luonteen ehdotetaan, että IAASB:n tavoin Sebi voisi tunnustaa elimen, nimetty tutkimusanalyytikkohallinnon ja -valvontaelimeksi hallinnoimaan ja valvomaan RA:ita ja siten laajentamaan hallinnon ja valvonnan puitteet RA:iin, kuten vaikutustenarviointien tapauksessa”, kuulemisasiakirjassa todettiin.

Aiemmin Sebi on myöntänyt tunnustuksen yhteisölle, joka on nimetty sijoitusneuvojan hallinto- ja valvontaelimeksi (IAASB) sijoitusneuvojien (IAs) hallinnointiin ja valvontaan. Haettuaan kelpoisten pörssien edun BSE Administration & Supervision Ltd (BASL) Pörssi BSE:n kokonaan omistama tytäryhtiö sai tunnustuksen IAASB:ksi kolmeksi vuodeksi kesäkuusta 2021 alkaen. Myöhemmin Sebi loi puitteet IAASB:n roolin ja vastuut määrittävien IAASB:n hallinnointiin ja valvontaan.

Samankaltaiset artikkelit