Sebi bats for toimialajärjestön ohjeet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen arvostuksiin – Market News

sebi, share market, stock market, dalal street, ipo, sebi

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on torstaina ehdottanut, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (AIF) hallussa olevien listaamattomien arvopapereiden arvostus suoritettaisiin hyväksytyn toimialajärjestön antamien ohjeiden mukaisesti, ei sijoitusrahastosääntöjen mukaisesti.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen toimialajärjestö on hyväksynyt ehdotetun muutoksen osalta kansainväliset pääomasijoitus- ja riskipääoman arvostusohjeet (IPEV Guidelines). Muiden kuin noteeraamattomien arvopapereiden, ei-kaupattujen, heikosti kaupattujen ja sijoitusluokan alapuolella olevien arvopapereiden arvostusta jatketaan kuitenkin sijoitusrahastojen (MF) säännösten mukaisesti.

”Raharahastojen ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen välillä on perustavanlaatuisia eroja sijoitussalkkunsa hallussa ja arvostamisessa… Vaikuttaa siltä, ​​että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen toimiala pyytää listaamattomien arvopaperien vapauttamista MF-asetusten mukaisten laskentanormien soveltamisesta ja IPEV:n mukaisen menetelmän valitsemisesta. ohjeet, ansaitsevat harkitsemisen”, Sebi sanoi kuulemisasiakirjassa, jossa hän pyysi julkisia kommentteja 13. kesäkuuta mennessä.

Tätä arvostusmenetelmän muutosta ehdotettiin, ettei sitä pidetä ”olennaisena muutoksena” vaihtoehtoisten sijoitusrahastoasetusten mukaan, koska muutos on ”Sebin sääntelyvaltuutuksen” mukainen ja ”vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla/sijoittajilla ei ole harkintavaltaa tai vaihtoehtoa toimia toisin”. Siten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ei tarvitse tarjota irtautumisvaihtoehtoa eri mieltä oleville sijoittajille, Sebi sanoi.

Näin ollen IPEV-ohjeiden tai MF-asetusten laajojen puitteiden mukaista arvostusmenetelmän muutosta ei pidetä ”olennaisena muutoksena”. Se lisäsi kuitenkin, että sekä vanhat että uudet arvostusmenetelmät tulisi paljastaa sijoittajille avoimuuden varmistamiseksi.

Lisäksi Sebi on ehdottanut, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen aikarajaa lyhentää sijoitusten arvostuksen raportointia suoritusta arvioiville virastoille yhdellä kuukaudella, jolloin niille annetaan aikaa sen jälkeen, kun rahastojen sijoitusyhtiöt ovat saaneet tarkastuksensa valmiiksi. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tulee siten toimittaa tarkastetut tiedot kassavirroista ja järjestelmäkohtaisten sijoitustensa arvosta seitsemän kuukauden kuluessa kunkin vuoden maaliskuun 31. ja lokakuun 31. välisenä aikana.

Lopuksi Sebi ehdotti, että riippumattoman arvioijan kelpoisuusehtoja hieman muutetaan, jolloin myös kumppanuusyhteisö tai yritys voi olla rekisteröity arvioija. Sebi on ehdottanut, että yksikön tulisi olla Intian maksukyvyttömyys- ja konkurssilautakunnan (IBBI) rekisteröity arvioija, mikä edellyttää, että kolme tai kaikki yrityksen osakkaat/johtajat ovat rekisteröityjä arvioijia sen mukaan, kumpi on alempi.

Toinen kelpoisuusehto olisi, että tällaisen rekisteröidyn arvioijayhteisön valtuutetun/valtuutetun henkilön, joka suorittaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoitussalkun arvon, on oltava Intian kirjanpitäjien instituutin (ICAI) tai Intian yrityssihteerien instituutin jäsen. ICSI) tai Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) tai CFA Institute.

Samankaltaiset artikkelit