RBI tarkistaa poliittisesti julkisuuteen vaikuttaneiden henkilöiden määritelmää KYC-tarkoituksiin – Pankki- ja rahoitusuutiset

Reserve Bank of India, RBI, RBI news, Politically-Exposed Persons, banking news

Intian keskuspankki (RBI) on muuttanut poliittisesti altistuneiden henkilöiden (PEP) määritelmää normeissaan, mikä helpottaa näiden henkilöiden erilaisten pankkitapahtumien suorittamista, mukaan lukien lainojen käyttö.

RBI:n Know Your Customer (KYC) -normeihin on tehty tiettyjä muutoksia.

Aiemmat PEP-normit olivat avoimia, ja määritelmässä oli epäselvyyttä, mikä ilmeisesti johti ongelmiin pankkiireille, kansanedustajille ja muille. Joillakin tahoilla oli myös huolia siitä, että PEP:n oli vaikea saada lainaa tai avata pankkitilejä.

Muutetussa KYC:n pääohjeessa keskuspankki määrittelee PEP:t henkilöiksi, joille ulkomaalainen on tai on uskonut huomattavia julkisia tehtäviä, mukaan lukien valtioiden/hallitusten päämiehet, korkeat poliitikot, korkeat viranomais- tai oikeus- tai sotilasupseerit, vanhemmat virkamiehet valtionyhtiöiden johtajia ja tärkeitä poliittisten puolueiden virkamiehiä”.

Uusiin sääntöihin sisältyy myös henkilö, jolle ulkomaalainen on uskonut julkisen tehtävän.

PEP:n pankkitileillä on ylimääräisiä KYC-normeja nykyisten säännösten mukaisesti, ja pankin johtavan virkamiehen on suoritettava erityistä huolellisuutta.

Keskuspankki on poistanut 25.2.2016 kiertokirjeellä annetuista KYC-normeista pääsuuntaisen alakohdan.

Keskuspankki on myös pyytänyt luotonantotoimintaa harjoittavien pankkien ja muiden rahoituspalvelujen puheenjohtajia ja johtajia saamaan muutokset voimaan välittömästi.

Keskus muutti viime vuonna rahanpesun torjuntalakia (PMLA) siten, että raportoivien tahojen tiedottaminen kansalaisjärjestöille lisääntyy.

Samankaltaiset artikkelit