RBI pyytää palautetta fintech SRO -kehyksestä helmikuuhun mennessä – Banking & Finance News

RBI, RBI news, Reserve Bank of India, Reserve Bank of India news,

Intian keskuspankki (RBI) kehotti maanantaina fintech-yrityksiä rakentamaan yksimielisyyttä ehdotetun itsesäätelyorganisaation (SRO) jäsenyyskriteereistä ja siitä, pitäisikö sektorilla olla yksi vai useampi SRO. Keskuspankki on julkaissut ohjeluonnoksen fintech SRO:sta ja on pyytänyt julkista palautetta helmikuuhun mennessä.

”Koska useimpia fintech-sektorin yksiköitä ei tällä hetkellä säännellä suoraan, alan on vastattava kysymykseen, kuinka SRO loisi kannustimia jäsenyyteen”, RBI sanoi. Se, koostuuko tunnustetussa SRO:ssa vain sääntelemättömistä jäsenistä vai yhdessä sellaisten jäsenten kanssa, jotka ovat säänneltyjä ”jopa osan toiminnasta”, on toinen keskustelun arvoinen kysymys.

Toinen asia, josta on keskusteltava, on tunnustamista edellyttävien SRO:iden määrä. Kun otetaan huomioon fintech-yritysten monimuotoisuus, yhden SRO:n rajoittaminen voi laimentaa joitakin alan huolenaiheita, kun taas useiden SRO:iden omaaminen voi heikentää itsesääntelyn edustavaa luonnetta. Tällä hetkellä Intian Digital Lender Association ja Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE) kilpailevat SRO-lisenssin saamiseksi RBI:ltä.

RBI kutsuu hakemuksia fintech-sektorilta joko koko sektorille tai tietyille alasektoreille tarpeen mukaan, se sanoi. SRO:iden lopullinen lukumäärä harkitaan saatujen hakemusten määrän ja luonteen perusteella.

Haasteista huolimatta RBI sanoi, että SRO-hakijoiden on oltava todellinen alan edustaja kattavien jäsensopimusten kautta, joihin liittyy laaja kirjo alan toimijoita. SRO:n on saatava legitiimiys ja uskottavuus perustaakseen perusstandardeja ja käytännesääntöjä, vaan sen on myös valvottava ja valvottava niitä tehokkaasti.

Uskottavuuden säilyttämiseksi sen on toimittava itsenäisesti. Tämä varmistaisi puolueettoman päätöksenteon ja estäisi organisaation joutumasta vaikuttamaan muutamien hallitsevien etujen alle.

”SRO-FT:n tulee säilyttää puolueettomuus, välttää eturistiriitoja ja varmistaa jäsentensä puolueeton valvonta. Riippumattomuus vahvistaisi SRO-FT:n mainetta neutraalina ja luotettavana kokonaisuutena, joka on välttämätöntä sekä alan toimijoiden että sääntelijöiden luottamuksen saavuttamiseksi”, RBI sanoi ja lisäsi, että fintech-jäsenten pitäisi nähdä SRO laillisena riitojen ratkaisejana.

SRO:n tulee myös kerätä, analysoida ja levittää jäsenten toimintaan liittyvää tietoa ensisijaisena tietovarastona. SRO-lisenssin saatuaan alan toimielimellä on oltava neuvoa-antava prosessi sääntöjen laatimiseksi, käytännesääntöjen laatimiseksi, hallintostandardien ja erityisten seurausten kehittämiseksi, jos fintech-yritykset rikkovat normeja.

”SRO:n tulee ottaa käyttöön sopivia valvontamekanismeja fintech-sektorin tehokkaaseen seurantaan poikkeuksien havaitsemiseksi ja tuomiseksi esiin. Tämä voisi sisältää työkalujen ja tekniikoiden käytön alan toimijoiden toiminnan arvioimiseksi, mikä varmistaa ennakoivan lähestymistavan eheyden ja vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi”, RBI sanoi.

Lopuksi SRO:n tulisi asettaa yrityksille valitusten korjaus- ja riitojenratkaisupuitteet ja varmistaa, että sen virkamiehet täyttävät sopivuuskriteerit.

Samankaltaiset artikkelit