RBI julkaisee luonnoksen omnibus SRO -kehyksestä pankeille, NBFC:lle – Banking & Finance News

RBI, NBFCs, SRO framework, top news, latest news, economy news,

Intian keskuspankki (RBI) julkaisi torstaina luonnoksen itsesääntelyorganisaatioille (SRO) pankeille, NBFC:lle ja muille sen sääntelemille tahoille. RBI on pyytänyt palautetta samasta asiasta 25.1.2024 mennessä.

Voidakseen hakea SRO-lisenssiä hakijan tulee perustaa voittoa tavoittelematon yritys, jolla on riittävä nettovarallisuus ja kyky luoda infrastruktuuri, joka hoitaa jatkuvasti erilaisia ​​​​tehtäviä. Hakijan tulee myös edustaa alaa ja hänellä on oltava määritelty jäsenyys tai vähintään toimitettava tiekartta määritellyn jäsenyyden saavuttamiseksi kohtuullisessa ajassa.

”Hakijan tai sen johtajien ei pidä olla osallisena oikeuskäsittelyssä, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia alan etuihin. Lisäksi hakijaa tai ketään sen johtajista ei olisi pitänyt aiemmin tuomita mistään rikoksesta, mukaan lukien moraalittomuus/taloudellinen rikos, RBI sanoi ja lisäsi, että hakijan on täytettävä kelpoisuusvaatimukset kaikilta muilta osin.

RBI:n kuvernööri Shaktikanta Das ehdotti syyskuussa, että fintech-yritysten pitäisi muodostaa alan SRO. Kesäkuussa FE ilmoitti, että Intian digitaalinen lainanantajaliitto (DLAI) aikoo ottaa käyttöön uudet käytännesäännöt, jotka hyväksytään sen ehdotetun SRO:n puitteiksi kuukauden kuluessa. Koodia sovelletaan yli 80:een teollisuuslaitoksen fintech-jäseneen, toimitusjohtaja Jatinder Handoo sanoi. Toisen fintech-lobbyryhmän, Fintech Association for Consumer Empowermentin (FACE) erillinen SRO-hakemus jätettiin jo tammikuussa 2022.

RBI:n kehysluonnoksessa todettiin, että SRO:ta olisi johdettava ammattimaisesti ja että yhtiöjärjestyksessä (AoA) on oltava asianmukaiset määräykset sen varmistamiseksi. SRO:n johtajien on täytettävä SRO:n hallituksen määrittelemät sopivuuskriteerit jatkuvasti, ja vähintään kolmanneksen hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien, on oltava riippumattomia ja heillä ei ole aktiivista yhteyttä RE:n luokka, jolle SRO on perustettu.

Lisäksi kaikista johtajuuden muutoksista tai kaikista johtajaa koskevista kielteisistä tiedoista on ilmoitettava välittömästi RBI:lle. RBI peruuttaa SRO:lle myönnetyn hyväksynnän, jos se katsoo, että SRO:n toiminta on yleisen edun vastaista. SRO pitää myös RBI:n säännöllisesti ajan tasalla oman sektorinsa kehityksestä ja ilmoittaa ”viipymättä” sääntelijälle jäsentensä rikkomuksista. SRO suorittaa kaikki RBI:n sille osoittamat työt ja tutkii sille toimitetun ehdotuksen tai ehdotuksen. Se toimittaa myös keskuspankin pyytämiä tietoja määräajoin tai ohjeiden mukaan.

Samankaltaiset artikkelit