Pienten ja keskisuurten REIT-kehys kiinteistömarkkinoiden osittaisen kasvun lisäämiseksi 10 kertaa 5 miljardiin dollariin, sanovat alan toimijat

Pienten ja keskisuurten REIT-kehys kiinteistömarkkinoiden osittaisen kasvun lisäämiseksi 10 kertaa 5 miljardiin dollariin, sanovat alan toimijat

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) ilmoitti viime viikolla SM REIT:n puitteista, joiden mukaan sijoittajat voivat nyt omistaa vuokraa tuottavien kiinteistöjen murto-osuuden tekemällä vähimmäissijoituksen 10 lakh.

Se muutti REIT-säännöksiä sallimalla REIT-yhtiöiden murto-omistuksen, joka kattaa liike- ja asuinkiinteistöt.

Tämä auttaa kiinteistöjen osaomistusmarkkinoita kasvamaan 10 kertaa 5 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, JLL Intian ja PropSharen raportin mukaan.

Intian kiinteistöjen osaomistusmarkkinoiden arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 500 miljoonaa dollaria, ja markkinoiden ennustetaan kasvavan 10-kertaiseksi seuraavan viiden vuoden aikana.

”Vaikka sääntelyn noudattamiseen liittyvät ongelmat, joita alan odotetaan joutuvan todistamaan MSM REIT -määräysten täytäntöönpanon alkuvaiheessa, niiden odotetaan tasoittavan tietä markkinoiden kasvulle ja mahdollisesti ylittävän 5,0 miljardin dollarin hallinnassa olevan omaisuuden (AUM) vuoteen 2030 mennessä”, raportissa sanotaan.

Alan toimijat uskovat, että Sebi-säännökset käsittelevät keskeisiä näkökohtia sijoittajien etujen turvaamiseksi ja markkinoiden järjestäytyneen kasvun varmistamiseksi.

Säännöt edellyttävät, että SM REITin perustamisesta vastaavan sijoitushoitajan nettovarallisuus on vähintään 20 miljoonaa ja vähintään kahden vuoden kokemus kiinteistöalalta tai kiinteistörahastojen hallinnoinnista. Lisäksi SM REIT -järjestelmän järjestelmässä, joka on päättänyt olla käyttämättä vipuvaikutusta, salkunhoitajan on aina oltava vähintään 5 % kaikista liikkeessä olevista osuuksista kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Vähimmäisomistus nousee 15 prosenttiin, jos kyseessä on vipuvaikutus.

Lisäksi vähintään 95 % järjestelmien varojen arvosta on sijoitettava valmiisiin ja tuottoa tuottaviin kiinteistöihin ja loput 5 % voidaan sijoittaa ”rahoittamattomiin” likvideihin varoihin.

Asetuksen mukaan SM REIT -järjestelmässä hankittavan omaisuuden koon tulee olla vähintään 50 miljoonaa ja alle 500 miljoonaa ja osuuksia lasketaan liikkeeseen vähintään 200 sijoittajalle.

”MSME REIT -säännösten myötä Sebi tuo nyt virallisesti nämä kasvavat markkinat sääntelyn piiriin, minkä pitäisi johtaa merkittävään kasvuun tässä omaisuusluokassa ja samalla varmistaa, että sijoittajat saavat sääntelyn mukanaan tuomat edut – yhdenmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden, ja korjausmekanismit”, PropSharen toimitusjohtaja Kunal Moktan sanoi.

JLL:n analyysi osoittaa, että yli 328 miljoonaa neliöjalkaa A-luokan toimistoomaisuutta Intian seitsemässä suurimmassa kaupungissa, arvoltaan noin 48 miljardia dollaria, on MSM REITin arvoista.

”Kun sääntelykehys loksahtaa paikoilleen ja FOP:t (Fractional Ownership Platforms) voittaa alkuperäiset täytäntöönpanoesteet, odotamme MSME REIT -markkinoiden kokevan vieläkin kiihtyvän kasvuvauhdin”, sanoi tohtori Samantak Das, pääekonomisti ja tutkimus- ja tutkimusjohtaja. REIS, Intia, JLL.

REIT-markkinat Intiassa kasvoivat vuodesta 0,3 biljoonaa 1,3 biljoonaa bruttoarvoa (GAV) viiden vuoden aikana.

Piyush Gupta, toimitusjohtaja, pääomamarkkinat ja sijoituspalvelut, Colliers Intia, sanoi, että SM REIT:iä koskevaa ilmoitusta odotettiin pitkään, ja se antaa valtavan sysäyksen likviditeetin tarjoamiselle Officen tuottavien omaisuuserien rakeiselle omistukselle.

”Tämä avaa joukon mahdollisuuksia eri kokoisille ja laajuisille markkinoille ja tuotteille vähittäis- ja yhteisösijoittajille investoida toimistokiinteistöihin. Vähimmäiskokolla 50 miljoonaa ja vähintään 5 %:n omistusosuus rahastonhoitajasta, tämä ei ole merkittävä este uusille rahastonhoitajille, mutta SEBI on tarjonnut tärkeimmät tarkastukset ja saldot”, Gupta sanoi.

Shrinivas Rao, toimitusjohtaja – Vestian odottaa uusien ohjeiden lisäävän kotimaisten ja ulkomaisten yksityissijoittajien osallistumista ja likviditeettiä Intian kiinteistömarkkinoilla, koska SM REIT:n alkutarjouksena on oltava vähintään 10 lakh INR per merkintä. sijoittaja, toisin kuin aikaisempi normi, jossa murto-osat alustat vaativat usein noin 25 lakh.

”SM REIT:t voivat nyt kerätä varoja alkaen 50 miljoonaa laskemalla liikkeelle osuuksia vähintään 200 sijoittajalle aikaisemman ylärajan sijaan 500 miljoonaa. Tämä voi tuoda suuren määrän tuloja tuottavia pieniä ja keskisuuria kiinteistöomaisuutta REIT:ien alaisuuteen”, hän lisäsi.

Julkaistu: 14. maaliskuuta 2024, 11.27 IST

Samankaltaiset artikkelit