Pankkien on luovutettava kiinteistöasiakirjat lainaajille 30 päivän kuluessa lainan maksusta: RBI

rbi, rbi on rupee, rupee falling, indian rupee, indian economy,

Intian keskuspankki (RBI) sanoi keskiviikkona, että pankkien on julkaistava kiinteistöasiakirjat ja selvitettävä lainanottajien maksut missä tahansa rekisterissä 30 päivän kuluessa siitä, kun lainanottaja on maksanut lainatilinsä kokonaan. Normia sovelletaan kaikkiin tapauksiin, joissa omaisuusasiakirjojen luovutus erääntyy 1. joulukuuta alkaen.

Jos vaatimuksia ei noudateta ja kiinteistöasiakirjojen luovuttaminen viivästyy tai veloitustyytyväisyyslomaketta ei toimiteta asianmukaiseen rekisteriin yli 30 päivän kuluttua täydellisestä takaisinmaksusta, lainanantajan on ilmoitettava lainanottajalle syyt viivästymiseen. Mikäli viivästys johtuu pankista tai muusta lainanantajasta, sen on korvattava lainanottajalle 5 000 euroa jokaiselta viivästyspäivältä.

Sääntelyviranomainen totesi, että huolimatta vuoden 2003 reilun käytännön ohjesäännöistä, jotka koskevat lainanantajia, jotka luovuttavat kiinteistöasiakirjat lainan maksamisen jälkeen, on havaittu, että lainanantajat noudattavat erilaisia ​​käytäntöjä kiinteistöasiakirjojen luovuttamisessa, mikä johtaa asiakkaiden epäkohtiin ja riitoihin.

Lainanantajille on myös annettava mahdollisuus noutaa alkuperäiset omaisuusasiakirjat joko pankista tai konttorista, jossa lainatili hoidettiin, tai mistä tahansa muusta lainanantajan toimipisteestä, jossa asiakirjat ovat saatavilla. Alkuperäisten omaisuusasiakirjojen palautusaika ja -paikka tulee mainita myös voimaantulopäivänä tai sen jälkeen annetuissa lainaseuraamuskirjeissä.

Lisäksi lainanantajilla on oltava hyvin laadittu menettely omaisuusasiakirjojen palauttamiseksi laillisille perillisille, jotta voidaan puuttua ainoan lainanottajan tai yhteislainaajien kuolemaan. Tällainen menettely tulee olla esillä pankkien verkkosivuilla muiden vastaavien asiakastietopolitiikan ja -menettelyjen ohella.

”Jos alkuperäiset irtaimen/kiinteän omaisuuden asiakirjat katoavat/vaurioituvat, joko osittain tai kokonaan, RE:n on autettava lainaajaa hankkimaan irtaimen/kiinteän omaisuuden asiakirjoista kaksoiskappaleet/oikeaksi todistetut jäljennökset ja vastattava niihin liittyvistä kustannuksista, lisäksi korvauksen maksamiseen”, RBI sanoi. Tällaisissa tapauksissa lainanantajille kuitenkin pidennetään 30 päivän lisäaikaa tämän menettelyn suorittamiseen, ja viivästynyt sakko lasketaan sen jälkeen, yhteensä 60 päivän jälkeen.

Samankaltaiset artikkelit