Paneelipunnituseläketurva kansaneläkejärjestelmän mukaisesti

pension

Valtiovarainministerin johtama kansallista eläkejärjestelmää käsittelevä komitea (NPS), jonka hallitus on perustanut ehdottamaan tapoja lisätä NPS:n mukaisia ​​eläke-etuuksia joidenkin osavaltioiden pyrkiessä palaamaan kestämättömään vanhaan eläkejärjestelmään (OPS), saattaa ehdottaa tapoja. vastata vaatimuksiin taatusta eläkkeestä NPS:n mukaisesti valtion henkilöstölle kohtuullisella tasolla ilman, että valtio rasittaisi liikaa.

Vaikka takuun taso, jos niin ehdotetaan, voi riippua vakuutusmatemaattisesta analyysistä, jossa otetaan huomioon eläkkeelle jääneiden pitkäikäisyys ja maksut, analyytikot uskovat, että 35–40 prosenttia voisi olla mahdollista muuttamalla NPS:n nykyistä rakennetta. Mutta tällaisen takuun kustannukset voisivat jakaa työntekijöiden kesken.

Viimeaikaisissa vuorovaikutuksessa komitean kanssa hallituksen työntekijäliitot ovat korostaneet kahta pääasiaa: NPS:ssä ei ole taattua eläketasoa, koska se perustuu markkinoiden tuottoon ja joidenkin eläkeläisten saama NPS:n eläke oli mitätön.

Virkamiehet ovat kiistäneet ammattiliittojen väitteen, jonka mukaan eläkkeet olisivat alhaisia ​​NPS:n mukaan, sillä heidän mainitsema esimerkki oli sivusta tulleiden, jotka jäivät eläkkeelle muutaman vuoden palveluksessa. Siksi näitä ei voida verrata henkilöihin, jotka palvelivat tavanomaisen 33 vuoden tai pidemmän uran ajan.

”Ellei hallitus löydä tapaa hinnoitella takuuta ja veloittaa siitä, takuuta ei pitäisi antaa. Takuujärjestelmä voitaisiin tarjota vaihtoehtona, ja se, joka haluaa ostaa sen, pitäisi olla vapaasti, sanoo TrustBridgen tutkimusjohtaja Renuka Sane.

OPS:n mukaan (vuotta 2004 edeltäneelle henkilöstölle) valtion työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia viimeisestä palkastaan ​​eläkkeenä, jos hän on työskennellyt yhtäjaksoisesti 33 vuotta. Yli 10 vuotta ja alle 33 vuotta yhtäjaksoisesti työskennellyt työntekijät ovat oikeutettuja suhteelliseen eläkkeeseen. Lisäksi heidän eläkkeensä on inflaatiokorjattu.

Voimassa olevien NPS-normien mukaan vähintään 40 % henkilön työvuosien aikana kertyneestä NPS-korpuksesta on sijoitettava annuiteetteihin, jotta saataisiin kuukausittainen eläke, joka on sidottu annuiteettituottoon ja jota ei taata. Loppuosa 60 % on nostettavissa, mikä on verotonta.

Tällä hetkellä valtio maksaa 14 prosenttia palkoista ja työntekijä 10 prosenttia NPS-korpuksesta.

Esimerkiksi 35-40 %:n takuueläkkeen saamiseksi NPS:ssä tarvittaisiin jonkin verran uudelleenjärjestelyä. Jos lähes 60 % valtion/valtion rahoitusosuudella (14 %) rakennetusta korpuksesta pysäköidään NPS:n erityisrahastoon, joka voisi tuottaa 9-10 % vuotuisen tuoton verrattuna 5-7 % eläkkeisiin, eläke NPS:ssä voi olla noin 35-40 % viimeisestä nostetusta palkasta, analyytikko, joka ei halunnut nimeään, sanoi. Jos todelliset tuotot osoittautuvat taattua summaa pienemmäksi, kyseinen hallitus voisi kuroa umpeen maksamalla NPS:ään hieman enemmän.

Toiseksi, kun ihmiset jäävät eläkkeelle NPS-järjestelmästä vuodesta 2036 eteenpäin ja osa heistä kuolee luonnollisesti, heidän eläkepääoman määränsä voisi jäädä valtiolle. Tämä lisäisi valtion resursseja eläkkeiden rahoittamiseen ilman, että se turvautuisi tulevaisuudessa liikaa budjettiin.

Vaikka NPS-komitea tekee erilaisia ​​permutaatioita ja yhdistelmiä ennen kuin se viimeistelee suosituksia, Intian keskuspankin ja julkisen talouden asiantuntijoiden varoitukset ovat hiljaa panneet merkille jopa osavaltioiden hallitukset, jotka ovat ilmoittaneet palaamisesta OPS:ään. Tämä voi olla syy, miksi se ei ole enää poliittinen päälento edes oppositiopuolueille.

Kiinteät yleiskustannukset perustamismenojen muodossa (pääasiassa palkkoja, palkkioita ja eläkkeitä varten) muodostavat nyt yli 50 prosenttia osavaltioiden yhteenlasketuista tulomenoista. Tämä paine voi kärjistyä osavaltioissa, jotka ovat palanneet OPS:ään, mukaan lukien Punjab, Rajasthan, Jharkhand ja Chhattisgarh.

Intian keskuspankin (RBI) paperi varoitti maanantaina, että OPS:n verotuskustannukset voivat olla jopa 4,5-kertaiset NPS:ään verrattuna, jos kaikki osavaltiot vaihtaisivat OPS:ään vuodesta 2023 alkaen.

Samankaltaiset artikkelit