Päivitetyn tuloveroilmoituksen (ITR-U) jättämisen määräaika AY 2021–22 on 31. maaliskuuta – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Deadline for filing Updated Income-Tax Return (ITR-U) for AY 2021–22 is March 31 – All you need to know

Arviointivuoden 2021–22 (tilivuosi 2020–21) päivitettyjen tuloveroilmoitusten (ITR-U) jättöpäivä on 31. maaliskuuta. Ilmoittamalla mahdolliset lisätulot tai korjaamalla virheet edellisessä, muutetussa tai alkuperäisessä ilmoituksessasi, Voit päivittää tuloveroilmoituksesi Päivitetyn tuloveroilmoituksen tai ITR-U-lomakkeen avulla.

Veronmaksajat, jotka eivät jättäneet ilmoitustaan ​​ajoissa, voivat korjata puutteen ITR-U:lla. Aiemmin jätetyssä ITR:ssä olevat virheet, kuten tulojen ali- tai virheilmoitus, voidaan korjata ITR-U:lla. ITR-U:n voi jättää myös henkilö, jonka verolain mukaan oli tehtävä ITR, mutta joka ei ole tehnyt sitä määräaikaan mennessä.

Veromaksu vaaditaan ITR-U:n toimittamisen yhteydessä, eikä sitä voi tehdä veronpalautuksen saamiseksi. Verovelvollinen ei saa jättää ITR-U:ta, jos hänen verovelvollisuutensa alenee sen jättämällä.

ITR-U voidaan toimittaa milloin tahansa 24 kuukauden kuluessa sovellettavan arviointivuoden päättymisestä. Tilivuodelta 2023–24 voidaan tehdä tarkistettu ilmoitus AY 2021–22 ja AY 2022–23. Siksi tilikauden 2020–21 (AY 2021–22) päivitetyn tuloveroilmoituksen jättöpäivä on 31.3.2024. Tilikauden 2022–23 ITR-ilmoitus voidaan päivittää 31.3.2025 asti.

Henkilö ei ole oikeutettu toimittamaan päivitettyä ilmoitusta, jos

* Sellaisen henkilön osalta on aloitettu 132 §:n mukainen etsintä taikka tilikirjoja tai muita asiakirjoja tai omaisuutta takavarikoidaan; tai

* Kysely on tehty 133A §:n mukaisesti

* On annettu ilmoitus siitä, että kaikki rahat, jalometalliharkot, korut tai arvoesineet tai esineet on takavarikoitu

Kukaan ei voi toimittaa päivitettyä ilmoitusta kyseiseltä arviointivuodelta, jos

* Kaikki tämän lain mukaiset tulojen arviointi-, uudelleenarviointi- tai uudelleenlaskentamenettelyt ovat vireillä

* Edellyttäen myös, että jos joku on kärsinyt tappiota jonakin edellisenä vuonna ja on toimittanut vahingonkorvauksen säädetyssä muodossa säädetyssä ajassa.

Samankaltaiset artikkelit