Osakemarkkinoilla on valtava potentiaali tulevaisuuden kasvulle: Ravi Singhal, GCL Broking

Equity markеt holds immеnsе potеntial for futurе growth: Ravi Singhal, GCL Broking

Välitysalalla on edessään useita haasteita, mukaan lukien uudet sääntelyvaatimukset, jotka ovat merkittävästi lisänneet toiminta- ja teknologiakustannuksia. Alennusvälityksen nousu on myös heikentänyt voittomarginaaleja. Ellei SEBI tarjoa jonkin verran helpotusta rahastoihin liittyvien vaatimusten suhteen, monien välittäjien selviytyminen tulevaisuudessa voi olla vaarassa, sanoo .

Sanjeev Sinhan eksklusiivisessa haastattelussa herra Singhal jakaa näkemyksensä rahoitusalan nykytilanteesta, välitysalan kohtaamista haasteista ja tulevien vuosien lupaavimmista investointimahdollisuuksista. Otteita:

Intian rahoitusala osoittaa tällä hetkellä joustavuutta, ja suuret indeksit leijuvat lähellä ennätyskorkeuksia geopoliittisista jännitteistä huolimatta. Tämä viittaa siihen, että kotimarkkinat ovat vähemmän alttiita ulkoisille häiriöille. Myös kaupan alijäämä on kaventunut merkittävästi raakaöljyn suotuisten hintojen vuoksi, mikä vahvistaa entisestään taloudellisia näkymiä. Lisäksi hallituksen ennakoivat toimenpiteet vaihtoehtoisten energialähteiden edistämiseksi ja tuontiriippuvuuden vähentämiseksi ovat kiitettävää. Nousevista koroista huolimatta asuntojen myynti on edelleen vahvaa, mikä osoittaa terveitä taustalla olevia taloudellisia olosuhteita. Nousevat joukkolainojen tuotot tekevät velkamarkkinoista houkuttelevampia kuin osakemarkkinoita, mikä voi vaikuttaa sijoitusmalleihin.

Välitysalalla on edessään useita haasteita, mukaan lukien uudet sääntelyvaatimukset, jotka ovat merkittävästi lisänneet toiminta- ja teknologiakustannuksia. Alennusvälityksen nousu on myös heikentänyt voittomarginaaleja. Ellei SEBI tarjoa jonkin verran helpotusta rahastoon liittyvien vaatimusten suhteen, monien välittäjien selviytyminen tulevaisuudessa voi olla vaarassa. Positiivisella puolella osakemarkkinoilla on valtava potentiaali tulevaisuuden kasvulle. Tällä hetkellä Intiassa on vain 12 miljoonan demat-tiliä, mikä edustaa alle 10 prosenttia koko väestöstä. Älypuhelimien nopean yleistymisen ja välitysalan teknologian omaksumisen myötä on olemassa merkittävä mahdollisuus houkutella uusia asiakkaita osakemarkkinoille.

Rahoitusalalla on keskeinen rooli kestävien käytäntöjen edistämisessä ylläpitämällä tervettä CASA (Current Account, Savings Account) -suhdetta. Tämä antaa heille mahdollisuuden tarjota kestävämpiä rahoitusvaihtoehtoja yrityksille ja yksityishenkilöille. Lisäksi pankkien ja muiden rahoituslaitosten on jatkettava ponnistelujaan vähentääkseen järjestämättömiä omaisuuseriä (NPA), jotka ovat osoittaneet huomattavaa laskua viime vuosina. Siirtyminen vähittäiskauppaan keskittyvään lähestymistapaan, joka vähentää yritysten altistumista, on myös välttämätöntä pitkän aikavälin taloudellisen vakauden kannalta.

IT-teknologian ottaminen käyttöön päivittäisessä toiminnassa on ratkaisevan tärkeää rahoitusalalle. Edistyneiden teknologioiden, kuten koneoppimisen ja tekoälyn, integrointi voi virtaviivaistaa prosesseja, parantaa asiakaskokemusta ja optimoida resurssien allokointia.

Teknologian ja automaation hyödyntäminen päivittäisten vaatimustenmukaisuuden ja riskienhallinnan vaatimusten täyttämiseksi on tehokkain lähestymistapa. Lukuisat toimittajat tarjoavat työkaluja, jotka voivat yksinkertaistaa vaatimustenmukaisuusprosesseja, minimoida virheet ja varmistaa säännösten noudattamisen.

Rahoitus- ja valmistusteollisuus on valmiina merkittävään kasvuun tulevina vuosina. Pankit ovat osoittaneet kestävyyttään COVID-19-pandemian aikana ja osoittaneet kykynsä kestää taloudellisia myrskyjä. Huolimatta maailmanlaajuisten pankkijättiläisten kohtaamista haasteista niiden rahoitusmallien vuoksi, Intian pankkisektori on edelleen vahva RBI:n tarkkaavaisen silmän alla. Tämä luottamus juontaa juurensa RBI:n tiukasta sääntelyn valvonnasta, mikä takaa lupaavan tulevaisuuden rahoitusalalle. Toisaalta Intia on nousemassa paremmaksi vaihtoehdoksi Kiinalle valmistuksessa. Valtavien kotimarkkinoidensa ja hallituksen Make-In-India-aloitteen mukaisten tuotantoon sidottujen kannustimien (PLI:iden) ansiosta valmistussektorin odotetaan kokevan kaksi suurta kasvua.

Kasvava saastuminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat maailmanlaajuiset huolenaiheet ajavat kehittyneitä maita etsimään vaihtoehtoisia energialähteitä ja ottamaan käyttöön ympäristöystävällisempiä tekniikoita. Ne myös rohkaisevat kehitysmaita noudattamaan näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Intian hallituksen aloitteet sähköajoneuvojen edistämiseksi ja kertakäyttöisen muovin kieltämiseksi ovat esimerkkejä tästä suuntauksesta. Sijoittajien tulee harkita huolellisesti yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat ympäristötavoitteiden mukaisia ​​tekniikoita tai tuotteita, koska tällaisiin yrityksiin sijoittaminen voi tuottaa lupaavia pitkän aikavälin tuottoja.

Samankaltaiset artikkelit