OMC-mallien jalostusmarginaalit ovat olleet vahvoja polttoainemyynnin tappioiden aiheuttaman huolen vuoksi – Commodities News

commodities, commodities news, oil, crude oil, diesel, petrol, market news

Jalostusketjun loppupään öljyn markkinointiyhtiöiden bruttojalostusmarginaalien odotetaan olevan positiivinen ja ”usean vuoden nousutrendi” johtuen vakaasta kysynnän kasvusta ja jalostamoiden suuremmista investoinneista jälkikäsittelyyn, ICICI Securities sanoi perjantaina julkaisemassaan raportissa. Arvio perustuu uusiin huoliin näiden yritysten markkinointimarginaaleista autopolttoaineiden vähittäiskaupassa, koska raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat äskettäin nousseet ja Israelin ja Hamasin konfliktin aiheuttama epävarmuus.

”Tuotekohtaisen kysynnän jalostuksessa vahvuus on havaittavissa sekä liikennepolttoaineissa (bensiini/diesel/ATF) että petrokemian/teollisuuspanosissa (bensiini/nestekaasu), totesivat analyytikot. Kasvavaan kysyntään vastaamiseksi tarvitaan myös laajamittaista sekundääristä jalostuskapasiteettia globaalissa jalostussalkussa.

Jalostusmarginaalien odotettavissa olevasta noususta huolimatta bensiinin ja dieselin vähittäishinnoittelulla on kuitenkin ratkaiseva rooli AMC:n tulosten määrittämisessä kuluvalla vuosineljänneksellä. ”Olemme edelleen varovaisia ​​avoimen koordinointimenetelmän suhteen lähitulevaisuudessa, mutta vähittäishintojen normalisoituminen voi merkittävästi parantaa tulosta”, raportissa todetaan.

Bensiinin ja dieselin hintoja tarkistetaan päivittäin 15 päivän liukuvan keskiarvon perusteella avoimen koordinointimenetelmän noudattaman hinnoittelumenetelmän mukaisesti. Hintoja ei kuitenkaan ole tarkistettu viime vuoden huhtikuun jälkeen Venäjän Ukrainan hyökkäyksen aiheuttaman raakaöljyn maailmanmarkkinoiden hintojen nousun seurauksena.

Kahden viime vuosineljänneksen aikana OMC:t ovat tehneet voittoa syyskuun loppuun asti, jolloin raakaöljyn hinnat nousivat korkeimmalle tasolle, 97 dollariin tynnyriltä sitten marraskuun 2022, minkä vuoksi OMC:t joutuivat kärsimään bensiinin ja dieselin myynnistä vajaat 7 rupiaa litralta.

ICICI Securitiesin analyytikot ennakoivat jatkojalostusyritysten globaalien toimintaasteiden paranevan tasaisesti yli 83 prosenttiin nykyisestä alle 80 prosentista.

Aiemmin Moody’s oli todennut raportissaan, että se odottaa OMC:iden toiminnallisen suorituskyvyn heikkenevän seuraavien vuosineljännesten aikana, jos raakaöljyn hinnat pysyvät korkeina. Se kuitenkin mainitsi myös, että yritysten 24. tilikauden tulos on todennäköisesti edelleen vahva suotuisten jalostusmarginaalien ansiosta vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen ansiosta.

Raportissa toistetaan, että tuotantoketjun alkupään yritysten realisaatioiden odotetaan pysyvän vahvoina, ja sekä Oil and Natural Gas Corporation Limited että Oil India Limited todennäköisesti näkevät realisaatioita selvästi viimeisten 8 vuoden keskiarvojen yläpuolella tilikaudella 24-25E, vaikka satunnaiset verot säilyvät. ”Verojen käyttöönoton viimeaikaisen viiveen ja raakaöljyn hintojen bruttotason vuoksi nettorealisoinnilla voi olla nouseva riski verrattuna perustilanteemme oletukseen, joka on 75,7 dollaria barrelilta ONGC:lle ja 78,0 dollaria barrelilta Oil Indialle FY24E:lle.”

Lisäksi raportti on korostanut, että nestekaasun kysynnän vahvistuminen yhdistettynä bensiinin ja dieselin vähittäishintojen normalisoitumiseen ennen vaaleja voivat osoittautua kaasuyhtiöille olennaiseksi positiiviseksi.

Lisäksi raportissa korostetaan, että nestekaasun (LPG) kysynnän vahvistuminen yhdistettynä bensiinin ja dieselin vähittäismyyntihintojen normalisoitumiseen ennen vaaleja voivat osoittautua kaasuyhtiöille olennaiseksi positiiviseksi. Nestekaasun kotimainen kulutus nousi syyskuussa lähes 4 % kuukaudesta 25,51 lakhiin tonniin Petroleum Planning and Analysis Cellin tietojen mukaan.

Viime kuussa hallitus hyväksyi myös Pradhan Mantri Ujjwala Yojanan (PMUY) laajennuksen lisäämään 75 000 000 köyhää kotitaloutta järjestelmän edunsaajien joukkoon kolmen vuoden aikana arviolta 1 650 rupian kustannuksilla.

Nestekaasun vahvalla kysynnällä on positiivinen vaikutus GAILiin ja kaupunkien kaasunjakeluyhtiöihin. ”Jokainen 50 $/t nestekaasun hinnan nousu lisää GAILin käyttökattoa 4,1 miljardia rupiaa eli noin 4 %, kun taas propaanin hintojen nousu (nestekaasun johdannainen) parantaa teollisuussegmentin kilpailukykyä kaikille CGD:ille (Gujarat Gas at Morbi suurin edunsaaja), raportin mukaan.

Seuraavien 12 kuukauden aikana ICICI Securities on säilyttänyt positiivisen luokituksensa GAILille, Indraprastha Gas Ltd:lle ja Mahanagar Gas Ltd:lle, ja alkupään alueella OIL India ja ONGC rekisteröivät positiivisia marginaaleja, se sanoo.

Samankaltaiset artikkelit