NSO:n uudenvuoden yllätys: BKT:n kasvu 7,3 % 24:lle – Talousuutiset

Indian economy, inflation, top news, latest news, business news, economy news,

Intian bruttokansantuote (BKT) voi kasvaa odotettua nopeammin, 7,3 % reaalisesti nykyisessä finanssipolitiikassa, kun se viime vuonna oli 7,2 % kansallisen tilastotoimiston (NSO) julkaisemien ensimmäisten ennakkoarvioiden mukaan. perjantaina.

Vuoden ensimmäiseltä puoliskolta laskettujen kansantulotietojen ja useiden loka/marraskuun korkean taajuuden indikaattoreiden perusteella tehty arvio on huomattavasti korkeampi kuin useimmat virastot, mukaan lukien Intian keskuspankki (RBI) ovat ennustaneet. ), mikä nosti joulukuussa kasvuennustetta jyrkästi 6,5 prosentista 7 prosenttiin.

Odotukset, että kasvun hidastuminen toisella vuosipuoliskolla saattaa olla marginaalista (oletettu kasvu 7 %), vahvat tavara- ja palveluveron (GST) perinteet ja pienemmät tuet lisäsivät otsikkonumeroa.

Myös BKT:n meno- ja tuotantoarvioiden välisiin eroihin kohdistettujen riittävien määrärahojen puute nosti päälukua, sillä verokantojen jyrkkä nousu ei ole vielä sovitettu yhteen keskeisten menoerien kanssa.

Tämä tarkoittaisi, että ensimmäiseen ennakkoarvioon voidaan tehdä merkittäviä tarkistuksia myöhemmin vankan tiedon valossa.

NSO:n mukaan investointivauhdin odotetaan kiihtyvän toisella vuosipuoliskolla, jolloin kiinteän pääoman bruttomuodostuksen osuus bruttokansantuotteesta lähestyy haluttua 35 prosentin lukua 24. tilikaudella, mikä on nykyisten sarjan korkein taso perusvuoden 2011 kanssa. -12. Kulutuksen kasvun, joka on suurin osa bruttokansantuotteesta menopuolella, nähdään kuitenkin toisella vuosipuoliskolla vain 4,4 % vuoden takaisesta, kun se ensimmäisellä puoliskolla oli 4,5 %.

Keskeisten palvelusektoreiden vauhti hidastuu myös toisella vuosipuoliskolla (7,9 prosentista 7,5 prosenttiin), mikä tarkoittaisi, että niiden kasvu putoaisi 23. tilikauden 9,4 prosentista 7,7 prosenttiin kuluvana vuonna.

BKT:n käypin hinnoin tai nimellisen BKT:n arvioidaan kasvavan vain 8,9 prosenttia nykyisellä julkistaloudella, mikä on jyrkästi laskenut 23. tilikauden 16,1 prosentista 296,58 biljoonaan. Tämä on verrattavissa 301,75 biljoonan BKT:n nimelliseen kokoon, joka 24 vuoden unionin talousarviossa on otettu huomioon, mikä tarkoittaa, että jos velkattomat tulot tulevat samalle tasolle kuin budjetoidaan, menoja jouduttaisiin hillitsemään noin 30 000 miljoonalla budjetoidusta tasosta. saavuttaa julkisen talouden alijäämätavoitteen, joka on 5,9 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Tällainen menoleikkaus ei kuitenkaan välttämättä ole tarpeen alijäämätavoitteen noudattamiseksi, koska sekä verotulojen että ei-verotulojen odotetaan ylittävän merkittävästi vastaavat budjettiarviot ja ylittävät investointien vähentymisen. Valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman ja muut hallituksen toimihenkilöt ovat toistaneet, että mitään verohukkaa ei sallita.

Vastauksena Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteeseen Intian julkisen talouden velan ylittävästä 100 % BKT:sta pahimmassa mahdollisessa skenaariossa FY28 mennessä, valtiovarainministeriö on äskettäin todennut, että keskus on ”oikealla saavuttaa julkisen talouden vakauttamistavoitteensa” eli julkisen talouden alijäämän pienentämisen. alle 4,5 % tilikauteen 26 mennessä.

Teollisuussektorin 24. tilikauden kasvuksi nähdään 6,5 % verrattuna 1,3 %:iin vuonna 23, vaikka tämä silti tarkoittaisi, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla (9,3 %) nähtyä vauhtia ei voida pitää yllä toisella vuosipuoliskolla (3,9 %). Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että keskus voi jäädä budjetoidusta käyttöomaisuustavoitteestaan ​​– eli GFCF:n tämän vuoden kasvu saattaa jäädä NSO:n ensimmäisessä ennakkoarviossa ennakoitua alhaisemmaksi.

Rakennussektorin kasvu oli NSO:n mukaan 8,3 % vuonna 24, pienempi kuin 9,0 % vuonna 23; ja maataloussektorin osuuden nähdään olevan 1,8 % verrattuna 4 %:iin. Tämä edellyttää rakennusalalta suunnilleen samaa vuosittaista kasvua toisella vuosipuoliskolla kuin ensimmäisellä puoliskolla, mikä viittaa kuitenkin siihen, että maatalouden kasvu olisi toisella vuosipuoliskolla hitaampaa.

Menojen osalta yksityisten kulutusmenojen ennustetaan olevan yksityisten kulutusmenojen (PFCE) mukaan 4,4 % vuonna 24, alle 7,5 % vuonna 23 ja julkisten kulutusmenojen (GFCE) kasvuksi 4,1 %. %, jyrkästi enemmän kuin 0,1 % viime vuonna.

India Ratings and Researchin (Ind-Ra) mukaan PFCE:n kasvu 24. tilikaudella olisi hitainta sitten vuoden 2003. ”Jatkuva kulutuskysyntä on edelleen huolenaihe, koska se on vinoutunut tavaroiden ja palvelujen suosimiseen, joita suurelta osin ylempään tuloluokkaan kuuluvat kotitaloudet vaativat ja kuluttavat”, Ind-Ra:n taloustieteilijät sanoivat.

”Jos PFCE:n kasvu jatkuu, kulutuskysynnän elpymisen on oltava laajempaa, jossa merkittävä osuus tulee myös alempaan tuloluokkaan kuuluvien kotitalouksien kuluttamilla tavaroilla ja palveluilla”, he sanoivat.

Lisäksi bruttoarvonlisäyksen (GVA) kasvun ennustetaan olevan 6,9 % 24. tilikaudella, 10 peruspistettä pienempi kuin 23. tilikaudella; kun taas BKT:n nähdään olevan 10 pistettä korkeampi. Tämä tarkoittaa, että tänä vuonna nähty BKT:n suurempi kasvu johtuu välillisten verojen perinnän voimakkaasta kasvusta. Tuoteveron nettokasvun ennustetaan olevan 12,5 % vuonna 24, kun se vuonna 23 oli 10,1 %.

Myös menokomponenttien syvällinen sukellus paljastaa, että nettoviennin osuus BKT:n kasvusta oli (-)3,4 % tilikaudella 24 verrattuna (-)1 %:iin edellisenä; kasvun eron osuus oli 4 % vuonna 24 verrattuna 0,4 %:iin vuonna 23.

”Erot muodostavat edelleen suurimman osan 24. tilikauden BKT:n kokonaiskasvusta (yli 50 %)”, sanoi Gaura Sen Gupta, IDFC FIRST Bankin ekonomisti.

Ind-Ra:n taloustieteilijät sanoivat, että GFCE:tä lukuun ottamatta kaikkien kysyntäpuolen ajureiden kasvu hidastui 24. tilikaudella, mutta nämä kasvuluvut voivat muuttua myöhemmin, kun 2,6 biljoonan rupiaa olevat erot kohdistetaan.

Nettoverotuotot (hajauttamisen jälkeiset) huhti-marraskuussa 2023 olivat 14,36 biljoonaa rupiaa, mikä on 17,2 % kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun FY24-tavoitteen saavuttaminen edellyttää 11 %:n verokantaa. Jos nykyinen kasvuvauhti säilyy, keskuksen nettoverotulot voivat ylittää FY24BE 1,23 biljoonalla rupialla.

Vastaavasti huhti-marraskuussa 2023 verottomat tulot olivat 2,84 biljoonaa rupiaa, mikä on 94,3 prosenttia vuotuisesta tavoitteesta, mikä osoittaa, että tämän osan tulot ylittäisivät budjettitavoitteen kohtuullisella marginaalilla. Ylimääräiset tulot kattaisivat mukavasti noin 30 000 miljoonan rupian todennäköisen vajauksen investointituloista.

Myös nimenomaisten tukien menojen odotetaan olevan 4 biljoonaa rupiaa 23:lla tilikaudella verrattuna 5,49 biljoonaan ruplaan 23:lla tilikaudella.

Samankaltaiset artikkelit