Monipuoliset liiketoimintamallit: Fintechit tarvitsevat useita SRO:ita, teollisuus – Pankki- ja rahoitusuutiset

Fintechs, Diverse business models, SROs, industry, Digital Lenders Association of India, DLAI, Fintech Convergence Council, Payments Council of India(FCC), Fintech Association for Consumer Empowerment(FACE), Digital Lenders Association of India(DLAI),

Fintech-alan liiketoimintamallien monimuotoisuus tekee välttämättömäksi useita itsesääntelyorganisaatioita (SRO), sanovat asiantuntijat. ”Odotamme innovatiivisempia liiketoimintamalleja ja toimijoita fintech-segmenttiin liittyvän eteenpäin. Näin ollen tilaa on useammalle kuin yhdelle SRO:lle erilaisten liiketoimintamallien vuoksi”, Digital Lenders Association of Indian (DLAI) toimitusjohtaja Jatinder Handoo sanoi.

Aiemmin tammikuussa RBI julkaisi puitekehyksen, jossa määritellään laajat toiminnot, hallintostandardit ja kelpoisuusvaatimukset fintech-yritysten SRO:n perustamiselle. Mutta valinta yhden SRO:n tai usean SRO:n käyttöön on jätetty teollisuudelle.

Keskuspankin ohjeluonnos on johtanut keskusteluun ja pohdiskeluun moninkertaisen SRO-rakenteen eduista ja haitoista. Pari edustavaa elintä on jo laskeutunut RBI:n ovelle hakemaan SRO-lisenssiä.

Tällä hetkellä fintech-alalla on toiminnan luonteesta riippuen neljä yhdistystä. Näitä ovat Fintech Convergence Council, Payments Council of India (FCC), Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE) ja Digital Lender Association of India (DLAI).

Yleisesti ottaen FACE koostuu kuluttajille suunnatuista lainanantajista, DLAI mikropien- ja keskisuurten yritysten lainanantajista, FCC edustaa lainanantajia ja ohjelmistoja palvelevia yrityksiä ja Payments Council of India edustaa muun muassa maksujen yhdistäjiä ja ennakkomaksuvälineiden myöntäjiä.

”Rahoituspalveluilla on neljä kriittistä aluetta. Maksut, lainat, vakuutukset ja sijoitukset. Kaikki nämä vertikaalit eivät kuulu RBI:n toimivaltaan. Ajatuksena on varmistaa, että jokaiselle näistä palveluista tulisi olla erillinen SRO, Fintech Convergence Councilin vanhempi virkamies sanoi ja lisäsi, että jokaiselle näistä toiminnoista olisi etusijalla yksi SRO.

Tyypillisesti nämä toimialajärjestöt toimivat jäsenyyspohjaisella mallilla. Nämä tahot pyrkivät saamaan liikkeelle alan mielipiteen sääntely- ja politiikkakysymyksistä. Lainaamiseen suuntautuneet edustukselliset elimet, kuten FACE, pyrkivät myös edistämään vastuullista luotonantoa ja vastuullista lainaamista jäsentensä keskuudessa.

Normiluonnoksessaan RBI totesi fintech-yritysten monimuotoisuuden vuoksi, että alan rajoittaminen yhteen SRO:hen voisi laimentaa joitakin alan huolenaiheita. Toisaalta useat SRO:t voivat heikentää itsesääntelyn edustavaa luonnetta. Näin ollen yksimielisyys näistä kysymyksistä olisi ratkaisevan tärkeää itsesääntelyn tehokkuuden kannalta.

Lisensoituna SRO:na yksikön on ohjattava jäsentensä toimintaa, varmistettava, että he noudattavat alan standardeja, asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä ylläpitävät eettisiä standardeja. SRO:n on myös laadittava jäsenilleen käytännesäännöt heidän suorittamiensa erilaisten toimintojen luonteen perusteella.

Lupaa myöntäessään asiantuntijat väittävät, että RBI:n on otettava huomioon liiketoimintamallien monimuotoisuus, hakijan kyky päästä yksimielisyyteen vaikeissa asioissa ja valvoa konsensuspohjaista päätöksentekoa jäsenten kesken. Tärkeää on myös mahdollisen hakijan kyky ja kyky sekä jäsenyyden monimuotoisuus.

”On täysin selvää, että tarvitsemme kykenevän SRO:n. SRO, joka on osallistava, edustava ja keskittynyt palvelemaansa alaan, ammattimaisesti johdettu ja hallittu ja työskentelee”, sanoo FACE:n toimitusjohtaja Sugandh Saxena.

Samankaltaiset artikkelit