Miten voin hakea verovähennystä koulutuslainan koroista?

How can I claim tax deduction for interest paid on education loan?

Tietyiltä lainanantajilta (kuten rahoituslaitoksilta, kuten pankeilta jne. tai muulta hyväksytyltä hyväntekeväisyysjärjestöltä) otetun lainan korkoa korkea-asteen koulutuksen suorittamiseksi itselleen tai hänen sukulaisilleen voidaan hakea verovähennykseksi u/s 80E vuoden 1961 tuloverolaki (jäljempänä 'IT-laki'). Tällaista verovähennystä voidaan hakea ensivertailuvuodelta ja sitä välittömästi seuraavalta 7 verotusvuodelta tai kunnes korko on maksettu kokonaisuudessaan sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

Esimerkiksi siinä tapauksessa, että verovelvollinen on alkanut maksaa korkoa tilikaudelta 2020-21 (ts. AY 2021-22), verovähennystä voi hakea tilikaudelta 2020-21 (AY 2021-22) tilikaudelta 2028-29 (AY 2029-). 30) tai jos laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin ennen tilivuotta 2028-29 (AY 2029-30), vähennystä vaaditaan lainan erääntymisaikaan asti. Tässä verovelvollinen ei voi vaatia laina-EMI:n pääosaa, vaan ainoastaan ​​korkoosaa verovähennykseksi.

Yksityishenkilö voi hakea sellaista verovähennystä u/s 80E, jossa hän käyttää koulutuslainaa koulutukseensa tai jonkun hänen sukulaisensa kouluttamiseen, mukaan lukien kyseisen henkilön puoliso ja lapset tai opiskelija, jonka laillinen henkilö on huoltaja. On aiheellista huomata, että vain tietyiltä lainanantajilta saatu koulutuslaina voidaan hakea verovähennykseksi. Näin ollen miltä tahansa henkilöltä (muilta kuin tietyiltä lainanantajilta), kuten ystäviltä, ​​perheeltä jne., saatua koulutuslainaa ei voida hakea IT-lain u/s 80E verovähennykseksi.

Lisäksi 80E § edellyttää, että opintolainaa verovähennyksen saamiseksi tulee käyttää vain korkea-asteen koulutusta varten. Korkea-asteen koulutuksella tarkoitetaan mitä tahansa opintoja, jotka suoritetaan keskiasteen tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittamisen jälkeen mistä tahansa keskushallinnon tai osavaltion hallituksen tai paikallisviranomaisen tai muun valtion tai osavaltion hallituksen valtuuttaman viranomaisen tunnustamasta koulusta, lautakunnasta tai yliopistosta. paikallisviranomainen tekemään niin.

Näin ollen veronmaksaja voi vaatia tyttärensä koulutuslainan korkojen vähennystä, koska lapset kuuluvat suhteellisesti määritellyn u/s 80E määritelmän piiriin. Pune Income-tax Appellate Tribunalin tuomiossa asiassa Nitin Shantilal Muthiyan vs DCIT (2015) taxmann.com 416 (Pune), jossa todettiin, että 80E pykälän mukaisen vähennyksen vaatimiselle ei ole ehtoa, jonka mukaan korkea-asteen koulutuksen tulisi olla vain Intia.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Vastuuvapauslauseke: Yllä jaetut näkemykset ja tosiasiat ovat asiantuntijan omia. Ne eivät heijasta Financialexpress.comin näkemyksiä

Samankaltaiset artikkelit