Mitä seurauksia on siitä, että PAN lakkaa toimimasta, koska Aadhaariin ei liity?

What are the consequences of PAN becoming inoperative due to non-linkage to Aadhaar?

Vuoden 1962 tuloverosääntöjen (”Säännöt”) säännön 114AAA mukaan veronmaksajat, jotka eivät ole ilmoittaneet Aadhaariaan, ovat vastuussa seuraavista seurauksista, koska heidän PAN-numeronsa lakkaa toimimasta:

(i) Tuloverolain (”laki”) säännösten mukaista veron määrää tai sen osaa ei palauteta.

(ii) Palautukselle ei peritä korkoa siltä ajalta, jona PAN ei ole toiminnassa.

(iii) Vero on vähennettävä lähteellä (”TDS”) korkeammalla veroprosentilla lain 206AA §:n säännösten mukaisesti.

(iv) Vero kannetaan lähteellä ('TCS') korkeammalla verokannalla lain 206AA §:n säännösten mukaisesti.

Vuoden 2023 kiertokirjeessä nro 3 kuvattiin yksityiskohtaisesti erilaisia ​​seurauksia PAN:n lakkauttamisesta, mukaan lukien lähdeveron (”TDS”/”TCS”) suuremman verokannan vähentäminen tai periminen lain pykälän 206AA tai 206CC määräysten mukaisesti, koska tapaus voi olla.

28. maaliskuuta 2023 päivätty kiertokirje nro 3 vuodelta 2023 selvensi, että yllä luetellut seuraukset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2023 alkaen ja jatkuvat PAN:n toiminnan aloittamiseen asti (30 päivän kuluessa Aadhaarin ilmoituksesta). PAN:n saattaminen toimimaan ilmoittamalla Aadhaar-numeron peritään 1 000 rupiaa.

Tältä osin useat veronmaksajat olivat valittaneet siitä, että he olivat saaneet ilmoituksia, joissa väitettiin, että TDS/TCS:n ”lyhyt vähennys/perintä” oli laiminlyöty suorittaessaan liiketoimia, joissa vähennetyn/perinnön saajan PAN ei toiminut. Tällaisissa tapauksissa, koska verovähennystä/perintä ei ole tehty korkeammalla, veroviranomaiset ovat nostaneet vaatimuksia vähentäjää/perintää vastaan. Monissa tällaisissa tapauksissa verovelvolliset ovat saattaneet valittaa myös muutoksenhakuviranomaisille.

Huomautus: Aadhaar-PAN-yhteyden vaatimus ei ole pakollinen henkilöille, jotka asuvat Assamin, Meghalayan tai Jammun ja Kashmirin osavaltiossa, tai henkilöille, jotka eivät ole asukkaita tai ovat 80-vuotiaita tai vanhempia milloin tahansa. tilikauden aikana tai he eivät ole Intian kansalaisia ​​(katso valtiovarainministeriön 11. toukokuuta 2017 päivätty ilmoitus).

Samankaltaiset artikkelit