Mitä muutoksia FY2023-24 uusiin tuloveroilmoituslomakkeisiin on tehty?

What are the changes in the New Income Tax Return forms for FY2023-24?

Uusi ITR-lomake 1 (Sahaj) – (sovellettava palkansaajille) ja lomake 4 (Sugam) – (koskee oletettua verotusta käyttäviä veronmaksajia), joista tuloveroosasto on ilmoittanut 22. joulukuuta 2023 päivätyllä ilmoituksella nro 105/2023, joka koskee AY:tä Vuosi 2024-25 sisältää seuraavat muutokset:

(i) Vuodesta 2024-25 alkaen alennettu verojärjestelmä on tehty oletusverojärjestelmäksi ja yrittäjätuloisia veronmaksajia, jotka ovat käyttäneet edellä mainittua mahdollisuutta siirtyä pois alennettuun verojärjestelmään, on voitava käyttää valintamahdollisuutta. takaisin mainittuun järjestelmään vain kerran, kun taas yksityishenkilöt, HUF, AOP ja BOI, joilla ei ole yritystuloa, voivat valita vanhan verojärjestelmän joka tilikausi.

Veronmaksajien, jotka jättävät ITR-1:n, on ilmoitettava valintansa verojärjestelmästä tuloilmoituksessa, ja ITR-4-hakemuksen jättävien veronmaksajien on toimitettava lomake 10-IEA voidakseen valita alennettuun verojärjestelmään sovellettavan verojärjestelmän tai peruuttaa sen. vaihtoehto eli erota vanhasta verojärjestelmästä.

(ii) IT-lain § 80CCH, joka on lisätty vuoden 2023 rahoituslakiin, antaa henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet Agnipath-ohjelmaan 1.11.2022 tai sen jälkeen, vaatia Agniveer Corpus Fund -rahastoon suoritettuja maksuja vastaavan vähennyksen.

Näin ollen osaan C – ITR-1:n ja ITR-4:n vähennykset ja verotettavat kokonaistulot on lisätty uusi sarake 80CCH.

(iii) Vuoden 2023 rahoituslailla muutettiin IT-lain 44AD pykälää ja nostettiin liikevaihdon/bruttotulojen kynnysrajaa 2 miljoonasta 3 rupiaan kotimaisten yksityishenkilöiden, forinttien ja kumppanuusyritysten (muiden kuin elinikäisen matkan kestävien yritysten) osalta. kruunua edellyttäen, että käteisenä saatu liikevaihto / bruttotulot eivät ylitä 5 % kokonaisliikevaihdosta / bruttotuloista.

Vastaavasti IT-lain u/s 44ADA §:n bruttotulojen kynnysrajaa nostetaan 50 000 rupiasta 75 000 rupiaan edellyttäen, että käteisenä saadut bruttotulot eivät ylitä 5 % kaikista bruttotuloista.

Yllä olevan yhteydessä ITR-4:ään on lisätty täsmennettäväksi ”Käteiset kuitit” -rivi, jossa verovelvollinen hakee korotettua liikevaihtorajaa.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit