Miksi kryptofutuureja ei veroteta VDA:na? – Digital Transformation News

In conclusion, the tax landscape for crypto futures in India is nuanced (Image: Freepik)

Kryptomarkkinat ovat viime aikoina saavuttaneet merkittävää vetovoimaa, erityisesti Perpetual kryptofutuurien kasvavan suosion myötä kryptovara-alueella. Nämä ikuiset futuurit erottuvat eräistä laajimmin käytetyistä ja likvideimmistä instrumenteista kryptomarkkinoilla.

Tuoreessa budjetissa, jossa hahmoteltiin digitalisaatiota edistäviä linjauksia, korostettiin kahta Intian nuorisoon liittyvää keskeistä näkökohtaa. Ensinnäkin budjetissa tunnustettiin heidän toiveensa ja toiseksi, että nämä toiveet voidaan toteuttaa innovatiivisen ja häiritsevän teknologian avulla. Näillä politiikoilla pyritään katalysoimaan tutkimuksen ja innovaation nousua, erityisesti dynaamisilla aloilla, kuten krypto-, lohkoketju- ja Web3-teknologiat, jotka ovat yhdenmukaisia ​​nykyisen sukupolven teknologiaan riippuvaisen luonteen kanssa.

Perpetual futuurit, eräänlainen johdannaissopimus, jonka avulla asiakkaat voivat käydä kauppaa omaisuuserän tulevalla hinnalla ilman vanhentumispäivää, ovat tulleet suosituiksi. Toisin kuin perinteiset futuurisopimukset, joissa on kiinteä voimassaolopäivä, perpetual futuurit voidaan pitää toistaiseksi, mikä tarjoaa altistuksen valituille kryptoomaisuuksille ilman suoria ostoja. Niiden houkuttelevuus piilee niiden joustavuudessa ja vanhenemisen puutteessa, mikä tarjoaa saumattoman kaupankäyntikokemuksen niille, jotka harjoittavat pitkän tai lyhyen aikavälin strategioita.

Kun yhä useammat intialaiset kauppiaat osallistuvat kryptovarojen kauppaan tulevaisuudessa, on ratkaisevan tärkeää ymmärtää niihin liittyvät verovaikutukset.

Vuoden 2022 budjetissa Intiassa kryptonhaltijoille asetettiin 1 % TDS ja tasainen 30 % kaikista kryptotuloista. Tässä on huomioitava, että TDS vähennetään lopullisesta myyntisummasta eikä vain voitosta. Tämä johtuu siitä, että TDS:n tapauksessa ei ole väliä, ansaitsetko voittoa vai kirjaatko kaupasta tappion. Se vähennetään kaikesta huolimatta.

: Vuoden 2022 talousarviossa otettiin käyttöön ”kiinteä verokanta”, jolla verotetaan Virtual Digital Assets (VDA) -omaisuuden, kuten krypto-, non-fungible token (NFT:n) myynnistä saatuja tuloja. VDA:n uusi verokanta astui voimaan tilikaudelta 2022-23. Uusien verosääntöjen mukaan kryptoomaisuuden, VDA:n ja NFT:n myynnistä tilikaudelta 2022-23 alkaen syntyviin tuloihin sovelletaan 30 %:n verokantaa ja sovellettavaa lisämaksua ja veroa. On tärkeää huomata, että tuloja laskettaessa et voi saada vähennyksiä muista kuluista kuin hankintamenosta.

Unionin vuoden 2022 talousarvioon otettiin käyttöön pykälä 115BBH, joka koski virtuaalisia digitaalisia omaisuuseriä (cryptocurrencies & NFT) koskevia verotussäännöksiä. BBH:n 115 §:n 2 momentin b kohdassa säädetään, että lasketun virtuaalisen digitaalisen omaisuuden siirrosta aiheutuvaa tappiota ei saa kuitata tämän lain muun säännöksen mukaisesti arvioitavalle laskettuun tuloon. Tällaista tappiota ei saa siirtää seuraaville arviointivuosille.

: Vaikka tällä hetkellä veroja määrätään Virtual Digital Asset (VDA) § 2(47A) salaukselle, on tärkeää huomata, että kryptofutuurit, jotka ovat johdannaisinstrumentteja, eivät ole VDA:ita. Tämä ero johtuu siitä, että kryptofutuurien selvitys tapahtuu muilla menetelmillä kuin varsinaisella toimituksella. Näin ollen kryptofutuureihin liittyvä liiketoiminta luokitellaan kaikkiin muihin liiketoiminnan tuloihin tappioiden kuittausta ja siirtämistä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tietoa, koodia, numeroa tai merkkiä ei synny salausomaisuuden johdannaisinstrumentin suorittamisen seurauksena. Siksi kryptojohdannaista ei voida pitää VDA u/s:na. Lain 2(47A) ja siten eivät kuulu lain 115BBH §:n soveltamisalaan.

Ei siirtoa, ei VDA-veroa: 115BBH:n pykälässä määrätään verot ”virtuaalisen digitaalisen omaisuuden siirtämisestä”. Käsite ”siirto” on tässä johdettu 2 §:n 47 momentista, erityisesti ”siirron” määritelmästä, joka tarkoittaa omaisuuden tarkoituksellista luovuttamista ja siihen liittyvien oikeuksien lakkauttamista. Suorittaakseen luovutuksen luovuttamalla henkilön on hylättävä tai luovutettava omistusosuutensa omaisuudesta.

Oikeuksien lakkauttamisen kautta tapahtuvaa siirtoa varten kyseisen omaisuuden on säilyttävä oikeuksien lakkaamisen jälkeenkin. On ratkaisevan tärkeää erottaa omaisuuserän oikeuksien lakkaaminen ja omaisuuden täydellinen lakkaaminen. Salausjohdannaisten yhteydessä, kuten sopimus on tehty, johdannaisinstrumenttia ei ole olemassa, mikä sulkee pois sekä oikeuksien luopumisen että lakkautumisen. Näin ollen BBH:n 115 §:n soveltamisen edellytykset eivät täyty, jos omaisuuserällä tai oikeuksilla ei ole jatkuvuutta kryptojohdannaisesta irtautumisen jälkeen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kryptofutuurien verotusympäristö Intiassa on vivahteikas. Vaikka Virtual Digital Assets kohtaa 1 %:n TDS:n, kiinteän 30 %:n verotuksen ja ilman tappioiden kuittausta kryptofutuurit toimivat eri alalla, välttäen VDA-sopimuksiin liittyviä tiukkoja verovelvoitteita (normaalia laattaveroa sovelletaan). Näiden erojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kryptovaluuttakaupan monimutkaisessa maailmassa navigoiville sijoittajille

Samankaltaiset artikkelit