Kultalainojen voima: Kuinka kultalainat voivat muuttaa taloudellisia realiteetteja

The power of gold loans: How gold loans can transform financial realities

Jos tarvitset rahaa ja haluat lainata muilta, kaikki haluavat mieluummin kultaa vakuudeksi. Syy on hyvin yksinkertainen. Lainanantajalle kulta on arvokas omaisuuserä. Keltainen metalli tarjoaa lainanottajalle korkean likviditeetin ja tarjoaa pikalainan.

Intia on maailman toiseksi suurin jalometallin kuluttaja. Useimmat naiset perivät tietyn määrän kultaa perheeltään. RBI:n tutkimuksen mukaan Intian kotitaloudet kuljettavat yli 27 000 tonnia kultaa. Tämän seurauksena kultalaina on noussut naisille turvallisimmaksi väyläksi saada hätärahoitusta. Luottotoimiston CRIF High Markin raportin mukaan naiset käyttivät 42 prosenttia kultalainoista vuonna 2022. Useimmissa tapauksissa naisilla, varsinkin kotiäidillä, ei ehkä ole luotettavia luottopisteitä henkilökohtaisten lainojen saamiseksi. Luonnollisesti jalometalli toimii heille hätäluottona.

Kun tarkastelemme kullan hinnan liikkeitä viime vuosikymmeninä, metalli on osoittanut jatkuvaa arvonnousua. Vuonna 2023 metalli tuotti 13 % riskittömän tuoton, mikä on korkeampi kuin muut kiinteätuottoiset arvopaperit, kuten pankki FD ja PPF. Dollareissa mitattuna kulta nousi 13 % vuonna 2023 ja rupiassa mitattuna kultafutuurit 15 % MCX:ssä.

Kulta on tuottanut keskimäärin 11,2 % viimeisen 20 vuoden aikana fintech-yrityksen Smallcasen tutkimuksen mukaan. Jalometalli on osoittanut jatkuvaa positiivista kehitystä viimeisen 20 vuoden aikana, ja vain negatiivinen tuotto havaittiin vuosina 2013, 2015 ja 2021. Vuonna 2011 se menestyi poikkeuksellisen hyvin, korkein tuotto oli 30,7 %. Vuosina 2010, 2019 ja 2020 keltaisen metallin kasvu oli 24,8 %, 21,3 % ja 28 %.

Tämä pettymätön usko keltaisen metallin arvoon on kultalainatoiminnan perusta. RBI:n tietojen mukaan kultalainojen nostaminen on lähes kaksinkertaistunut syyskuun 2020 46 791 miljoonasta rupiasta 80 617 miljardiin syyskuussa 2022. Kasvuun vaikuttaa useita tekijöitä. Ensimmäinen on kultalainojen digitalisointi. Kultalainan hyödyntämisprosessista on tullut nopea ja sujuva Aadhaar-yhteensopivien (Jandhan-Aadhaar-Mobile) järjestelmien lanseerauksen myötä.

Toiseksi järjestäytyneiden toimijoiden, kuten pankkien ja NBFC:iden, ilmaantuminen on tehnyt kultalainoista turvallisempia ja lainojen takaisinmaksun järjestelmällisempää. Aiemmin markkinoita hallitsivat järjestäytymättömät paikalliset toimijat. Ne usein tahraavat yrityksen uskottavuutta veloittamalla kohtuuttomia korkoja eivätkä anna käytännössä mitään turvaa vakuuksille, joilla on enemmän tunnearvoa.

Kolmanneksi keskushallinnon ja RBI:n korkeatasoinen taloudellisen osallisuuden kampanja motivoi naisia ​​ja muita pienituloisia ryhmiä hyödyntämään institutionaalisia luottojärjestelyjä paikallisten rahalainaajien sijaan. Se edistää valtavasti järjestäytyneiden pelaajien liiketoiminnan kasvua.

Itse asiassa NBFC:t ovat muuttaneet kultalainamarkkinoita tuomalla markkinoille räätälöityjä tuotteita, brändäämällä ja laajentamalla toimipisteitä. He leimasivat kultalainat turvalliseksi tuotteeksi varmistamalla vakuuksien turvallisuuden. Lisäksi he tarjosivat tarkan kullan arvon, suurimman lainasumman, lisälainajärjestelyn ja nopeamman lainakäsittelyn teknologian avulla. Suurin osa heistä esitteli käyttäjäystävällisiä mobiilisovelluksia ja hybridi kultalainamalleja varmistaakseen asiakastyytyväisyyden.

Todennäköisesti maailmantalouden kasvun hidastuminen saa sijoittajat pysäköimään rahansa turvasatamaan, kuten kultaan. Kun rahoitusmarkkinat muuttuvat epävakaiksi, kullan kysyntä kasvaa. Myös jalometallin kotimainen kysyntä voi nousta, koska se toimii tehokkaana suojana jatkuvaa inflaatiota vastaan. Joten todennäköisimmin keltaisen metallin odotetaan rekisteröivän ennätyskasvua myös tänä vuonna, mikä on kaikkien sidosryhmien etu.

Samankaltaiset artikkelit