Kivihiilen riittävä saatavuus lämpövoimalaitoksilla suuresta tehontarpeesta huolimatta, hiilivarat ovat edelleen yli 45 tonnissa, hallitus sanoo

coal demand, coal, coal reserves, thermal power plants, power demand, power supply, logistics, supply chain, coal production, monsoon season

Huolimatta erittäin suuresta sähkön kysynnästä, hiiliministeriö on vahvistanut, että lämpövoimaloiden hiilivarastot pysyvät edelleen terveinä, mikä varmistaa tasaisen sähkönsyötön koko maassa. Ministeriö totesi tiedotteessaan, että näiden laitosten nykyiset hiilivarannot ovat yli 45 MT, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Varastot riittävät täyttämään 19 päivän vaatimuksen.

Toukokuun 2024 aikana lämpövoimalaitosten keskimääräinen vuorokausikulutus oli 10 000 tonnia vuorokaudessa. ”Tämä on tehty mahdolliseksi varmistamalla sujuvat ja riittävät logistiset järjestelyt hiilen toimitukselle. Voimaministeriön, hiiliministeriön, rautatieministeriön ja sähköyhtiöiden edustajista koostuvan alaryhmän mekanismilla on tehokas rooli tehokkaan toimitusketjun ylläpitämisessä, ministeriö sanoo.

Hiiliministeriö väitti, että kivihiilen tuotannon kasvu on yli 8 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mutta totesi: ”Kaivosalueen varasto on yli 100 tonnia, mikä johtaa riittävään hiilen sähköntuotantoon. Rautatieministeriö on varmistanut 9 prosentin keskimääräisen päivittäisen kasvun rautatieharavat. Myös rannikkomerenkulun kautta tapahtuva evakuointi on kasvanut merkittävästi, sillä perinteisesti hiiltä kuljetettiin vain Paradipin sataman kautta. Nyt hiililogistiikkapolitiikan mukaisessa asianmukaisessa koordinoinnissa se on johtanut myös hiilen evakuointiin Dhamran ja Gangavaranin satamien kautta. Rautatieverkoston infrastruktuurin laajentaminen on edistänyt merkittävästi harhojen nopeampaa liikkumista Son Nagarista Dadriin. Siksi sen läpimenoaika on parantunut yli 100 prosenttia.”

Hiiliministeriö on valmis varmistamaan riittävän hiilen saatavuuden lämpövoimalaitoksilla monsuunikauden aikana. ”On odotettavissa, että 1. heinäkuuta 2024 yli 42 tonnia hiiltä olisi saatavilla lämpövoimalaitoksen päässä”, se sanoi.

Aiemmin sähköministeriön julkaisemissa tiedoissa todettiin, että Intian huippusähkön kysyntä nousi uuteen huippuun 250 GW 30. toukokuuta, kun lämpötilat nousivat eri osavaltioissa. Tällä tasolla tehontarve oli ylittänyt jo viime vuoden huipun, 243,3 GW syyskuussa. Samaan aikaan sähkön kysyntä myös aurinkoenergian ulkopuolella saavutti keskiviikkona kaikkien aikojen korkeimman 234,3 GW:n koko maassa.

Lisäksi valtion omistama Coal India ja sen tytäryhtiöt ilmoittivat eilen, että se tuotti toukokuussa 2024 64,4 miljoonaa tonnia hiiltä, ​​kun se toukokuussa 2023 oli 59,9 miljoonaa tonnia, mikä merkitsee 7,5 prosentin kasvua. Se ilmoitti myös tuottavansa huhti-toukokuussa 126,2 miljoonaa tonnia hiiltä, ​​mikä on 7,4 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 117,5 miljoonaa tonnia.

Samankaltaiset artikkelit