Hyvää opettajien päivää 2023: 10 talousoppituntia varhaisille sijoittajille

Happy Teacher’s Day 2023: 10 financial lessons for early investors

Me kaikki tiedämme opettajien merkityksen uramme ja elämämme muokkaamisessa. Opettajilla on merkittävä rooli opiskelijoiden tulevaisuuden muovaamisessa, ei vain akateemisesti, vaan myös arvokkaiden elämäntuntien välittäjänä.

Investoinnissa opettajat voivat auttaa nuorta sukupolvea oppimaan epärealistista tuottoa lupaavien sijoitusjärjestelmien vaaroista. He voivat myös opettaa kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta, jotka ovat kaksi tärkeää asiaa, jotka varhaisten sijoittajien on tiedettävä.

Tässä on joitain tärkeitä oppitunteja, joita opettajat voivat antaa opettajien päivänä 2023.

Opeta nuorille yhdistämisen voima. Kannusta heitä aloittamaan säästäminen ja sijoittaminen mahdollisimman varhain. Mitä aikaisemmin he aloittavat, sitä enemmän aikaa heidän investoinneilla on kasvaa.

Adhil Shetty, Bankbazaar.comin toimitusjohtaja, sanoo: ”Yhdistäminen on paras liittolainen. Aikaisin sijoittamalla vaatimattomatkin summat voivat kasvaa merkittävästi ajan myötä, jolloin varhaiset sijoittajat voivat kerätä huomattavaa varallisuutta tuleviin tarpeisiinsa. Lisäksi varhaiset investoinnit auttavat saavuttamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, kuten asunnon ostamisen, korkeakoulutuksen rahoittamisen tai mukavan eläkkeelle jäämisen. Pidemmällä sijoitushorisontilla kuka tahansa voi ottaa laskelmia riskejä ja mahdollisesti ansaita korkeampaa tuottoa.”

Tämä on yksi tärkeimmistä opetuksista nuorille, joilla on tapana kuluttaa asioihin, jotka ylittävät budjettinsa. Istuta hyviä budjetointitottumuksia. Näytä heille, kuinka luoda budjetti ja pysyä siinä, mikä vapauttaa rahaa sijoittamiseen.

”Se kasvattaa talouskuria ja vastuullisuutta. Nuorten on ymmärrettävä budjetoinnin ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen, jotka ovat tärkeitä elämäntaitoja”, Shetty lisää.

Auta oppilaita tunnistamaan taloudelliset tavoitteensa, olipa kyseessä sitten asunnon ostaminen, koulutuksen rahoittaminen tai mukava eläkkeelle jääminen. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel kohti onnistuneen sijoitusstrategian rakentamista.

Korosta hätärahaston rakentamisen tärkeyttä. Tämä rahasto toimii taloudellisena turvaverkkona odottamattomille kuluille, mikä vähentää tarvetta sukeltaa pitkäaikaisiin sijoituksiin hätätilanteissa. Se tarjoaa turvaverkon odottamattomia hätätilanteita vastaan. Hätärahaston rakentaminen säästämisen kautta varmistaa taloudellisen vakauden ja vähentää tarvetta turvautua velkaantumiseen vaikeina aikoina.

Selitä monipuolistamisen käsite. Kannusta opiskelijoita jakamaan sijoituksensa eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin. Hajautus auttaa hallitsemaan riskejä.

Korosta pitkän aikavälin sijoitushorisontin etuja. Kannusta opiskelijoita välttämään impulsiivisia sijoituspäätöksiä lyhytaikaisten markkinoiden vaihteluiden perusteella.

Varhaisten sijoittajien on tarkasteltava sijoituksiaan säännöllisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset. Opettajat voivat selittää, kuinka ajan tasalla pitäminen säästö- ja sijoitustileistään voi helpottaa parempaa päätöksentekoa.

Ilman verosuunnittelua mikään sijoitus ei välttämättä tuota odotettua tuottoa. Tutustu verosuunnittelun perusteisiin. Selitä, kuinka tietyt sijoitukset, kuten veroa säästävät sijoitusrahastot tai Public Provident Fund (PPF), voivat auttaa vähentämään verovelvollisuutta.

Opeta opiskelijoita vastuullisesta lainaamisesta ja liiallisen velan vaaroista. Korkeakorkoinen velka voi heikentää heidän taloudellista vakautta ja haitata heidän kykyään sijoittaa.

Tämä on erittäin tärkeä opetus kenelle tahansa. Investoinnit tulee tehdä eettisesti turvallisuuden ja kunnioituksen varmistamiseksi yhteiskunnassa. Keskustele eettisen tai sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen käsitteestä. Selitä, kuinka yksilöt voivat sovittaa sijoituksensa arvoihinsa ja uskomuksiinsa.

Nämä sijoitusoppitunnit voivat valmistaa varhaisia ​​sijoittajia, joilla on olennainen taloudellinen tietämys, joka palvelee heitä hyvin heidän elämänsä ajan ja auttaa heitä tekemään vastuullisia taloudellisia päätöksiä.

Samankaltaiset artikkelit