Henkilöverotus: Mikä on muuttunut vuoden 2024 välibudjetissa?

Personal Taxation: What has changed in Interim Budget 2024?

Valtiovarainministeri ei ole tehnyt välibudjettiin parlamentaarisen käytännön mukaisia ​​rakenteellisia muutoksia. Tässä on joitain tärkeitä näkökohtia:

Aikaisemman eduskuntakäytännön mukaisesti välibudjetissa ei esitetä suuria rakenteellisia muutoksia verokantoihin ja jatkuu samanlaisena kuin viime vuonna. Uuden järjestelmän mukaan henkilö, jonka bruttotulot ovat enintään 7 000 rupiaa, on ilman veroa.

* Terveys- ja koulutusvero @ 4% peritään veron ja lisämaksun yhteissummasta.
* Rs. 12 500 saatavilla vanhan verojärjestelmän tapauksessa kokonaistuloille Rs asti. 5 00 000 ja Rs. 25 000 uuden verojärjestelmän tapauksessa Rs:n kokonaistuloihin asti. 7 00 000. Marginaalinen verohelpotus saatavilla, jos uusi verojärjestelmä ylittää Rs. 7 00 000.
* Myyntivoittojen ja osinkojen verotus ennallaan 15 %.

Vuoden 2024 välibudjetissa Esitys vanhoista, sovittamattomista vähäpätöisistä veroista luopumisesta on yhdenmukainen hallituksen näkemyksen kanssa helpottaa asumista ja helpottaa asiointia. On olemassa suuri määrä vähäpätöisiä, todentamattomia, sovittamattomia tai kiistanalaisia ​​välittömien verojen vaatimuksia, joista monet ovat peräisin jo vuodesta 1962 ja jotka ovat edelleen kirjassa aiheuttaen kohtuuttomia vaikeuksia, hallinnollisia vaikeuksia ja vaikeuttavat palautuksia. seuraavilta vuosilta.

Ehdotuksena on peruuttaa tällaiset maksamatta olevat välittömän veron vaatimukset, jotka ovat enintään rupiaa. 25 000, jotka koskevat tilikautta 2009-2010 saakka ja enintään Rs. 10 000 tilikausille 2010–2011–2014–2015. Ei ole erikseen mainittu, koskisiko tämä veroehdotus yksityis- vai yhteisöveronmaksajia. sen odotetaan hyödyttävän noin 1 miljoonan veronmaksajia, ja se on erittäin tervetullut. Vuoden 2024 rahoitusehdotuksessa ei ole tältä osin erityisiä ehdotuksia, ja on todennäköistä, että CBDT antaa erillisen kiertokirjeen edellä mainitun helpotuksen antamiseksi.

Nykyisten verolakien mukaan perusvapautusraja (”BEL”) vanhan verojärjestelmän mukaan on 2 50 000 rupiaa, joka on pysynyt samana sen viimeisimmän tarkistuksen jälkeen vuoden 2014 talousarviossa. Jopa uudessa verojärjestelmässä perusvapautuksen raja on 3 00 000 rupiaa. Ottaen huomioon, että elinkustannukset ovat moninkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana, oli odotettavissa, että mainittua perusvapautusrajaa nostetaan 3 50 000 ruplaan molemmissa järjestelmissä. Mainitun perusvapautusrajan korottaminen voi hyödyttää suurta määrää veronmaksajia ja verovelvollisia noin 7 miljoonan veronmaksajan joukosta.

Myöhästyneen ilmoituksen nykyinen eräpäivä on 31. joulukuuta kyseisenä arviointivuonna. Esimerkiksi viivästynyt ilmoitus tilikaudelta 2023-24 voidaan jättää 31. joulukuuta 2023 mennessä. Tällainen myöhästyneen ilmoituksen jättäminen aiheuttaisi Rs:n myöhästymismaksuja. 5 000 (rajoitettu 1 000 rupiaan, jolloin veronmaksajan kokonaistulot eivät ylitä 5 000 rupiaa). Monet veroilmoitukset jättävät myöhästyneen ilmoituksen määräajan henkilökohtaisten tarpeiden, tietojen saamisen tai keräämisen viivästymisen vuoksi. Myöhästyneiden palautusten odotettiin olevan sallittua 31. maaliskuuta asti, mutta ne voivat vaatia korkeamman 10 000 rupiaa. Tämä olisi varmistanut sen, että vaikka veronhakijaa rangaistaan, hänestä ei tule rikollista veroilmoitusta.

Voidaan edelleen toivoa, että perusvapautusrajan korotus ja viivästyneeseen palautukseen liittyvät kevennykset otetaan käyttöön lopullisessa talousarviossa.

Samankaltaiset artikkelit