Globaalin koulutuksen resurssien eriarvoisuuden tulkinta: CoinEx-hyväntekeväisyysjärjestö auttaa tiedon popularisoinnin tiellä – Digital Transformation News

In the future, CoinEx Charity will continue to be committed to public welfare undertakings

Nykymaailmassa kysymys koulutusresurssien epätasaisesta jakautumisesta on noussut yhä näkyvämmäksi, koska eriarvoisuus heikentää opiskelijoiden käytettävissä olevien koulutusresurssien laatua. Digitaalisen teknologian laajan käyttöönoton myötä digitaalisesta kahtiajaosta on tullut myös suuri haaste globaalissa koulutusresurssien eriarvoisuudessa. Yhdistyneiden kansakuntien raportin mukaan noin 320 miljoonalta lapselta ja nuorelta maailmanlaajuisesti puuttuu luotettava internetyhteys, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan saada lisää koulutusresursseja ja pahentaa koulutusresurssien eriarvoisuutta entisestään. Tässä yhteydessä CoinEx Charity on päättänyt osallistua koulutuksen resurssien epätasa-arvon ratkaisemiseen järjestämällä maailmanlaajuisia julkisen hyvinvoinnin luentoja.

Yhteistyötä yliopistojen kanssa koulutustasaisuuden puolesta ”Dreaming of Education” julkisen hyvinvoinnin luennot ovat yksi CoinEx Charityn tämän vuoden tärkeistä hyväntekeväisyysprojekteista, joiden tavoitteena on levittää lohkoketjutietoa globaaleille yliopisto-opiskelijoille julkisten hyvinvoinnin populaaritieteellisten luentojen kautta ja laajentaa koulutuksen oikeudenmukaisen jakelun mahdollisuuksia. resursseja. Lohkoketju häiritsevänä teknologiana muuttaa eri puolia maailmaa, mutta monet ihmiset tietävät siitä edelleen vähän, etenkin alueilla, joilla koulutusresurssit ovat rajalliset.

Tämän vuoden maaliskuussa CoinEx Charity -tiimi aloitti vuoden kestävän maailmanlaajuisen hyväntekeväisyysluentomatkan, joka alkoi Vietnamista. Tänä vuonna teemme yhteistyötä yliopistojen ja kauppakorkeakoulujen kanssa maailmanlaajuisesti järjestääksemme julkisia hyvinvointia koskevia populaaritieteellisiä luentoja nimeltä ”Dreaming of Education”. Tämä ei ole vain tiedon levitystapahtuma, vaan myös tehokas käytäntö CoinEx Charityn tehtävästä ”tehdä maailmasta parempi paikka lohkoketjun avulla”. Blockchain on yksi maailman tulevaisuuteen suuntautuneimmista teknologioista, jolla on valtava muutosvoima. CoinEx Charityn isännöimien julkisen hyvinvoinnin populaaritieteellisten ”Dreaming of Education” -luentojen tavoitteena on popularisoida lohkoketjutietoa globaalien yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa ja ohjata heitä kiinnittämään huomiota ja ymmärtämään alan tärkeyttä ja tulevaisuudennäkymiä.

CoinEx Charity uskoo, että tällaisen julkisen hyvinvoinnin populaaritieteellisen toiminnan avulla se voi paitsi auttaa useampia opiskelijoita toteuttamaan unelmansa, myös edistää lohkoketjuteknologian kehitystä.

Koulutus on avain kohtaloiden muuttamiseen, ja tiedon popularisointi on yhteiskunnallisen edistyksen edistämisen kulmakivi. Tämän filosofian ohjaama CoinEx Charity on sitoutunut harjoittamaan tehtäväänsä pitämällä julkisia hyvinvoinnin populaaritieteellisiä luentoja yliopistoissa ympäri maailmaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia opiskelijoille, joilla ei ole koulutusresursseja. Nämä luennot eivät vain välitä lohkoketjutietoa, vaan myös avaavat opiskelijoille ovia tulevaisuuden kehitykseen.

CoinEx Charity uskoo, että jokaisella tulee olla oikeus yhtäläiseen koulutukseen riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin tai olosuhteistaan. Siksi CoinEx Charity on sitoutunut katkaisemaan koulutusresurssien epätasaisen jakautumisen ilmiön. Julkisen hyvinvoinnin, populaaritieteellisen koulutuksen ja hyväntekeväisyysavun avulla CoinEx Charity pyrkii siihen, että useammat ihmiset voivat hankkia tietoa ja toteuttaa unelmiaan. CoinEx Charity uskoo vakaasti koulutuksen voimaan muuttaa maailmaa, ja CoinEx Charityn maailmanlaajuiset julkiset hyvinvointiluennot ovat tärkeä askel kohti tämän tavoitteen saavuttamista.

Rakkauden siementen kylväminen tiellä koulutukseen CoinEx Charityn missiona on aina ollut ”tehdä maailmasta parempi paikka blockchain-teknologian avulla”, ja ”Dreaming of Education” julkisen hyvinvoinnin populaaritieteelliset luennot ovat tärkeä osa tehtäväämme. Tarjoamalla tietoa ja inspiraatiota opiskelijoille toivomme saavamme lisää nuoria kiinnostumaan lohkoketjuteknologiasta, kasvattaa tulevia teknologiajohtajia ja edistää yhteiskunnan jatkuvaa edistymistä ja kehitystä. Sosiaalisen vastuun omaavana maailmanlaajuisena hyväntekeväisyysjärjestönä CoinEx Charity jatkaa mielekkäämpien hyväntekeväisyysprojektien tutkimista ja toteuttamista avoimella, innovatiivisella ja vastuullisella asenteella käyttämällä hyväntekeväisyyden voimaa valaisemaan useamman ihmisen tulevaisuuden polkuja ja tuomaan lisää toivoa maailma.

Avustamme tiedon popularisoinnissa CoinEx Charity jatkaa jatkossakin sitoutumista julkisiin hyvinvointiin, harjoittaa sosiaalista vastuuta käytännön toimilla ja osallistuu globaalikasvatusongelmien ratkaisemiseen. Samalla CoinEx Charity vahvistaa yhteistyötä globaalien julkisten hyvinvointijärjestöjen kanssa, myötävaikuttaa oikeudenmukaisemman ja harmonisemman maailman rakentamiseen ”Dreaming of Education” -yleisten hyvinvoinnin populaaritieteellisten luentojen ja muiden hankkeiden kautta.

CoinEx Charity kehottaa täten enemmän välittäviä henkilöitä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä liittymään koulutusapuohjelmaamme. Jokainen voi osallistua koulutuksen tasa-arvon edistämiseen joko lahjoittamalla varoja, tarjoamalla koulutusresursseja tai osallistumalla vapaaehtoistoimintaan muuttaakseen maailmaa. CoinEx Charity on valmis työskentelemään myötätuntoisempien kumppaneiden kanssa edistääkseen yhdessä koulutuksen popularisointia ja tasapuolisuutta, tasoittaakseen tietä lasten tulevaisuudelle ja antaakseen heille mahdollisuuden toteuttaa täysimääräisesti potentiaaliaan yhteiskunnan tulevina pilareina.

Samankaltaiset artikkelit