Ennakkomaksu: viimeinen päivämäärä, sovellettavuus, verotusnäkökohdat – tässä on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Advance Tax Payment: Last Date, Applicability, Tax Considerations – Here's all you need to know

Jokainen henkilö, jonka arvioitu verovelka on 10 000 ruplaa tai enemmän tietyn tilikauden aikana, olisi velvollinen maksamaan ennakkoveron (paitsi 60 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät saa tuloa liiketoiminnasta ja jotka ovat vapautettuja ennakkoveron maksamisesta). Ennakkovero lasketaan tilikauden aikana eri lähteistä (esim. palkkatuloista, vuokratuloista, korkotuloista jne.) ansaituista ja odotettavissa olevista yhdistetyistä tuloista soveltuvien vähennysten, vapautusten, TDS/TCS-hyvityksen jne. .

Yleensä veroennakkomaksut on maksettava tietyissä erissä neljännesvuosittain IT-lain u/s 211 mukaisena eräpäivänä tai sitä ennen, muutoin verovelvolliselle kohdistuisi tiettyjä korkoseuraamuksia.

On syytä huomioida, että tilikauden aikana maksettuina ennakkoverona käsitellään myös 31. maaliskuuta tai sitä ennen verona maksettu määrä.

Veronmaksajille, jotka eivät maksa ennakkoverojaan ajoissa, kohdistuvat seuraavat korkoseuraukset:

* IT-lain 234B §:n mukaan, jos verovelvollinen on jättänyt maksamatta ennakkoveron tai verovelvollisen maksama ennakkovero on vähemmän kuin 90 % määrätystä verosta, hän on velvollinen maksamaan yksinkertaista korkoa 1 % kuukaudessa tai osa kuukaudesta ennakkoveron maksamatta jättämisestä. Tällainen korko on laskettava arviointivuoden ensimmäisestä päivästä eli huhtikuun 1. päivästä 143 §:n 1 momentin mukaiseen tulonmäärityspäivään tai jos määräaikaisarviointi tehdään, sen jälkeen tällaisen määräaikaisarvioinnin päivämäärään saakka.

* Tietotekniikkalain 234C §:ssä säädetään viivästyskoron perimisestä ennakkoveron erän (erien) maksusta:

On aiheellista huomata, että verovelvolliset eivät ole velvollinen maksamaan IT-lain u/s 234C korkovastuuta, jos veron maksuvaje johtuu tietyistä tietyistä tuloista, kuten luovutusvoitoista, satunnaisista voitoista, kuten arpajaisista, ristisanatehtävästä. palapelit tms. ja verovelvollinen maksaa niistä tuloista vaaditun ennakkoveron osana välittömiä maksueriä tai 31.3. asti, jos erää ei ole vireillä.

Samankaltaiset artikkelit