Diwali Special: DII:t johtavat rahastojen virtaa markkinoille, FPI:t nettomyyjät viime Diwalin ja nyt – Market News

DIIs lead fund flow to market, FPIs net sellers between last Diwali and now

Intian osakemarkkinat ovat uhmanneet kertoimia kuluneen vuoden aikana ja säilyttäneet vahvan positiivisen liikeradan globaaleista haasteista huolimatta. Vertailuindeksit Sensex ja Nifty 50 ovat nousseet yli 6 % viimeisen vuoden aikana.

Markkinaasiantuntijoiden mukaan tähän menestykseen avaintekijät ovat makrotalouden, mukaan lukien inflaation, tehokas hallinta sekä yritysten tulos, joka ylitti odotukset myös vastoinkäymisessä. Tämä järkevän julkisen talouden hallinnan ja yritysten suorituskyvyn yhdistelmä on lisännyt sijoittajien luottamusta.

Intia on onnistunut turvaamaan suhteettoman suuren osuuden ulkomaisten portfoliosijoitusten (FPI) varoista kehittyvien markkinoiden alueella. Vertailuindeksit BSE Sensex ja NSE Nifty 50 ovat nousseet yli 6 % huolimatta ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien (FII) merkittävistä myynneistä kuluneen vuoden aikana.

Lokakuussa 2022 Foreign Portfolio Investors (FPI) myi osakkeita Rs. 489,06 miljoonaa euroa. Sen sijaan kotimaiset institutionaaliset sijoittajat (DII) valitsivat toisen polun, kun DII:t ostivat osakkeita Rs:n arvosta. 9 276,97 crores samassa kuussa. Tilanne kuitenkin muuttui marraskuussa 2022, kun FPI:t tulivat markkinoille netto-ostajina sijoittaen Rs. 22 546 crorea, kun taas DII:t myivät osakkeita Rs. 6 301,32 miljoonaa euroa.

Tiedot kertovat lisäksi, että joulukuusta 2022 helmikuuhun 2023 suuntaus kääntyi, kun FPI:t myivät osakkeita Rs. 66 785 miljoonalla, kun taas DII:t ostivat osakkeita Rs. 76 809 crorea samana aikana. Tämä kuvio vaihtui jälleen maaliskuusta 2023 heinäkuuhun 2023, jolloin FPI:stä tuli netto-ostaja, joka ostaa osakkeita Rs. 76 736 miljoonaa NSDL:n verkkosivuilla olevien tietojen mukaan.

Viimeisen kolmen kuukauden aikana FPI:t ovat myyneet jatkuvasti, ja myynnit ovat yhteensä Rs. 76 368 miljoonaa euroa. Tiedot korostavat, että FPI:t myivät osakkeita Rs. 44 352 tuhatta miljoonaa viimeisen vuoden aikana. Sitä vastoin kotimaisilla institutionaalisilla sijoittajilla (DII) oli keskeinen rooli pysyessään netto-ostajina koko tämän ajanjakson ajan, tehden osakeostoja yhteensä Rs. 1 93 740 miljoonaa euroa.

DII-rahastojen huomattavia investointeja tuki jatkuvat tulot sijoitusrahastoihin, vaikka kuukausittaisten tulojen määrä laski hieman. Tämä kertoo vahvasta kotimaisesta halusta osakkeisiin, mikä johtuu muun muassa pitkän aikavälin taloussuunnittelusta ja säästämisestä.

Tämä on toinen kerta, kun rahoitussijoitusten virrat ovat kääntyneet negatiivisiksi. Vuoden 2022 alusta lähtien rahoituksen välittäjät ovat pysyneet jatkuvasti nettomyyjinä, mikä jatkui kuluvan kalenterivuoden marraskuuhun asti. Ne kuitenkin palasivat nettomyyjiksi syys- ja lokakuussa, ja heillä oli jonkin verran volatiliteettia.

Samankaltaiset artikkelit