Auton lisäosakkeet huippuvaihteella: Mikä ajaa rallia? – Markkinauutiset

The Department of Heavy Industries and Public Enterprises invested Rs 20 crore

Intian osakemarkkinoiden jatkuvasti kehittyvässä maisemassa autojen lisäosakkeet ovat nousseet merkittäviksi nouseviksi, ja Talbros Automotive on johtanut pakkausta vaikuttavalla 195 prosentin nousulla viimeisen vuoden aikana.

Haasteista huolimatta globaalit sähköautomarkkinat kasvavat räjähdysmäisesti, ja myynti ylittää miljoonan rupian vuonna 2022. Sähköautojen osuus maailmanlaajuisesta kokonaismyynnistä on yli kolminkertaistunut kolmessa vuodessa, noin 4 prosentista vuonna 2020 14 prosenttiin vuonna 2020. 2022. Odotukset ovat korkealla maailmanlaajuisen sähköautomyynnin jatkuvan vahvan kasvun suhteen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Raskaan teollisuuden ja julkisten yritysten osasto investoi 20 miljoonaa rupiaa varmistaen jatkuvan kasvun ja vahvan vauhdin.

Äskettäisessä kehitystyössä merkittävä autojen apuyritys aloitti trendin avaamalla kaksi ainutlaatuista sähköajoneuvojen (EV) tehdasta. Tämä muutos merkitsee laajemman trendin alkua, ja lukuisten muiden autoalan apuyritysten odotetaan mukauttavan liiketoimintamallejaan sähköautojen tilaa varten. Kattava analyysi seuraavan 12 kuukauden kasvuun pyrkivistä yrityksistä paljastaa analyytikoiden näkemyksiä, jotka ennustavat kasvupotentiaalia. Kuroitu lista sijoittaa strategisesti korkeimman kasvupotentiaalin omaavan osakkeen eturintamaan ja valaisee dynaamisia muutoksia autoalalla.

Tässä ovat alan parhaiten menestyneet osakkeet:

Talbros Automotive:

Talbros Automotive kasvoi 195 % viime vuonna 23. tilikauden vahvan taloustilanteen vauhdittamana. Yrityksen liikevaihto oli 6,5 miljardia ruplaa, mikä merkitsee huomattavaa 12 prosentin kasvua. Markkinajohtaja tiivistedivisioona sai tilauksia kotimaisilta ja kansainvälisiltä OEM-valmistajilta. FY23:n voitto verojen jälkeen (PAT) oli 560 miljoonaa rupiaa, mikä heijastaa huomattavaa 24 %:n kasvua vuotta aiemmasta. Talbros Automotive hyödynsi lisääntynyttä taloudellista aktiviteettia autoteollisuudessa: 25,9 miljoonaa ajoneuvoa valmistettiin ja myynti kasvoi 20 % vuotta aiemmasta tilikaudella 22-23. Tiivistedivisioona siirtyi strategisesti kohti lämpösuojaa ja ylitti 200 miljoonan ruplan tulot 23. tilikaudella. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa vientiä 25 %:sta 35 %:iin seuraavan 3-4 vuoden aikana keskittyen sähköajoneuvojen ominaisuuksiin.

JBM Auto:

JBM Auto saavutti huomattavan 194 %:n tuoton kuluneen vuoden aikana, mikä vauhditti merkittävää rahastojen lisäystä sen tytäryhtiöön, JBM Ecolife Mobility Private Limitediin. Promoottori Nishant Aryalla oli keskeinen rooli tytäryhtiön omistusrakenteen uudistamisessa. JBM Ecolife on erikoistunut 100-prosenttisesti sähköisten, päästöttömien linja-autojen valmistukseen ja tavoittelee linja-autoliikevaihdon kolminkertaista kasvua vuonna 24 ja myyntimäärän kymmenkertaistamista. JBM Auto aikoo ottaa käyttöön 5 000 sähköbussia eri puolilla Intiaa 24. vuoden loppuun mennessä ja investoida 5 miljardia rupiaa kapasiteetin kehittämiseen ja teknologian parantamiseen. Strateginen osallistuminen tarjouskilpailuihin asettaa yhtiön avaintoimijaksi sähköbussien segmentissä.

Bancon tuotteet:

Banco Products erottuu edukseen kannattavana yrityksenä, ja se kasvoi 178 % viime vuonna. Yhtiön osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi merkittävästi 19,73 ₹ 37,72 ₹, mikä heijastaa huomattavaa 91 %:n kasvua vuotta aiemmasta. Yhtiön huippukasvu sekä korkea tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) -marginaali asettaa sen vahvaksi toimijaksi markkinoilla. Viimeisten 12 kuukauden aikana liikevaihto oli nousussa, ja liikevoittomarginaalit paranivat 11 prosentista 13 prosenttiin. Voimakkaan tuloskasvun ja alhaisen maksusuhteen yhdistelmä viestii lupaavista näkymistä yhtiölle.

NDR-autokomponentit:

NDR Auto Componentsin osake kasvoi 142 % viimeisen vuoden aikana. Lisäksi yhtiö on saavuttanut vaikuttavan 59 %:n vuotuisen osakekohtaisen kasvun viimeisen kolmen vuoden aikana, mikä korostaa sen kannattavuutta. Liikevaihdon kasvaessa ja tuloksen ennen korkoja ja veroja (EBIT) parantuessa 3,6 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin NDR Auto Components näyttää kestävän kasvun. Yhtiön sitoutuminen huipputason kasvun ja marginaalien parantamisen tasapainottamiseen asettaa sen houkuttelevaksi sijoitusvaihtoehdoksi.

Gabriel India Limited:

Gabriel India Limited on tuottanut 137 % positiivisen tuoton viimeisen vuoden aikana. Lisäksi yhtiön hallitus ilmoitti 13. syyskuuta jakavan osinkoa 1,65 ₹ osakkeelta, mikä heijastaa korotettua maksua edelliseen vuoteen verrattuna. Osinkotuotto on 1,2 %, mikä ylittää toimialan keskiarvon. Osinkotuotosta huolimatta sijoittajat ovat nähneet Gabriel Intian osakekurssin kiitettävän 42 % nousun viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tämä nousukaari on vaikuttanut osinkotuoton laskuun osoittaen positiivista markkinatunnelmaa.

Tarkkuus nokka-akselit:

Precisions Camshaftsin osakkeet ovat tuottaneet 129 % positiivisen kuluneen vuoden aikana. Yhtiö tasapainottaa hyvin osingonmaksun ja kasvun maksamalla alle puolet tuloksestaan ​​ja kassavirrastaan. Vaikka sen osakekohtainen tulos (EPS) pysyi suhteellisen ennallaan, tämä strategia mahdollistaa mahdolliset lisäykset tulevaisuudessa. Nopeamman tuloskasvun mahdollisuudesta huolimatta Precision Camshaftsin alhainen voittosuhde ja keskittyminen liiketoiminnan uudelleensijoittamiseen asettavat sen lupaavaksi osinkoosakkeeksi. Yhtiön sitoutuminen kestävään kasvuun ja osinkopolitiikkaan tekee siitä sijoittajien tarkemman huomion arvoisen.

Rane Madras:

Rane Madras Limited, joka kokee 118 prosentin nousun, kamppailee huomattavan nettovelan ja käyttökatteen suhteen 5,7, mikä viittaa merkittävään velkaantumiseen. Yhtiö kuitenkin esitteli vaikuttavan 179 %:n kasvun tuloksessa ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja (EBITDA) viime vuonna. Velkahaasteista huolimatta Rane (Madras) keskittyy strategisesti velan vähentämiseen hyödyntäen vahvaa tuloskasvua. Tämä asettaa yrityksen huomionarvoiseksi toimijaksi autojen oheistoimialalla, ja se mukautuu positiiviseen markkinadynamiikkaan.

Sandhar Technologies:

Sandhar Technologies ilmoitti 116 prosentin noususta, mikä johtui osakekohtaisen tuloksen (EPS) merkittävästä kasvusta 11,19 ₹ 13,57 ₹ viimeisen 12 kuukauden aikana. Yhtiön keskittyminen jatkuvaan tuloskasvuun asettaa sen autoalan avaintoimijaksi.

Samankaltaiset artikkelit