Ajaminen vuoteen 2024: Liikennevakuutus kiihtyy

Motor insurance, EV insurance, PAYD plans, top news, latest news,

Kuluttajien dynaamisten tarpeiden ja teknologisten innovaatioiden myötä Intian liikennevakuutus on siirtymässä reaktiivisesta proaktiiviseen lähestymistapaan. Tavanomaisten vakuutusmaksujen ja kattavuuden mittareiden lisäksi tätä muutosta leimaavat innovatiiviset ratkaisut, kuten sähköautovakuutukset ja ”Pay As You Drive” -suunnitelmat nykyaikaisten haasteiden torjumiseksi. Tämä ei edusta vain teknologista harppausta, vaan myös muutosta käsityksissä liikennevakuutuksista.

Kun liikkumisen maailma sukeltaa vuoteen 2024, on trendejä, jotka määrittelevät edelleen liikennevakuutusalan uudelleen. Vaikka liikennevakuutus on ollut pitkään lain velvoittama, vakuutuksenottajat etsivät nyt tapoja saada riittävät vakuutukset kolmannen osapuolen vakuutuksen lisäksi. Henkilökohtaisen kattavuuden ja liikennevakuutuksen lisättyjen turvallisuuskerrosten aikakaudella tässä hahmotellaan, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan alan tulevaisuudelle.

Tulevaisuuteen valmiina sähköautovakuutuksella

Sähköajoneuvojen ennustetaan usein olevan liikkuvuuden tulevaisuus. Ja miksi ei? Sähköautojen myynti on kasvanut pilviin viime vuosina, ja sen odotetaan nousevan entisestään tulevina aikoina. Tarkasteltaessa sitä voidaan todeta, että CY23:n sähköautojen myynti kasvoi Intiassa 48 %. Siksi ei ole ihme, että vakuutusala pysyy tämän kasvavan kysynnän tahdissa ja heijastelee tätä kasvua.

Sen lisäksi, että se tarjoaa kattavan kattavuuden sähköautoille, ala näkee myös uusia sähköautojen lisäosia, jotka lisäävät suojaa. Tällä hetkellä vain harvat vakuutusyhtiöt tarjoavat sähköautokohtaisia ​​lisäosia, jotka kattavat sähköauton akun, akunhallintajärjestelmän ja akkulaturit. Sähköautot ovat kehittyneitä koneita, jotka vaativat erityistä huolellisuutta ja suojaa. Ala ymmärtää tämän ja vastaa tehokkaasti kuluttajien muuttuviin tarpeisiin, ja useiden vakuutusyhtiöiden odotetaan ottavan käyttöön räätälöidyn kattavuuden sähköautojen akuille, BMS-järjestelmille ja latausinfrastruktuurille tänä vuonna.

Käyttöperusteinen kattavuus PAYD-sopimuksilla

Perinteinen yksikokoinen lähestymistapa liikennevakuutuksissa on luomassa tilaa yksilölliselle suojalle. Varsinkin sen jälkeen, kun Covid-19 muutti autoteollisuutta, oli räikeä tarve ratkaisuille, jotka vastaavat pandemian jälkeisen maailman tarpeita. Tee ”Pay As You Drive” (PAYD) -sopimukset. Näillä käyttöperusteisilla sopimuksilla vakuutuksenottaja voi maksaa vain ajotarpeidensa perusteella – vähemmän ajavat asiakkaat saavat suuremman alennuksen vakuutusmaksusta.

Nämä suunnitelmat tekevät vakuutusmaksuista edullisempia ja houkuttelevampia uuden aikakauden asiakkaille. Lisäksi nämä suunnitelmat tarjoavat tarkemman kuvauksen yksilön ajotottumuksista ja käytöstä. Räätälöidylle kattavuudelle on jo kysyntää ja vakuutusyhtiöiden PAYD-suunnitelmien myötä tänä vuonna se jatkaa liikennevakuutusalueen määrittelyä.

Lisäosien kysyntä kasvaa

Vaikka kattavasta kattavuudesta on tullut liikennevakuutuksen ei-neuvoteltava osa, sekin saattaa usein jäädä vajaaksi. Tästä syystä lisäosien, kuten nollapoiston ja moottorisuojan, kysyntä on kasvanut huomattavasti. Itse asiassa äskettäinen tutkimuksemme osoitti, että nollasyvyys oli 95 prosentin upouusien autojen asiakkaista paras valinta ja 85 prosenttia omistajista valitsi tämän suojan kolmanteen omistusvuoteen asti. Parin viime vuoden aikana olemme havainneet tämän kysynnän jyrkästi lisääntyneen asiakkailta, joiden ikä on 7-8 vuotta. Paitsi tämä, yhä useammat vakuutusyhtiöt laajentavat lisätarjoustaan ​​myös korkeammille autojen ikäisille vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Sanomattakin on selvää, että tämä vakuutus alentaa merkittävästi vakuutuksenottajan omat kulut, ja siksi se on suosittu valinta.

Tämän lisäksi ajoneuvojen omistajat tiedostavat lisäsuojan tarpeen, joka suojaa heidän investointejaan äärimmäisten sääilmiöiden, kuten syklonien tai tulvien, seurauksilta. Vakuutusyhtiöt lisäävät myös vakuutussopimuksia, jotka on suunniteltu tarjoamaan turvaverkko tulvien varalta ja varmistamaan, että vahingot korjataan nopeasti. Moottorin suojan kysynnän kasvu johtuu siitä, että moottori tunnustetaan ajoneuvon sydämeksi. Tämä lisääntynyt kiinnostus osoittaa, että vakuutuksenottajat ovat valmiita ryhtymään lisätoimenpiteisiin moottoreidensa turvaamiseksi odottamattomien onnettomuuksien aikana.

Teknologialähtöinen vaatimusten käsittely: Nopeampi, älykkäämpi, tehokkaampi

Tekniikan kehitys ei vaikuta vain kattavuuteen, vaan myös korvausprosessiin. Vakuutusyhtiöt ottavat käyttöön tekoälyn ja koneoppimisen nopeuttaakseen ja tarkempaan korvausten käsittelyä. Tämä muutos ei ainoastaan ​​vähennä vakuutuksenottajien taakkaa, vaan myös virtaviivaistaa yleistä vakuutuskokemusta tehden siitä tehokkaamman ja nykyaikaisen kuljettajan tarpeita vastaavan.

Vuoteen 2024 siirtyessämme liikennevakuutusala ei ole vain lakisääteinen mandaatti, vaan monipuolinen suojakilpi, joka mukautuu autoalan muuttuviin muotoihin. Sähköautoihin, henkilökohtaisiin suunnitelmiin ja ilmastonkestävään lisäosaan keskittyen ala valmistautuu vuodelle, joka lupaa paitsi suojaa, myös innovaatioita jokaisella ajetulla maililla.

Samankaltaiset artikkelit