Yhteisen asuntolainan ottaminen läheisten kanssa voi olla riskialtista. Tässä on syy

joint home loan risks

Yhteisen asuntolainan ottamisen riskit ja monimutkaisuus: Yhteisen asuntolainan ottaminen läheisten kanssa on merkittävä taloudellinen sitoumus. Vaikka asuntolainan ottamisesta yhteisiin nimiin on joitain etuja, on useita mahdollisia riskejä ja monimutkaisia ​​asioita, jotka sinun tulee ottaa huomioon ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

Taloudelliset riskit

Perusasuntolainan toimitusjohtajan ja perustajan Atul Mongan mukaan yhteiseen asuntolainaan liittyy kaksi taloudellista riskiä:

Jos yksi lainanottaja ei pysty maksamaan osuuttaan asuntolainan maksuista, se voi vaikuttaa kaikkien lainanottajien luottotietoihin ja taloudelliseen vakauteen. Tämä voi johtaa omaisuuden sulkemiseen ja menettämiseen.

Jokainen yhteislainaaja on tyypillisesti yhteisvastuussa koko lainan määrästä. Tämä tarkoittaa, että jos yksi lainanottaja laiminlyö maksunsa, muut ovat vastuussa koko jäljellä olevasta saldosta.

Taloudellisten vaikeuksien vaikutus

Monga sanoo, että jos jollakin lainanottajalla on taloudellisia vaikeuksia, se voi johtaa maksujen myöhästymiseen, myöhästymismaksuihin tai jopa ulosmittaukseen. Tämä voi rasittaa lainaajien välisiä suhteita ja luottamusta.

: Lisäksi lainaajien välillä voi olla ristiriitoja ja erimielisyyksiä useista asioista, kuten:

: Kiinteistön käyttötavoista voi syntyä erimielisyyksiä, onko kyseessä ensisijainen asunto, vuokra-asunto jne.

: Kiistoja saattaa syntyä huolto-, korjaus- ja niihin liittyvistä kuluista.

: Päätös milloin ja missä olosuhteissa myydä omaisuus voi olla kiistanalainen kysymys.

: ”Eri lainaajilla voi olla erilaisia ​​käsityksiä kiinteistön peruskorjauksista, parannuksista tai jopa päivittäisestä hallinnasta. Nämä erot voivat johtaa jännitteisiin ja kiistoihin”, Monga sanoo.

Oikeudelliset monimutkaisuudet

Voi olla useita oikeudellisia monimutkaisia ​​tekijöitä, kuten:

: Yhteisomistuksen oikeudellinen kehys (esim. yhteiset vuokralaiset, yhteisvuokralaiset) tulee määritellä selkeästi, jotta vältetään mahdolliset omistusosuuksista johtuvat kiistat.

: Selkeän irtautumissuunnitelman laatiminen siltä varalta, että toinen lainanottaja haluaa myydä osuutensa tai poistua järjestelystä, voi olla oikeudellisesti monimutkaista, varsinkin jos yhteislainaajien välillä on erimielisyyksiä.

: Jos toinen lainanottaja haluaa erota yhteisestä asuntolainajärjestelystä ennen kuin laina on kokonaan maksettu, sillä voi olla oikeudellisia seurauksia. Tämä voi tarkoittaa kiinteistön myyntiä, korvaavan lainanottajan etsimistä tai lainan uudelleenrahoitusta.

Mitä sinun tulee tehdä välttääksesi yhteiset asuntolainariskit?

”On erittäin suositeltavaa, että jokainen, joka harkitsee yhteistä asuntolainaa läheisten kanssa, hakee etukäteen juridista ja taloudellista neuvontaa. Hyvin laadittu sopimus ja avoin viestintä taloudellisista odotuksista ja vastuista voivat auttaa vähentämään joitakin näistä riskeistä”, Monga ehdottaa.

”Lisäksi valmiussuunnitelma eri skenaarioita varten voi tarjota puitteet mahdollisten konfliktien tai erimielisyyksien käsittelemiselle tulevaisuudessa”, hän lisää.

Samankaltaiset artikkelit