Uusi EPFO-sääntö: Tämän osion mukaisten autovaatimusten sovitteluraja kaksinkertaistui | Tiedä kuinka paljon tilaaja voi nostaa

EPFO new rule: Limit of auto claim settlements under 68J doubled

Employees' Provident Fund Organization (EPFO) on nostanut 68J §:n mukaisten autovaatimusten ratkaisujen nykyistä kelpoisuusrajaa 1 lakhiin aiemmasta 50 000 rupiasta, tiistaina julkaistun kiertokirjeen mukaan.

EPFO:n 68J §:n mukaan tilaajat voivat hakea ennakkoa omien ja huollettavien hoitokuluihin. EPFO:n jäsenet voivat hakea ennakkoa sairaanhoidosta tietyin edellytyksin.

EPFO sanoi tiistaina julkaisemassaan kiertokirjeessä, että ”toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kohdan 68J mukaisten autovahinkojen maksujen rajan 50 000 rupiasta 1 00 000 rupiaan ja sama on otettu käyttöön myös sovellusohjelmistossa 10. huhtikuuta. 2024. Tämä on tiedoksi ja kaikille tarpeellisille lisätoimille.”

”Tämä ominaisuus on luonteeltaan Easy of Living, ja se on levitettävä asianmukaisesti kaikille sidosryhmille heidän tiedoksi”, se sanoi.

EPF-järjestelmän muutosten 68J ja 68N kohdat vuonna 2017

Huhtikuussa 2017 EPFO ​​muutti pykälää 68J, jonka mukaan EPF:n jäsenet voivat jättää itse ilmoituksen etukäteen sairauden sattuessa. Myös eri kykyiset jäsenet pääsivät etenemään omaehtoisen ilmoituksen perusteella. Muutoksella varmistettiin, ettei EPF Scheme 1952:n kohdan 68-J tai kohdan 68-N mukaisten ennakkomaksujen saamiseksi tarvitse toimittaa lääkärintodistusta tai muuta todistusta tai asiakirjaa tai lomaketta.

Työ- ja työministeriö muutti työntekijöiden eläkerahastojärjestelmän 1952 pykälää 68-J ja 68-N, sanoi PIB:n tiedote, joka julkaistiin 28. huhtikuuta 2017. Sen mukaan jäseneltä vaadittaisiin vain oma itsensä jättäminen. -vakuutus, joka on jo sisällytetty yhdistettyyn hakemuslomakkeeseen, EPF-järjestelmän mukaisen ennakkomaksun saamiseksi jäsenten/huollettavien ja myös eri kykyisten jäsenten sairastumisen yhteydessä.

Tämä oli jatkoa EPFO:n aloitteille osana sen sähköisen hallinnon uudistuksen seuraavaa vaihetta, jotta EPFOn palvelut saataisiin sidosryhmiensä saataville tehokkaalla ja läpinäkyvällä tavalla.

Hallinnollinen määräys annettiin 20. helmikuuta 2017 ”Yhdistelmähakemuslomakkeiden käyttöönottoa (Aadhar ja Non-Aadhar)” koskevassa asiassa, jolla korvataan nykyiset hakemuslomakkeet nro 19, 10C & 31 ja lomakkeet nro 19 (UAN), 10C (UAN) & 31 (UAN).

EPFO on sittemmin ottanut käyttöön yleisen tilinumeron (UAN) tilaajilleen. Tilaajat, jotka ovat lisänneet UAN:nsa Aadhar-numerolla ja pankkitilitiedoilla, voivat lähettää hakemuslomakkeet suoraan EPFO:lle ilman työnantajien lupaa.

Samankaltaiset artikkelit