Uudet työlainsäädäntö: Ennen uuden järjestelmän täytäntöönpanoa vaaditaan perusteellinen ymmärtäminen

new labour codes

Työllisyyspolitiikan toimeenpano on keskeinen osa reilujen työkäytäntöjen varmistamista ja sekä työnantajien että työntekijöiden oikeuksien turvaamista. Uusilla työlailla pyritään tasapainottamaan työntekijöiden hyvinvointia ja kaupankäynnin helppoutta Intiassa. Siirtyminen uuteen järjestelmään edellyttää kuitenkin perusteellista ymmärrystä sovellettavista laeista ja niiden vaikutuksista.

Uudet työlait ovat 29 työlainsäädäntöä, jotka ovat vaatineet kriittistä uudistusta vuosikymmenten ajan. Kaiken työlainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvän spekuloinnin, joka on jälleen pysähtynyt, vuoksi uusien lakien vaikutusten ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää riippumatta siitä, kuuluuko työnantajan vai työntekijän puolelle.

Koska liiketoiminnan helppous on yksi tärkeimmistä tavoitteista nopeasti kasvavassa taloudessa, jossa on yksi maailman suurimmista työvoimasta, nämä uudet säännöt voivat olla olennainen työkalu tämän prioriteetin saavuttamisessa.

Vaikka muutamia epäjohdonmukaisuuksia on jäljellä, voidaan valmistautua todistamaan uusien työlakien voimaantuloa ensi vuonna. Useat osavaltiot ja ammattiliittojen alueet ovat laatineet kunkin työlain mukaisia ​​sääntöluonnoksia ja julkistaneet ne julkisia kuulemisia varten.

Neljä koodia ovat:

  1. The Code on Wages, 2019 (””);
  2. Työturvallisuus-, työterveys- ja työolosäännöstö, 2020 (””);
  3. Sosiaaliturvalaki, 2020 (””); ja
  4. The Industrial Relations Code, 2020 (””).

Työnantajatason politiikat ovat tyypillisesti eri tasojen (kansallisen, alueellisen tai paikallisen) hallitusten laatimia, ja niitä voivat kehittää myös yksittäiset organisaatiot. Tässä on joitain keskeisiä vaiheita ja huomioita työllisyyspolitiikan täytäntöönpanossa organisaatiotasolla:

1.

Työnantajan tulee varmistaa, että käytännöt ovat kaikkien asiaankuuluvien tai voimassa olevien työlakien ja määräysten mukaisia ​​lainkäyttöalueella. Pyydä tarvittaessa lakimiestä varmistaaksesi, että ne ovat ajan tasalla ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Käytännön räätälöinti on toinen tärkeä kriteeri, joka räätälöidään kunkin organisaation erityistarpeisiin ja olosuhteisiin.

Eri toimialoilla ja yrityksillä voi olla ainutlaatuisia vaatimuksia. Työntekijöiden osallistuminen on myös olennaista politiikkaa laadittaessa, joten ota työntekijät, ammattiliitot (tarvittaessa) ja asiaankuuluvat sidosryhmät huomioon työllisyyspolitiikan kehittämisessä tai tarkistamisessa osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

2.

Kun politiikka on laadittu, kerro käytännöt ja sovellettavat koodit selkeästi kaikille työntekijöille, jotta ne ovat helposti saatavilla työntekijöiden käsikirjojen, yrityksen intranetissä tai muilla tavoilla. Järjestä koulutustilaisuuksia tai työpajoja varmistaaksesi, että työntekijät ymmärtävät näiden käytäntöjen ja sääntöjen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa.

3. :

Johdon tulee soveltaa käytäntöjä ja koodeja johdonmukaisesti kaikilla organisaation tasoilla. Tämä auttaa estämään syrjintää ja suosimista. Niiden olisi luotava menettelyt rikkomuksista ilmoittamista varten ja varmistettava, että valitukset tutkitaan perusteellisesti ja käsitellään ajoissa. Esitä selkeästi käytäntörikkomusten seuraukset, joihin voi sisältyä kurinpitotoimia, varoituksia tai irtisanomista, käytäntöjesi ja sovellettavien lakien mukaisesti. Säilytä yksityiskohtaista kirjaa käytäntörikkomuksista, tutkimuksista ja toteutetuista toimista, koska tämä voi olla ratkaisevan tärkeää oikeudellisissa kiistoissa.

4.

Tarkista ja päivitä ajoittain käytäntösi ja koodisi vastaamaan lakeja, määräyksiä tai organisaatiosi tarpeita. Suorita sisäisiä tarkastuksia varmistaaksesi käytäntöjen ja ohjeiden noudattaminen. Harkitse kolmannen osapuolen tarkastuksia riippumattoman todentamisen varmistamiseksi. Luo palautekanavia työntekijöille, joilla he voivat ilmaista huolensa tai ehdottaa parannuksia olemassa oleviin käytäntöihin ja sääntöihin. Tarjoa työntekijöille mekanismeja valittaa päätöksistä ja hakea oikeussuojakeinoja, jos he uskovat, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti. Tutustu asiaankuuluviin valtion virastoihin, ammattiliittoihin tai toimialajärjestöihin, jotka voivat tarjota ohjeita ja tukea työlainsäädännön ja työllisyyspolitiikan täytäntöönpanossa.

5. :

Kouluta työntekijöitä jatkuvasti heidän oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan ​​politiikkojen ja työlakien mukaisesti. Edistää keskinäisen kunnioituksen ja osallisuuden kulttuuria kannustaaksesi työntekijöitä noudattamaan käytäntöjä vapaaehtoisesti. Ole valmis mukauttamaan käytäntöjä ja koodeja muuttuviin sosiaalisiin, taloudellisiin tai oikeudellisiin olosuhteisiin.

6. :

Neuvottele tarvittaessa lakiasiantuntijoiden kanssa, erityisesti monimutkaisissa oikeudellisissa asioissa tai kun kohtaat työllisyyspolitiikkaan liittyviä oikeudellisia haasteita.

Muista, että uusien työlainsäädännön mukaisten työllisyyspolitiikkojen tehokas toimeenpano on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja valppautta reilun ja eettisen työkäytännön varmistamiseksi organisaatiossasi.

Uusilla säännöillä pyritään tasapainottamaan työntekijöiden hyvinvointia. Siirtyminen uuteen järjestelmään edellyttää kuitenkin perusteellista ymmärrystä sovellettavista laeista ja niiden vaikutuksista. Uusien työlakien toimeenpanon vaikutukset huomioon ottaen hallituksen tulee harkita niiden täytäntöönpanoa vaiheittain.

Täytäntöönpanosta ilmoittamisen jälkeen uusien työlakien täytäntöönpanoon liittyvät vaikutukset vaihtelevat toimialoittain tai työnantajasta toiseen, koska vaihtelu riippuu kyseisen toimialan/laitoksen nykyisestä palkasta ja organisaatiorakenteesta. Tämä otetaan huomioon, että työlainsäädäntö ja -määräykset voivat muuttua ajan myötä, ja on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla Intian työlainsäädännön viimeisimmästä kehityksestä, jotta varmistetaan jatkuva noudattaminen.

Lisäksi erityiset toteutustiedot voivat vaihdella toimialasi ja Intian sijainnin mukaan, joten sinun on suositeltavaa kuulla oikeudellisia asiantuntijoita, jotka tuntevat erityistilanteesi.

Samankaltaiset artikkelit