Useimmat henkivakuutusmerkit eivät nosta rimaa asiakaskokemukselle, paljastaa tutkimus

Most life insurance brands failing to raise the bar for customer experience, reveals study

Suurin osa maan henkivakuutusalan toimijoista ei ole pystynyt vastaamaan asiakkaiden odotuksiin palvelutarjonnan suhteen, kertoo tutkimus. Henkivakuutusalan asiakaskokemusten paraneminen on pysähtynyt markkinatutkimusyhtiö Hansa Researchin Insurance CuES 2024 -tutkimuksen mukaan.

Henkivakuutussegmentin asiakaskokemus Intiassa on parantunut merkittävästi vuodesta 2021 lähtien. Vuoden 2024 raportin mukaan alan ”nettopromoottoripistemäärä” on kuitenkin pysähtynyt ja pysynyt ennallaan vuodesta 2023. Vakuutuksissa nettopromoottoripisteet viittaavat siihen, kuinka todennäköisesti asiakas ohjaa vakuutuksenantajan jollekin.

Markkinatutkimusyritys julkaisi neljännen vuosittaisen tutkimuksensa, joka listaa Intian parhaat henkivakuutusmerkit heidän asiakaskokemuksensa perusteella.

Kahden viime vuoden aikana pelaajat, kuten ICICI Prudential Life Insurance ja Max Life Insurance, ovat vakiinnuttaneet asemansa tällä hetkellä vaikuttavilla NPS-pisteillä 63 ja 60, tutkimuksessa todettiin ja lisätty, että asiakkaat pitävät näitä merkkejä suhteellisen innovatiivisempana ja ovat jatkuvasti arvioineet. he parantavat tuotteitaan ja suunnitelmiaan, digitaalista tukea, helppoa dokumentointia ja vakuutusten myöntämisaikaa.

LIC paransi myös asiakaskokemustaan ​​laskettuaan kahden edellisen vuoden aikana, mikä johtui pääasiassa digitaalisen kokemuksen eroista, tutkimusraportissa todettiin.

”Vaikka brändit, kuten ICICI Prudential, Max Life, HDFC Life, Tata AIA ja SBI Life, ovat vakiinnuttaneet paikkansa viiden parhaan joukossa asiakaskokemuksella mitattuna parin viime vuoden aikana. On myös huolestuttavaa, että muutaman vuoden alan parannuksien jälkeen useimmat merkit eivät pysty nostamaan rimaa entisestään asiakaskokemuksen suhteen”, sanoi Praveen Nijhara, Hansa Researchin toimitusjohtaja.

Henkivakuutusyhtiöt kohtaavat useita haasteita ja mahdollisuuksia Intian tämänhetkisten väestökehitysten vuoksi, joihin kuuluvat nuorten pullistuminen ja elinajanodote, nopea kaupungistuminen sekä tulo-, kulttuuri- ja kielellinen kuilu, hän sanoi.

Vastatakseen kuluttajien kysyntään vakuutuksenantajien on Nijharan mukaan innovoitava palveluita, parannettava nykyistä pirstoutunutta jakelustrategiaa ja luotava edullisia ja yksinkertaisia ​​tuotteita, jotka vastaavat asiakaskunnan monipuolisiin tarpeisiin ja taloudellisiin kykyihin erityisesti laajentuvilla markkinoilla.

Tutkimus korosti myös yksityisten vakuutusyhtiöiden kasvavaa bränditietoisuutta vakuuttamattomien asiakassegmenttien joukossa. Siinä korostetaan myös asiakkaiden henkivakuutuksen ostopäätösten suurimpia esteitä. Näitä esteitä ovat käyttäytymisharha, kohtuuhintaisuus ja ostovaikeudet.

Vakuuttamaton asiakassegmentti muissa kuin metroissa näyttää heijastavan korkeampaa hintaherkkyyttä, koska kohtuuhintaisuus on tärkeämpi este. He uskovat myös, että vaihtoehtoisia sijoitusvaihtoehtoja on parempia, ja siksi he eivät ole ostaneet vakuutusta tutkimuksen mukaan.

Samankaltaiset artikkelit