Tekoäly Edtechissä: Odottamattoman tekniikan syntyminen

AI technology in education provides more freedom in learning

Tekoäly (AI) on mullistanut monia toimialoja, koulutusteollisuus ei ole erilainen ja saa positiivista vauhtia tekoälyn käyttöönoton myötä. Monipuolisten ja parempien tulosten saavuttamiseksi tekoälyä voidaan soveltaa koulupohjaiseen oppimiseen, ammatilliseen oppimiseen ja arviointiin, elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten työvoiman oppimiseen ja arviointiin. Tekniikka ja siihen liittyvä tekniikka, mukaan lukien koneoppiminen (ML), syväoppiminen, luonnollisen kielen käsittely ja tietokonenäkö, muokkaavat kouluttajien tapaa lähestyä oppimista ja arviointia ja lisäävät tutkijoiden ja yritysten luottamusta. Henkilökohtaisemman ja älykkäämmän opetussisällön kysyntä on laajentanut tekoälyn käyttökelpoisuutta, ja sen integrointi voi muuttaa tapoja, joilla ihmiset oppivat, opettavat ja arvioivat oppilaiden edistymistä. Mutta kaikkiin uuteen tekniikkaan liittyy riskejä.

Tekoälyteknologia koulutuksessa tarjoaa enemmän vapautta oppimiseen ja antaa opiskelijoille ja opettajille tilaa palautteen antamiselle ilman ennakkoluuloja ja mahdollistaa oppimisen personoinnin yksilön tarpeen ja tavoitteen mukaan. Jotkut mahdollisista eduista, jotka painavat uhat, jotka aiheutuvat tekoälyn ja ML:n mukauttamisesta Edtechiin, ovat:

Koulujen opettajat voivat mahdollisesti käyttää tekoälyä jäsentämään oppimissisältöä oppimisen personoimiseksi, tunnistamaan tietopuutteita mukautuvan arvioinnin avulla, antamaan palautetta auttamaan opiskelijoita kehittämään taitojaan ja mittaamaan tehokkuutta oppijoiden tukemiseksi. Koneoppimisalgoritmeilla voidaan jatkuvasti analysoida suurta dataa (strukturoitua ja jäsentämätöntä) mallien tunnistamiseksi, oppimiseksi ja omaksumiseksi sekä sopivien suositusten luomiseksi opiskelijoille ja opettajille. Kun ChatGPT ja GPT4 muuttavat elämäntapaa, AI ja ML hyödyntävät Edtechissä avoimia kysymyksiä, joita alan johtajat jatkavat tutkimista.

Opiskelijoiden positiivinen asenne personoituun oppimiseen on muuttamassa oppimista ja arviointia opiskelijoiden kykyihin ja urapyrkimyksiin perustuen, mikä tekee heistä menestyviä ammatillisissa ja henkilökohtaisissa tavoitteissaan. Tekoälypohjaiset ohjelmistot voivat analysoida opiskelijoiden suoritustietoja, saatavilla olevia sisältöjä ja suositella yksilöllisiä opintosuunnitelmia heidän yksilöllisten vahvuuksiensa ja heikkouksiensa perusteella. Myös markkinoiden osaamiskysyntätietojen integrointi tarjoaa opiskelijoille selkeämpiä vaihtoehtoja ja suosituksia työnhakuun opintojensa päätyttyä.

Virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) käyttöönotto lisääntyy hitaasti, ja opiskelijoiden nykyinen AR-käyttö on 10–15 prosenttia, mutta se ei ole lähelläkään valtavirran tuloja useimmille opettajille ja sisällöntuottajille. VR- ja AR-tekniikat voivat auttaa opiskelijoita visualisoimaan monimutkaisia ​​käsitteitä, olemaan vuorovaikutuksessa digitaalisten objektien kanssa ja oppimaan. Luonnollisen kielen käsittely (NLP) voi myös mahdollistaa tekoälypohjaisten chatbottien vuoropuhelun opiskelijoiden kanssa ja välittömän tuen ja palautteen parantamisen yleisen oppimiskokemuksen parantamiseksi.

Tehokkuuden mittaus on kriittinen osa oppimista ja kehitystä, tekoäly- ja ML-työkalut viihtyvät kulutetun sisällön tehokkuuden arvioinnissa ja suosittelevat asiaankuuluvaa sisältöä tulosten parantamiseksi. Se voi arvioida sisällönkulutuksen tehokkuutta monin eri tavoin ja jatkaa sisällön jalostamista matriisien, kuten käyttäjien käyttäytymisen, kognitiivisen analyysin, suorituskyvyn ja tunteiden analyysin sekä mukautuvan personointianalyysin, perusteella. Innovaattorit ja teknologiayritykset myötävaikuttavat tämän toimialan laajentumiseen tarjoamalla käyttäjien käyttäytymiseen perustuvaa räätälöityä oppimista. Tämä muutos antaa oppijoille mahdollisuuden saada sisältöä, joka on räätälöity heidän erityistarpeisiinsa, mikä johtaa tehokkaampaan ja tehokkaampaan oppimiseen. Lisäksi kehittäjät innovoivat uusia tapoja toimittaa sisältöä ja uusia teknologioita, kuten AR/VR, chatbotit ja pelillistäminen tehdäkseen oppimisesta interaktiivisempaa ja tehokkaampaa.

Interaktiivisesta etäopiskelusta (kuten lääketieteellisen yliopiston opiskelijat, jotka opiskelevat 2000 mailin päässä tapahtuvan leikkauksen aikana) on tulossa tehokas tapa oppia, ja se on vähitellen tulossa yleisopetukseen. Myös ammatillisen oppimisen edtech ja yritysoppiminen, joka mahdollistaa myös etäopiskelun, ovat arvostuneet, kun työntekijät jatkavat työskentelyä kotoa ja siirtyvät hybridityörakenteisiin. Valmistusteollisuus on klassinen esimerkki siitä, kuinka lisätty ja virtuaalitodellisuus yhdessä digitaalisten kaksoismallien kanssa on mahdollistanut ja tehostanut työssäoppimista sekä parantanut turvallisuutta. Tekoälypohjaiset oppimisalustat voivat auttaa ammattilaisia ​​oppimaan uusia taitoja ja pysymään alansa viimeisimmässä kehityksessä tarjoten viime kädessä henkilökohtaista uraohjausta ja ehdottamalla sopivia oppimismahdollisuuksia. Se on lisännyt etäopiskelun merkittävää lisäetua, ja se on epäsuorasti auttanut vähentämään hiilijalanjälkeämme vähentämällä matkustamista suuressa määrin.

Tekoälyn yleisyyden kasvaessa alalla työkalut auttavat automatisoimaan päivittäisiä työnkulkuja virheiden vähentämisessä. Kouluilla on parempi oppimiskokemus, kun tarpeeton oppimateriaali poistetaan ja opettajat voivat määrittää asiaankuuluvia oppimismalleja.

Organisaatiot, jotka haluavat pitää työntekijöitä, pystyvät tunnistamaan kipukohdat ja virtaviivaistamaan prosesseja, kuten perehdyttämistä ja päivittäisiä tehtäviä, mikä parantaa työntekijöiden hyvinvointia. Tämä lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Lisäksi yritykset voivat käyttää data-analytiikkaa tunnistaakseen kehittämiskohteita ja tehdäkseen datalähtöisiä päätöksiä.

Tekoälypohjaisten opetustyökalujen valmistamisen ja käytön kustannukset voivat olla merkittävä este kouluille ja opettajille, joilla ei toisinaan ole resursseja sisällyttää tekoälyteknologiaa järjestelmään. Lisäksi on huolestuttavaa, että tekoälyllä toimivat työkalut voivat olla puolueellisia tai ylläpitää olemassa olevaa eriarvoisuutta koulutuksessa.

Sen lisäksi tekoälyn käyttö koulutyössä, jota plagiointityökalut eivät voi sietää, on herättänyt merkittävästi huolta opettajissa nykyään. ChatGPT tai GPT4 on äskettäin kehitetty tekoälyalusta, joka voi kirjoittaa vaikuttavan oivaltavia esseitä mistä tahansa aiheesta minimalistiseen dataan perustuen. Tämä herättää opettajien keskuudessa kiivasta keskustelua nykyaikaisten opetusmenetelmien tarkoituksesta ja plagioinnin havaitsemisesta.

Yksityisten tietojen eheys on toinen tekoälyn käyttöönoton uhka. Tekoälyn yleistyessä kaikilla elämänaloilla tietomurtojen ja rikkomusten riski kasvaa, mikä saa yritykset rakentamaan parempia työkaluja näiden uhkien torjumiseksi.

Näiden mahdollisten uhkien lieventämiseksi on erittäin tärkeää ottaa käyttöön turvallisia käytäntöjä käytettäessä tekoälyä edtechissä. Kehittäjien on varmistettava, että tekoälyn keräämien ja tallentamien arkaluonteisten henkilötietojen eheys turvataan ja että yksityisyys säilyy. Tämä edellyttää tehokkaiden turvatoimien täytäntöönpanoa ja tietosuojamääräysten noudattamista. Lisäksi edtech-yritysten on tärkeää ottaa opettajat ja opiskelijat mukaan kehitysprosessiin varmistaakseen, että työkalut ovat tehokkaita ja vastaavat käyttäjän tarpeita. Heidän on tarjottava opettajille ja opiskelijoille riittävä koulutus ja tuki, jotta he voivat käyttää tekoälytyökaluja tehokkaasti luokkahuoneessa.

Lisäksi tekoälyn käyttöönotto eri tieteenaloilla kokoaa yhteen parhaat aivot parempaan ja tehokkaampaan päivittäiseen toimintaan. Koulutus- ja ammatilliset oppilaitokset kilpailevat ottaakseen käyttöön uudempia teknologioita ja oppiakseen nopeuttamaan digitaalista muutostaan ​​pysyäkseen kilpailukykyisinä. Kaiken kaikkiaan tekoälyn hyödyt ovat riskejä suuremmat, mutta työskentely ammattitaitoisen suunnittelukumppanin kanssa on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia turvallisia käytäntöjä noudatetaan ja käyttöönoton esteitä lievennetään. Yritykset, jotka ymmärtävät, että on tärkeää tuoda mukanaan sekä työkalun rakentamiseen tarvittavat tekniset taidot että tietyn toimialan vivahteiden ymmärtämiseen tarvittava alan asiantuntemus, menestyvät tarjoamalla saumattoman kokemuksen ja pitämällä asiakkaat tyytyväisinä.

Samankaltaiset artikkelit