Sijoitusrahastosijoitus: Miksi sinun pitäisi valita hybridirahastot?

hybrid funds, tax efficiency, indexation, taxes, money

Yksityishenkilöiden tulisi harkita sijoittamista hybridirahastoihin nyt pääoman arvonnousun ja verotulojen pienentämiseksi. Indeksointietujen verotehokkuus sekä 20 %:n erityisverokanta lisäävät tuottoa ja tekevät näistä rahastoista houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka etsivät yhdistelmää vakautta ja kasvupotentiaalia.

Varainhoitoyhtiöt ovat käynnistäneet tässä kuussa joukon hybridirahastoja sijoittajille saadakseen indeksointiedun tilikauden päättyessä. Koska nämä rahastot sijoittavat osakkeisiin vähintään 35 %, ne ovat oikeutettuja 20 %:n erityisverokantaan indeksointiedulla, jos sijoittaja omistaa ne yli kolme vuotta. Tämä on parempi sopimus kuin velkarahastot, joita verotetaan laattakorkojen perusteella.

Veronormien muutos

Kiinnostus velkapainotteisia hybridirahastoja kohtaan on piristynyt sijoittajien keskuudessa viime vuoden huhtikuussa tehtyjen velkaveronormien muutosten jälkeen. Esimerkiksi Mahindra Manulife, Quantum Mutual Fund, HSBC Mutual Fund ja Bank of India ovat käynnistäneet usean omaisuuden allokointirahastot ja Parag Parikh Financial Advisory Services on käynnistänyt tasapainoisen eturahaston. Kaikissa näissä järjestelmissä on 35-65 % osakeallokaatiota ja loput korkoinstrumentteja, mikä varmistaa indeksointiedut niille, jotka ovat järjestelyissä yli kolme vuotta.

Fisdomin tutkimuksen johtaja Nirav Karkera sanoo, että nämä rahastot ovat älykäs yhdistelmä osakkeita (osakkeita) kasvua varten ja joukkovelkakirjoja (velka) vakautta varten. ”Tämä yhdistelmä auttaa hajaamaan sijoitusriskejäsi siten, että vakaa osa tulee joukkovelkakirjalainoista, mutta antaa silti mahdollisuuden kasvattaa rahaa osakkeilla”, hän sanoo.

Vishwas Panjiar, kumppani, Nangia Andersen Intia, sanoo hybridisijoitusrahastot, joissa indeksoinnin etu on saatavilla, ovat ne, joiden osakesijoitus on vähintään 35 % mutta alle 65 %. ”Inflaatioindeksi on määrätty koko vuodelle, ei sijoituskuukaudelle tai -päivälle. Se on yksi syy siihen, miksi tällaiset tuotteet saavat vauhtia tilikauden loppua kohti”, hän lisää.

Joukkolainojen tuottojen lasku

Joukkovelkakirjojen tuottojen lasku on positiivinen velkasalkun kannalta, koska se lisää mahdollisuuksia saada arvonnousua joukkovelkakirjalainojen säännöllistä kuponkikorkoa lukuun ottamatta. Mukesh Kochar, kansallinen johtaja, varallisuus, AUM Capital, sanoo, että velan odotetaan menevän hyvin ja antavan vakautta osakeosuuden aiheuttamalle volatiliteelle. ”Osakemarkkinat ovat kaikkien aikojen huipussaan ja riski-tuotto-matriisi puristuu.

Samaan aikaan korot ovat nousseet ja alkaneet laskea tuottojen osalta”, hän sanoo.

Usein omaisuuden suosituin

Hybridirahastoista monen omaisuuden luokka on saamassa enemmän kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Huhtikuusta 2023 tammikuuhun 2024 tähän luokkaan tuotiin 26 328 miljoonaa euroa, kun taas dynaamisten varojen allokointirahastot keräsivät 7 745 miljoonaa euroa. Folioiden vuotuisessa kasvussa useiden omaisuuserien allokaatiorahastot johtavat 81,3 %:n folion kasvulla, jota seuraavat aggressiiviset hybridit 8,95 %:lla.

Finnovaten perustaja- ja toimitusjohtaja Nehal Mota sanoo, että usean omaisuuden allokaatiorahastot ovat noin joukko omaisuusluokkia, joiden riski-hyötysuhde vaihtelee. ”Hybridirahastot toimivat henkilökohtaisena varojen allokaattorina sijoittajille määrittelemällä omaisuusosuuksien ääriviivat. Riskinottohalun perusteella sijoittajat tekevät valintoja, kuten aggressiivinen vs. konservatiivinen; perusomaisuus versus monimutkainen omaisuus; ja sääntöihin perustuva allokointi verrattuna harkinnanvaraiseen allokointiin”, hän huomauttaa.

Riski-hyötysuhde

Sijoittaessasi on tärkeää keskittyä riski-tuotto-suhteeseen. Kaikkeen tuoton lisäykseen on liityttävä suurempi riski, mutta riskin ei pitäisi nousta liikaa tuotto-odotuksiin verrattuna.

Kochar sanoo, että jos kaksi rahastoa antavat melkein samanlaista tuottoa ja toinen on ottanut pienen riskin tuottaakseen saman ja toinen on ottanut suuremman riskin tuottaakseen saman, on selvää, että sijoittajan on valittava ensimmäinen. . ”Riskipalkkion tulisi myös olla suhteellinen eikä eristyksissä”, hän sanoo.

Samankaltaiset artikkelit