SELITYS: Miten RBI:n uudet ohjeet antavat korttikäyttäjille vaikutusmahdollisuuksia – Banking & Finance News

RBI, Bank of Indonesia, MoU, bilateral trade, transactions, local currency

Intian keskuspankki (RBI) muutti äskettäin luotto- ja pankkikorttisääntöjä. Sachin Kumar selittää, kuinka uudistetut normit hyödyttävät asiakkaita ja miten ne vaikuttavat pankkeihin, fintech-yrityksiin ja co-branding-kumppaneihin

l Asiakkaat voivat valita korttiverkot

Asiakkailla on nyt mahdollisuus valita useista korttiverkoista, kuten American Express, MasterCard, Diners Club International ja National Payments Corporation of India–Rupay hakiessaan luottokorttia. Nykyiset kortinhaltijat voivat käyttää tätä oikeuttaan korttinsa uusimisen yhteydessä. Aiemmin asiakkaalle myönnettävästä kortista päätti kortin myöntänyt pankki, ja se oli sidottu korttien myöntäjillä verkkoihin. Vaatimus tarjota asiakkaille valikoima korttiverkkoja astuu voimaan 6.9.2024 alkaen.

RBI määräsi myös luottokorttien myöntäjiä olemaan tekemättä korttiverkkojen kanssa sopimuksia, jotka estävät asiakkaita käyttämästä muiden verkkojen palveluita. Ohjeet eivät kuitenkaan koske luottokorttien myöntäjiä, joilla on enintään miljoona aktiivista korttia.

l RuPay hyötyy eniten

Kun RBI:n direktiivi avaa oven korttien siirrettävyydelle, suurin vaikutus kohdistuu korttiverkkoihin. Asiakkaat voivat nyt valita kortin hyväksynnän perusteella eri maissa tai kauppiaspaikkojen lukumäärän perusteella kortin verkoissa. Uudet säännöt auttavat erityisesti lisäämään RuPay-korttien käyttöä, koska ne on yhdistetty Unified Payments Interface (UPI) -käyttöliittymään. Kesäkuussa 2022 RBI salli RuPay-luottokorttien liittämisen UPI:hen, mikä teki siitä ainoan UPI-liitetyn verkon. RuPay-luottokorttia voidaan käyttää myös kansainvälisiin tapahtumiin missä tahansa myyntipisteessä, pankkiautomaatissa tai
sähköisen kaupankäynnin alustat, jotka ovat käytössä maksuverkoissa. Vaikka useimmilla suurilla pankeilla on järjestelyjä useiden korttiverkkojen kanssa, uudemmissa pankeissa se voi vaatia teknistä päivitystä, joka tulee maksamaan lisäkustannuksia.

l Uudet säännöt yhteisbrändätyille korteille

Uudet säännöt ovat selventäneet yhteisbrändättyjen korttien kumppanuuksia. Pankit ja NBFC:t eivät tarvitse RBI:n ennakkohyväksyntää ryhtyäkseen yhteisbrändäyskumppaneiksi. Tämä kannustaa pankkeja ja fintech-yrityksiä solmimaan uusia molemminpuoliseen hyötyyn perustuvia kumppanuuksia. Se voi myös johtaa pankkien ja fintech-yritysten innovatiivisiin tuotteisiin. Uudistetut säännöt pakottavat myös pankit ja fintech-yritykset olemaan läpinäkyvämpiä asiakkaille. Koska korttien myöntäjillä on kuitenkin velvollisuus varmistaa, että kaikki yhteisbrändäyssopimukset ovat RBI-direktiivien mukaisia, pankit voivat mieluummin tehdä yhteistyötä suurten fintech-yritysten kanssa, joilla on todistetusti kokemusta. Pienemmillä fintech-yrityksillä voi olla vaikeuksia tehdä yhteistyötä pankkien kanssa yhteisbrändättyjä kortteja varten, koska heillä ei välttämättä ole asiantuntemusta ja resursseja ymmärtääkseen ja noudattaakseen säännösten vaatimuksia.

l Asiakkaiden tietojen suojaaminen

Uudistetut direktiivit edellyttävät, että co-branding-kumppaneilla ei ole pääsyä asiakastietoihin, koska ne välitetään salatussa muodossa ja vain käyttäjien nähtävissä. Aiemmin yhteisbrändätyille kumppaneille ei ollut selkeitä asiakastietojen tallentamiseen liittyviä rajoituksia. Vaikka vuoden 2018 tietojen lokalisointisääntö vaati yrityksiä tallentamaan tiedot paikallisesti, jotkin yhteisbrändäyskumppanit saattoivat jakaa tietoja ulkomailla toimivien emoyritystensä kanssa. Tämän porsaanreiän korjaamiseksi RBI julkaisi viime vuonna uudet säännöt, joiden mukaan yhteisbrändäyskumppaneiden on tallennettava tietoja paikallisesti.

l Käyntikorttien loppukäyttö

Pankkien on nyt valvottava käyntikorttien loppukäyttöä. Käytön lisääntyessä käyntikortteja alettiin käyttää maksamiseen myyjille ja kauppiaille. Nyt RBI on tehnyt selväksi, että liikkeeseenlaskijat ovat vastuussa sen varmistamiseksi, että rahat käytetään siihen tarkoitukseen, johon kortti on myönnetty. Tämä tehdään rahanpesun estämiseksi. Viime kuussa RBI oli määrännyt Visan lopettamaan luvattoman reitin käytön yritysten välisiin korttimaksuihin.

l Ei-toivotut kortit ja laskutusjaksot

Kortinmyöntäjät eivät voi myöntää ei-toivottuja luottokortteja, ja niiden on hankittava etukäteen asiakkaalta nimenomainen suostumus. Jos asiakas ei anna suostumusta kortin aktivoimiseen, pankin on suljettava luottokorttitili seitsemän arkipäivän kuluessa.
Luottokortin käyttäjät voivat nyt muuttaa laskutusjaksoa useammin kuin kerran. Laskutusjakso on kuukausittainen ajanjakso, jolloin luottokorttilasku luodaan. Pankit voivat tarjota mahdollisuuden muokata laskutusjaksoa useiden kanavien kautta, kuten auttava puhelin, oma sähköpostitunnus, interaktiivinen äänivastaus (IVR), verkkopankki ja mobiilisovellus.

Samankaltaiset artikkelit