Sebi myöntää pörsseille sakkonormeja mahdollisista valvontakatkoksista

Sebi, esbi regulations, sebi special committee,

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on ottanut käyttöön ”taloudellisia esteitä” koskevan kehyksen arvopaperipörsseille ja muille markkinainfrastruktuurilaitoksille (MII) puuttuakseen niiden epäonnistumiseen epänormaalin tai epäilyttävän kaupankäynnin havaitsemisessa.
”Heidän on oltava hyvin varusteltu havaitakseen markkinoiden väärinkäyttöä, mukaan lukien uudet toimintatavat, jotka häikäilemättömät tekijät voivat omaksua, ja ryhtyä sopiviin, nopeisiin, tehokkaisiin ja ehkäiseviin toimiin tällaista toimintaa vastaan”, Sebi sanoi torstaina julkaisemassaan kiertokirjeessä.

Heinäkuun 1. päivänä voimaan tulleiden uusien puitteiden mukaan Sebi määrää seuraamuksia pörssien, selvitysyhteisöjen ja säilytysyhteisöjen valvontaan liittyvistä katkoksista.

Rangaistus määräytyy edellisen tilikauden liikevaihdon ja valvonnan raukeamistapausten lukumäärän perusteella tilikauden aikana.

Rahat talletetaan sijoittajansuoja- ja koulutusrahastoon.

MII:t saavat tilaisuuden esittää asiaa koskevat huomautuksensa ennen kuin kannustimen peritään. Lisäksi Sebi on korostanut valvonnan ja MII:n roolia ”ensimmäisen tason sääntelyviranomaisina” vähittäiskaupan lisääntyneen osallistumisen, johdannaissegmentin kaupan ja uusien kaupankäyntitekniikoiden ja -strategioiden käytön keskellä.

Toisessa torstaina julkaistussa kiertokirjeessä Sebi on valtuuttanut KYC Registration Agenciest (KRA) integroimaan järjestelmänsä KYC-tietueiden keskusrekisteriin ja aloittamaan tuntemasi asiakkaasi -tietojen lataamisen 1. elokuuta alkaen.

Lisäksi KRA:t lataavat varmennetut tai validoidut KYC-tiedot KYC-keskusrekisterin järjestelmään seitsemän päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta välittäjiltä.

Rekisteröityjen välittäjien tulee jatkaa KYC-tietojen lataamista tai muokkaamista asianmukaisella todennuksella KRA:n järjestelmissä, Sebi sanoi.

KRA:n on myös varmistettava, että olemassa olevat oikeushenkilöiden ja yksittäisten asiakkaiden KYC-tietueet ladataan rekisteriin kuuden kuukauden kuluessa 1. elokuuta alkaen.

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on antanut esittelyilmoituksen Yashish Dahiyalle, PB Fintechin puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle, koska se sijoitti 2 miljoonaa dollaria ostaakseen 26,72 prosentin osuuden Dubaissa toimivasta YKNP Marketing Managementista, yhtiö ilmoitti pörssille hakemus.

Yhtiön mukaan ilmoitus koskee marraskuussa 2022 tehtyä sijoitusta etuyhteydettömään osapuoleen, jota ei pidetty julkaisemattomana hintatietona (UPSI) kaupan aineettoman arvon vuoksi.

Se on selventänyt, että esittelyilmoituksella ei ole olennaista vaikutusta yhtiön talouteen, toimintaan tai muuhun toimintaan.

Samankaltaiset artikkelit