Robottiprosessiautomaation kasvavan kysynnän tutkiminen Intiassa – Industry News

process automation, Artificial Intelligence, technology, recruitment costs, customer service, demand growth, job openings

Nykypäivän nopeatempoisessa ja liiallisessa liiketoimintaympäristössä teknologia on nopeasti ottanut tähtiartistin roolin. Se ei enää rajoitu reuna-alueille, vaan siitä on tullut innovaatioiden, tuottavuuden ja kilpailuedun liikkeellepaneva voima. Tekoälystä (AI) pilvilaskentaan, lohkoketjuun ja data-analytiikkaan, yritykset hyödyntävät nykyään teknologian muutosvoimaa toiminnan tehostamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja kasvun edistämiseen.

Tämän keskellä Intian liike-elämän eloisassa ja jatkuvasti kehittyvässä kuvakudoksessa on yksi tekniikka, joka on hiljaa saamassa näkyvyyttä ja lupaa olla pelin muuttaja. Tämä tekniikka on Robotic Process Automation (RPA). Aiemmin futuristinen konsepti RPA on nyt vakiinnuttanut asemansa eri toimialojen yritysten liiketoimintaprosesseissa.

RPA mullistaa nopeasti toimialoja ja muokkaa uramahdollisuuksia maailmanlaajuisesti, eikä Intian skenaario ole kovin erilainen. RPA:lla on ratkaiseva rooli pankeista ja vakuutusyhtiöistä vähittäiskauppaketjuihin ja toimitusketjuprosesseihin. Vallankumouksellinen tekniikka eliminoi tylsiä ja toistuvia tehtäviä, minimoi rekrytointikustannukset, parantaa asiakaspalvelua ja kokemusta sekä parantaa tuottavuutta ja sijoitetun pääoman tuottoa.

Nämä huomioon ottaen ei ole yllättävää, että eri toimialojen yritykset asettavat RPA:n etusijalle. Asioiden perspektiivistä voidaan todeta, että Intia kasvaa nopeimmin, ja CAGR on 20,8 % maailmanlaajuisilla RPA-markkinoilla. International Data Corporationin (IDC) ja UiPathin yhteinen tutkimus paljasti, että 84 prosenttia intialaisista organisaatioista laajentaa RPA-aloitteitaan tai ottaa käyttöön koko yrityksen laajuisen RPA:n käyttöönoton vuoteen 2025 mennessä.

Laajat sovellukset: RPA tarjoaa monipuolisen valikoiman sovelluksia, jotka kattavat kriittiset osa-alueet, kuten asiakaspalvelun, tiedonsyötön, tilausten käsittelyn, palkanhallinnan ja raportoinnin. Sen käyttöön ottaminen on tullut välttämättömäksi, koska tarve automatisoida toistuvia tehtäviä, optimoida toiminnan tehokkuus ja vähentää kustannuksia.

Odotettu kysynnän kasvu: RPA:n kysyntä on varautunut merkittävään kasvuun, ja ennusteet viittaavat 20 prosentin kasvuun tilikaudella 2024. Tämä kasvu on osoitus intialaisten yritysten kiihkeästä halusta omaksua automaatio kilpailuedun saavuttamiseksi.

Sen lisäksi, että RPA vaikuttaa yrityksiin, se luo myös runsaasti uramahdollisuuksia Intiassa. Tämä nouseva teollisuus synnyttää rooleja, kuten RPA Developers, RPA Analysts, RPA Architects ja RPA Project Managers. Alan tietojen mukaan Intia on valmis luomaan yli 200 000 RPA-työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana, kun globaalit yritykset kääntyvät yhä useammin Intian puoleen RPA-palveluiden asiantuntemuksensa vuoksi. Tällä hetkellä RPA:n ammattilaisille on avoinna noin 5 000 työpaikkaa, mikä paljastaa huomattavan 18-20 prosentin kysynnän ja tarjonnan eron.

Uranäkökulmasta katsottuna RPA:sta on tullut Intiassa merkittävä toimiala, joka tulee valtavirran teknologiasegmenttiin ja tarjoaa lukuisia työmahdollisuuksia. Rooleilla, kuten RPA Developer, RPA Analyst, RPA Architect, RPA Project Manager, RPA Tester ja RPA Support Engineer, on suuri kysyntä. Palkkauksen suhteen se Intiassa vaihtelee suuresti kokemuksen mukaan. Palkkapaketit vaihtelevat tyypillisesti 3-5 lakhista vuodessa perus-, lähtötason tehtävissä, 6-10 lakhia keskitason tehtävissä ja yli 13 lakhia vuodessa ylemmän tason tehtävissä.

RPA:han liittyvän työn saamiseksi sinun on hankittava ja hallittava tiettyjä taitoja, koska se on markkinarako. Tärkeitä taitoja menestyvän uran rakentamiseen RPA:ssa ovat muun muassa kokemus data-analytiikasta, Pythonin, Javascriptin, C++:n ja yrityksen IT-infrastruktuurin ymmärrys, koodaustaidot ja RPA-alustojen työtuntemus. Teknisten taitojen lisäksi RPA:n urasta kiinnostuneilla henkilöillä tulee olla strategisen suunnittelun taitoja, vahvat analyyttiset taidot, ongelmanratkaisutaidot ja ohjelmointikielten ymmärrys. Kokeneemmille RPA-ammattilaisille RPA on sektoriagnostikkoisempi ja käytännön projektien tekeminen auttaa rakentamaan osaamistasi. On myös uskomattoman hyödyllistä saada RPA:ssa tunnustettuja sertifikaatteja työllistettävyyden parantamiseksi.

Tässä dynaamisessa ympäristössä organisaatiot omaksuvat nopeasti RPA:n lisätäkseen tuottavuutta ja saavuttaakseen ylivoimaisen tuoton sijoitukselle. Tärkeimmät markkinatoimijat ottavat aktiivisesti käyttöön innovatiivisia RPA-ratkaisuja, joihin on lisätty tekoälyä, koneoppimista ja pilvimalleja vastatakseen tehokkaasti kasvavaan kysyntään.

Intian RPA-markkinat voidaan jakaa useisiin avainsegmentteihin. Näitä ovat komponentit, joissa RPA toimitetaan ohjelmistojen ja palveluiden kautta, sekä toiminnot, jotka on luokiteltu sääntö- ja tietopohjaisiin prosesseihin. Sovellukset kattavat muun muassa hallinnon ja raportoinnin, asiakastuen, tiedon siirron ja talteenoton sekä data-analyysin.

Lisäksi RPA ylittää toimialan rajat. Yritykset hyödyntävät sitä tehokkaasti eri aloilla, mukaan lukien pankki-, rahoitus- ja vakuutusala (BFSI), terveydenhuolto, vähittäiskauppa, valmistus, IT ja televiestintä, ravintola-ala ja monet muut. Sen laaja sovellettavuus korostaa sen monipuolisuutta ja vaikuttavuutta eri aloilla.

Lopuksi voidaan todeta, että Robotic Process Automationin kasvava kysyntä Intiassa on osoitus sen muutospotentiaalin kasvavasta tunnustamisesta. Tämä teknologia laaja-alaisine sovelluksineen ja lupaavine työmahdollisuuksineen käynnistää uuden innovaation ja tehokkuuden aikakauden Intian liiketoimintaympäristössä. Kun yritykset jatkavat RPA:n hyödyntämättömien potentiaalien tutkimista, on selvää, että matka on vasta alkanut ja rajattomat mahdollisuudet ovat näköpiirissä.

Samankaltaiset artikkelit