RBI:n 25. tilikauden osinko voi nousta 75 000–85 000 rupiaa – Pankki- ja rahoitusuutiset

Unified Payment Interface (UPI

Keskushallinto ansaitsee todennäköisesti 75 000-85 000 rupioita osinkoina Intian keskuspankilta (RBI) kuluvana tilivuonna, mikä on hieman vähemmän kuin 87 416 biljoonan rupian ylijäämäsiirto vuonna 24, IDFC FIRST Bankin raportti sanoi perjantaina.

Keskus on budjetoinut 1,02 biljoonan rupian ylijäämäsiirron 25 tilikaudelle RBI:lta ja julkisen sektorin pankeilta, mutta se ei ole järjestänyt hajotusta. Odotettu osingonsiirto RBI:lta on tilikaudelta 24, mutta se näkyy hallituksen tilillä 25. tilikaudelta.

Keskuspankin tuloja odotetaan tukevan ulkomaisten arvopapereiden ja rupian arvopapereiden korkotuloista tilikaudella 24, raportin mukaan. Samaan aikaan valuuttatransaktioiden tuottojen odotetaan jäävän pienemmäksi, kun dollarin bruttomyynti on 151,4 miljardia dollaria FYTD24:ssä (helmikuuhun) verrattuna 206,4 miljardiin dollariin vuonna 23 (helmikuuhun asti), se sanoi.

”Dollariostosten historialliset kustannukset ovat 64,9, mikä on huomattavasti nykyisen spot-kurssin alapuolella. Huolimatta pienemmistä bruttodollarimyynnistä 24. tilikaudella, valuuttatransaktioista saadut tulot ovat huomattavia (vaikkakin pienempiä kuin viime vuonna), raportissa todetaan ja lisättiin, että FY24 RBI:n taseen laajentuminen johtui valuuttavarantojen kertymisestä.

RBI:n taseen kasvua vuonna 24 johtivat valuuttavarat (kasvua 13,8 % yoy), lainat ja ennakkomaksut liikepankeille (136 % yoy) ja kultavarannot (17,1 % yoy). Valuuttavarannon (valuuttavarallisuuden) nousu johtui valuuttakaupoista, joiden osuus kasvusta oli 70 %, ja sitä seurasi revalvaatiovoitto, raportissa korostettiin.

Velkapuolella RBI:n taseen kasvua johtivat käteisraha, SCB-talletukset ja muut talletukset. Valuutan osuus kokonaisvaroista/veloista tilikaudella 24 on 49 %, mikä on alle 53 % vuonna 23.

Prosentteina BKT:sta RBI:n taseen koko on noussut 24,1 prosenttiin 24 tilikaudella verrattuna 23,5 prosenttiin vuonna 23. RBI:n taseen koko on normalisoitunut Covid-19:n huipusta 28,6 % vuonna 21. ”Odotamme vuonna 25 RBI:n taseen koon kasvavan samaa vauhtia kuin nimellinen BKT ja säilyttäen suhteen 24 prosentissa”, raportissa todetaan.

Samankaltaiset artikkelit