RBI: Intialaisten pankkien läsnäolo tytäryhtiöiden kautta kasvoi 417:ään tilikaudella 23 – Banking & Finance News

RBI, Indian banks, top news, latest news, business news,

Intialaiset pankit lisäsivät ulkomailla läsnäoloaan tytäryhtiöiden kautta 417:ään vuosina 2022–2023, edellisen tilikauden lopun 399:stä Keskiviikkona julkaistujen keskuspankin tietojen mukaan.

Myös heidän henkilöstömääränsä nousi 0,5 prosenttia ja ulkomaisissa sivukonttoreissa 6,2 prosenttia vuosina 2022–2023, osoitti Reserve Bank of India (RBI) pankkipalveluiden kansainvälisen kaupan vuosille 2022–23.

Tutkimus kattaa 14 intialaista pankkia, joilla on ulkomaiset sivukonttorit tai tytäryhtiöt, ja 44 ulkomaista pankkia, joilla on sivukonttorit tai tytäryhtiöt Intiassa. Toisaalta ulkomaisten pankkien sivukonttoreiden ja työntekijöiden määrä Intiassa supistui vuosina 2022–2023 774:stä vuosien 2021–22 858:sta.

”Intialaisten pankkien ulkomainen liiketoiminta laajeni, kun sekä talletusten mobilisointi että lainananto lisääntyivät vuoden aikana”, RBI sanoi.

Intian suuren ulkomaisen pankin vähittäisliiketoiminnan siirtyminen kotimaiseen yksityisen sektorin pankkiin johti ulkomaisten pankkien kokonaistalletusten ja luottojen laskuun, kun taas niiden pääoma ja sijoitukset lisääntyivät vuosina 2022-23.

Intiassa olevien ulkomaisten pankkien konsernitase kasvoi dollareissa mitattuna 5,7 prosenttia. RBI sanoi lisäksi, että vuoden aikana kiristynyt globaali rahapolitiikan sykli johti korkotuottojen ja -kulujen huomattavaan nousuun eri pankkiryhmissä.

Intialaisten pankkien ulkomaisten sivukonttoreiden tuotto-varallisuussuhde nousi 3,9 prosenttiin vuosina 2022-2023 (1,6 prosenttiin 2021-22), mutta pysyi alhaisempana verrattuna Intian ulkomaisten pankkien 6,9 prosenttiin.

Intian pankkien sivukonttorit Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tuottivat suurimmat maksutulot, ja niitä seurasivat Yhdistyneen kuningaskunnan, Hongkongin ja Singaporen sivukonttorit, RBI lisäsi.

Samankaltaiset artikkelit